maska2
27.05.08,21:18
Ahojte poradaci.Mam ku Vam prosbu.Znama ma mensi??? probemik. Prenajimala pivnicu SZCO , ktora ale nebola jej, ale jej rodicov. Prenajimala jupodnikatelovi FO. On jej mesacne platil.Ona na konci roku podala dan.priznanie. Teraz DU pýta zmluvu o prenajme /ktorá nie je/.Nema splnenu ani oznamovaciu povinnost k prenajmu priestorov, nakolko neboli jej.Co jej z toho moze vyplynut? DAkujem
maska2
28.05.08,07:11
Ahojte Poradaci.Nepoôžete mi prosím?Ďakujem, Soňa
betka
28.05.08,18:50
Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov vymedzuje, čo je nebytový priestor-tým sú podľa rozhodnutia stavebného úradu prietory určené na iné účely ako na bývanie, nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spoločné priestory domu.. Ak FO prenajíma nebytové priestory, nevzniká jej povinosť registrácie.

Úžitková plocha bytu je súčtom plôch obytných miestností a miestností príslušenstva bytov bez plochy balkónov, logií a terás. Obytná miestnosť je miestnosť, ktorá svojím stavebnotechnickým riešením a vybavením spĺňa podmienky na trvalé bývanie. Príslušenstvo bytu sú miestnosti, ktoré plnia komunikačné, hospodárske alebo hygienické funkcie bytu.

Nájom bytu vzniká na základe NZ. Pre platnosť zmluvy sa nevyžaduje písomná forma. Nájom nebytového priestoru musí byť na základe NZ, musí byť uzatvorená písomne.

Zaujímavé je, že podnikateľ platil nájomné bez uzatorenia nejakej NZ. Domnievam sa, že na základe Vašej kontroly, prejde na krížovú kontrolu a danému podnikateľovi bude nájomné vyhodené z nákladov, nakoľko nemal uzatvorenú zmluvu o nájme, a k tomu platil nájomné nie vlastníkovi časti nehnuteľnosti.