sonka123
28.05.08,07:51
Prosim o radu,ked si zivnostnik zrusil zivnost na zaciatku roku 2008 a po dvoch mesiacoch sa znovu rozhodol podnikat a vybavil si novu, ako je to teraz s rocnym zuctovanim zdravotneho poistenia, bude ho robit? a platit podla toho kolko minuly rok zarobil? alebo ako novy podnikatel z minimalnej mzdy?
A to iste odvody do socialnej, z minimalnej? alebo podla toho kolko zarobil?
Lebo on ma presviedca o tom, ze bude platit len z minimalnej mzdy odvody, je to pravda?
ego.mc
29.05.08,11:42
Ak bol čo len jeden deň v roku 2007 SZČO musí robiť ročné zúčtovanie. V ňom si vypočíta aj preddavky na obdobie 2008/09.
Čo sa týka sociálneho poistenia, poslal predsa do SP výpis z daňového priznania, kde uviedol príjmy za rok 2007.
Citujem zákon:

§ 21
Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby

(1) Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu 34) alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 10 ods. 9, a zaniká 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu 34) alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 10 ods. 9, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 139
Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu

(2) Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby je

a) v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom táto samostatne zárobkovo činná osoba platí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity,
b) v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom táto samostatne zárobkovo činná osoba platí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity.


Takže tak.:)
karpis
29.05.08,12:08
Do zdravotnej z minimálneho VZ a do SP platiť nemusí,
opravte ma ak sa mýlim
ego.mc
29.05.08,22:36
Nechcem zavádzať, ale myslím si, že musí platiť odvody podľa príjmov z minulej živnosti.