fcelicka
28.05.08,07:58
My platime stvrtrocne preddavky na dan z motor. vozidiel. V tomto roku sme nepodavali danove priznanie na dan z motorovych vozidiel. V priebehu 1. stvrtroka sme odhlasili jedno auto. Mam za neho zaplatit dan v 2. stvrtroku?
Tweety
28.05.08,08:00
My platime stvrtrocne preddavky na dan z motor. vozidiel. V tomto roku sme nepodavali danove priznanie na dan z motorovych vozidiel. V priebehu 1. stvrtroka sme odhlasili jedno auto. Mam za neho zaplatit dan v 2. stvrtroku?
Áno. V DP za rok 2008 v januári 2009 sa daň dorovná.
Denda
28.05.08,08:09
My platime stvrtrocne preddavky na dan z motor. vozidiel. V tomto roku sme nepodavali danove priznanie na dan z motorovych vozidiel. V priebehu 1. stvrtroka sme odhlasili jedno auto. Mam za neho zaplatit dan v 2. stvrtroku?
Áno pretože podľa §91 ods.8 na platenie preddavkov nemá vplyv zmena predmetu dane v priebehu zdaňovacieho obdobia. Ak by však táto zmena mala podstatný vplyv na platenie preddavkov môžete požiadať správcu dane o platenie týchto preddavkov inak.
splus
28.05.08,08:25
Dobrý deň, my platíme štvrťročné preddavky na daň z motorových vozidiel, teraz mi prišla zalohová faktúrka na kúpu ďalšieho auta, učtovanie na aký účet.... do koľkých dní musím prihlásiť auto na DÚ? A ďalšia otázka musím zvýšiť platenie štvrťročných preddavkov?
Tweety
28.05.08,08:28
Dobrý deň, my platíme štvrťročné preddavky na daň z motorových vozidiel, teraz mi prišla zalohová faktúrka na kúpu ďalšieho auta, učtovanie na aký účet.... do koľkých dní musím prihlásiť auto na DÚ? A ďalšia otázka musím zvýšiť platenie štvrťročných preddavkov?
Záloha bude na účte 052, nie, preddavky nemusíš zvýšiť.
maska4
29.05.08,12:47
Ahojky.A poprosim.Aký nasledok by to mohlo mať, keby sa daň z MV platila len pomernou časťou. Čiže automobil predám a zaplatím len pomernú časť?Ďakujem.
Anja111
29.05.08,13:00
Ahojky.A poprosim.Aký nasledok by to mohlo mať, keby sa daň z MV platila len pomernou časťou. Čiže automobil predám a zaplatím len pomernú časť?Ďakujem.
(8) Na platenie preddavkov na daň nemá vplyv zmena predmetu dane, vznik a zánik oslobodenia od dane v priebehu zdaňovacieho obdobia.
(9) Ak sa zmení skutočnosť, na základe ktorej bola predpokladaná daň vypočítaná, správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak ako je ustanovené v odsekoch 1 a 2. Správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak aj na základe žiadosti daňovníka. Proti rozhodnutiu správcu dane o platení preddavkov na daň inak na základe žiadosti daňovníka sa nemožno odvolať.
Celý Pokyn DR SR prikladám:
maska4
29.05.08,13:10
No dobre a potom ako mam chápať 6 bod tohoto usmernenia?Ďakujem.
Denda
29.05.08,13:11
Ahojky.A poprosim.Aký nasledok by to mohlo mať, keby sa daň z MV platila len pomernou časťou. Čiže automobil predám a zaplatím len pomernú časť?Ďakujem.
Daň sa zaplatí pomernou časťou, ale až v roku 2009 do 31.1. Vy si teraz máte splniť len oznamovaciu povinnosť na DU. Preddavky na daň ak ich platíte sa Vám nemenia.
Denda
29.05.08,13:13
No dobre a potom ako mam chápať 6 bod tohoto usmernenia?Ďakujem.
Chápete to v poriadku, len lehota na podanie daňového priznania je v roku 2009 do 31.1.
maska4
29.05.08,13:13
To vlastne znamená, že DÚ platím peniažky navyše a potom po 31.1.2009, keď si spravím vyúčtovanie, budem preplatok žiadať nazad?Tak?Ďakujem.
maska4
29.05.08,13:15
V tom prípade.... nerozumiem.
Denda
29.05.08,13:15
To vlastne znamená, že DÚ platím peniažky navyše a potom po 31.1.2009, keď si spravím vyúčtovanie, budem preplatok žiadať nazad?Tak?Ďakujem.
Ak platíte preddavky na daň tak áno, ak sa Vám nezmení stav motorových vozidiel k 31.12.2007.
Denda
29.05.08,13:16
V tom prípade.... nerozumiem.
Čomu nerozumiete?
maska4
29.05.08,13:17
Stav sa mení len v priebehu roku 2008.
Denda
29.05.08,13:18
Stav sa mení len v priebehu roku 2008.
Áno a podaním daňového priznania za rok 2008 do 31.1.2009 si vysporiadate svoju daňovú povinnosť. Vznikne Vám buď preplatok alebo nedoplatok po započítaní preddavkov, ak ste ich mali povinnoť platiť.
maska4
29.05.08,13:20
No v podstate ide o o, že ak automobil predam napr.5/08 mala by som odviesť pomernú časť - bod 6 daného ustanovenia.Alebo si to nejako zle vykladám?
Denda
29.05.08,13:23
No v podstate ide o o, že ak automobil predam napr.5/08 mala by som odviesť pomernú časť - bod 6 daného ustanovenia.Alebo si to nejako zle vykladám?
Áno, ale nie teraz. Teraz im len oznámite listom, že Vám daňová povinnosť v 05/08 zanikla. Pomernú časť za toto vozidlo si vypočítate až v daňovom priznaní.
maska4
29.05.08,13:24
a opäť.....Ten bod 6 by som použila pri akej príležitosti?
ďakujem
KvetkaK
29.05.08,13:26
a opäť.....Ten bod 6 by som použila pri akej príležitosti?
ďakujem
V januári 2009, keď sa bude podávať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a aj platiť daň, a tí čo platili preddavky si ich odpočítajú.
Denda
29.05.08,13:29
a opäť.....Ten bod 6 by som použila pri akej príležitosti?
ďakujem
No vždy pri vzniku daňovej povinnosti (používanie auta na podnikanie - napr. kúpa. zaradenie do obchodného majetku) a zániku daňovej povinnosti ( predaj auta, vyradenie z majetku).
Nezabudnite však podávať oznámenia listom o zmene v priebehu roka 2008 podľa §90 ods.2 - pokutuje sa každé nepodanie za jednotlivé vozidlo.
maska4
29.05.08,14:04
Ďakujem Vám za uvedenie do rozumu.Pekný deň.
zltalienka
10.06.08,08:54
Ahojte, chcem sa spýtať, keď sme predali auto k 28.5.08 a oznámenie podali 6.6.2008 - pri vysporiadaní preddavkov na daň z MV budeme za dané predané auto platiť daň do 31.5.2008 alebo do 30.6.2008?
Ďakujem