Katarína Kolarčíková
27.05.08,21:27
Prosím Vás, ako a v akom ocenení zaúčtujete kúpu pohľadávky v nominálnej hodnote 120.000,- Sk ak jej obstarávacia cena je 10.000,- Sk?

Ďakujem!
Zoltán Kovács
27.05.08,22:10
Katarína Kolarčíková
27.05.08,22:17
Ďakujem! ;)
marta
27.05.08,22:21
Postúpená pohľadávka bude zaúčtovaná v obstarávacej cenet.j. 10 000 SKK v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 zákona č. 431/2002 o účtovníctve.