VladoaKatka
28.05.08,10:55
Nová služba zo stránky VšZP.

"Všeobecná zdravotná poisťovňa pripravila pre svojich klientov službu, ktorá im pomôže vyplniť tlačivo RZ. Tlačivá RZ typu A (ak mal zamestnanec iba jedného zamestnávateľa), typu B (samostatne zárobkovo činná osoba) a typu S (ak mal poistenec viac platiteľov poistného)vyplníme klientom na všetkých klientských pracoviskách Všeobecnej zdravotnej poisťovne (pobočiek a expozitúr) a to využitím údajov, ktoré nám klienti nahlásia. Uvedenou službou chceme prispieť k plynulejšiemu priebehu RZ. Klientov, ktorí podávajú vyššie uvedené typy tlačív RZ chceme vyzvať, aby nami ponúkanú službu využili a splnili si povinnosť podať RZ už v najbližších dňoch, čím sa vyhnú zbytočnému čakaniu pri odovzdávaní tlačiva RZ. "

http://www.vszp.sk/showdoc.do?docid=564#vypl
MarcelkaT
28.05.08,11:23
Vyskúšam ich službu.Ďakujem za info.
katkaj
28.05.08,11:34
Nová služba zo stránky VšZP.

"Všeobecná zdravotná poisťovňa pripravila pre svojich klientov službu, ktorá im pomôže vyplniť tlačivo RZ. Tlačivá RZ typu A (ak mal zamestnanec iba jedného zamestnávateľa), typu B (samostatne zárobkovo činná osoba) a typu S (ak mal poistenec viac platiteľov poistného)vyplníme klientom na všetkých klientských pracoviskách Všeobecnej zdravotnej poisťovne (pobočiek a expozitúr) a to využitím údajov, ktoré nám klienti nahlásia. Uvedenou službou chceme prispieť k plynulejšiemu priebehu RZ. Klientov, ktorí podávajú vyššie uvedené typy tlačív RZ chceme vyzvať, aby nami ponúkanú službu využili a splnili si povinnosť podať RZ už v najbližších dňoch, čím sa vyhnú zbytočnému čakaniu pri odovzdávaní tlačiva RZ. "

http://www.vszp.sk/showdoc.do?docid=564#vypl

a najväčšia sranda bude keď takto vyplnené tlačivo budú za pár mesiacov reklamovať že je zle vyplnené :D:D:D
endrju
28.05.08,19:20
a najväčšia sranda bude keď takto vyplnené tlačivo budú za pár mesiacov reklamovať že je zle vyplnené :D:D:D
Zopakujem jednu myšlienku, ktorú dávnejšie vyslovil Jozef Mihál: "neznalosť zákona pracovníkmi zdravotnej poisťovne poistenca neospravedlňuje".
Viac by som sa spoliehal na správnosť vyplnenia tlačív v programe od firmy, v ktorej pôsobí aj Janka Motyčková. ;)
Alebo VŠZP zakúpila hromadnú licenciu na tento program a preto teraz ponúka takéto služby svojim živiteľom = poistencom? :rolleyes: