janaj777
28.05.08,14:56
Dobrý deň,
zamestnanec v PP na dobu neurčitú dosiahol dôchodkový vek dňa 28. 5. 2008. Dnes si to šiel do Soc. poisťovne vybaviť.
Chcem sa spýtať:
1. musím s nim skončiť PP(chce ešte do konca júla pracovať) alebo môže pokračovať ďalej tento PP?
2. mám ho od tohoto dátumu brať ako dôchodcu (neodvádza odvody na invalidné a poistenie v nezamestnanosti), aj keď nemám ešte rozhodnutie zo Soc. poisťovne
Zoltán Kovács
28.05.08,15:00
Dobrý deň,
zamestnanec v PP na dobu neurčitú dosiahol dôchodkový vek dňa 28. 5. 2008. Dnes si to šiel do Soc. poisťovne vybaviť.
Chcem sa spýtať:
1. musím s nim skončiť PP(chce ešte do konca júla pracovať) alebo môže pokračovať ďalej tento PP?
2. mám ho od tohoto dátumu brať ako dôchodcu (neodvádza odvody na invalidné a poistenie v nezamestnanosti), aj keď nemám ešte rozhodnutie zo Soc. poisťovne


Ad. 1 Nie je potrebné ukončiť PP
Ad. 2 Počkať na rozhodnutie SP
VERONIKA6
28.05.08,15:01
Dobrý deň,
zamestnanec v PP na dobu neurčitú dosiahol dôchodkový vek dňa 28. 5. 2008. Dnes si to šiel do Soc. poisťovne vybaviť.
Chcem sa spýtať:
1. musím s nim skončiť PP(chce ešte do konca júla pracovať) alebo môže pokračovať ďalej tento PP?
2. mám ho od tohoto dátumu brať ako dôchodcu (neodvádza odvody na invalidné a poistenie v nezamestnanosti), aj keď nemám ešte rozhodnutie zo Soc. poisťovne
Môže pokračovať bez prerušenia. Od 28.5. ho berieš ako dôchodcu, môžeš si upraviť odvody alebo počkaj na výmer o dôchodku a potom ich opravíš spätne. Taktiež pošli RL FO zmenu do sociálky.
Barbara
28.05.08,19:12
len na okraj, pri prvom skončení prac. pomeru má nárok aj na odchodné, teda v tom júli.:---
janaj777
29.05.08,08:20
ďakujem všetkým za príspevky
Deni
21.01.10,18:57
len na okraj, pri prvom skončení prac. pomeru má nárok aj na odchodné, teda v tom júli.:---

Mám podobný prípad a keďže je prvý, neviem čo všetko je potrebné urobiť a ako. Zamestnankyňa 11.2.2010 dovŕši dôchodkový vek, zo zamestnania odchádza. Akým spôsobom ukončiť tento PP, čo všetko bude potrebovať od nás ako svojho zamestnávateľa, má nárok na odchodné, v akej výške?
Prosím vás ak máte niekto chvíľku čas poraďte mi.
Ďakujem
VERONIKA6
21.01.10,19:12
Mám podobný prípad a keďže je prvý, neviem čo všetko je potrebné urobiť a ako. Zamestnankyňa 11.2.2010 dovŕši dôchodkový vek, zo zamestnania odchádza. Akým spôsobom ukončiť tento PP, čo všetko bude potrebovať od nás ako svojho zamestnávateľa, má nárok na odchodné, v akej výške?
Prosím vás ak máte niekto chvíľku čas poraďte mi.
Ďakujem
Na odchodné má nárok - viď § 76 ZPPri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, patrí zamestnancovi odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku podľa § 134, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo bezprostredne po jeho skončení.

A paragraf 134 hovori o priemernom zarobku na pracovnopravne ucely, ktory sa pocita z priemernej mzdy za posledny stvrtrok (Rozhodujúcim obdobím je kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok). Zákonník práce od 1.3.2009 (http://www.porada.sk/t56527-zakonnik-prace-od-1-3-2009-a.html#134)
Je to rovnaky priemer ako pre vypocet dovolenky

A z akého dovodu pracovník končí? Ak si dáva výpoveď pracovník, nárok na odstupné nemá. Ak dáva výpoveď zamestnávateľ, nárok má aj na odstupné.
Mária27
21.01.10,20:35
Mám podobný prípad a keďže je prvý, neviem čo všetko je potrebné urobiť a ako. Zamestnankyňa 11.2.2010 dovŕši dôchodkový vek, zo zamestnania odchádza. Akým spôsobom ukončiť tento PP, čo všetko bude potrebovať od nás ako svojho zamestnávateľa, má nárok na odchodné, v akej výške?
Prosím vás ak máte niekto chvíľku čas poraďte mi.
Ďakujem

Pracpvný pomer je najlepšie ukončiť dohodou.
Deni
22.01.10,12:31
Ďakujem za vaše odpovede. Zo zamestnania odchádza preto, že už dovŕšila dôchodkový vek a chce už zostať doma. Oznámila nám, že k 11.2.2010 končí. To znamená, že by bolo treba PP ukončiť asi dohodou a v tom prípade má nárok na čo odstupné, či odchodné, alebo na nič, keďže sama chce odísť?
Neviete čo všetko jej bude potrebné vystaviť, ktoré doklady bude potrebovať na soc.poisťovni, aby si mohla vybaviť dôchodok? Naozaj s tým nemám žiadne skúsenosti. Ďakujem za každú radu a ochotu poradiť :)
VERONIKA6
22.01.10,12:37
Ďakujem za vaše odpovede. Zo zamestnania odchádza preto, že už dovŕšila dôchodkový vek a chce už zostať doma. Oznámila nám, že k 11.2.2010 končí. To znamená, že by bolo treba PP ukončiť asi dohodou a v tom prípade má nárok na čo odstupné, či odchodné, alebo na nič, keďže sama chce odísť?
Neviete čo všetko jej bude potrebné vystaviť, ktoré doklady bude potrebovať na soc.poisťovni, aby si mohla vybaviť dôchodok? Naozaj s tým nemám žiadne skúsenosti. Ďakujem za každú radu a ochotu poradiť :)
Odchodné jej patrí a odstupné záleži od toho ako skončí pracovný pomer, tak ako bolo písané v predchádzajúcich príspevkoch.
katka50
22.01.10,12:40
Ďakujem za vaše odpovede. Zo zamestnania odchádza preto, že už dovŕšila dôchodkový vek a chce už zostať doma. Oznámila nám, že k 11.2.2010 končí. To znamená, že by bolo treba PP ukončiť asi dohodou a v tom prípade má nárok na čo odstupné, či odchodné, alebo na nič, keďže sama chce odísť?
Neviete čo všetko jej bude potrebné vystaviť, ktoré doklady bude potrebovať na soc.poisťovni, aby si mohla vybaviť dôchodok? Naozaj s tým nemám žiadne skúsenosti. Ďakujem za každú radu a ochotu poradiť :)
PP sa ukončí dohodou k 11.2.2010. Ak požiada bezprostredne po ukončení PP t.j. od 12.2.2010 o dôchodok má nárok na odchodné, ktoré jej vyplatíte po predložení Rozhodnutia o priznaní dôchodku. K vybaveniu dôchodku bude potrebovať ELDP z terajšieho zametnania, výpis zo Sos. poisťovne-mal by obsahovať doby zamestnania do 31.12.2003, OP, rodné listy detí. Ešte ma napadlo-kedy dovŕši dôchodkový vek ?
Zuziana
22.01.10,18:04
Zamestnanec, predčasný dôchodca, teraz končí pracovný pomer. Má, alebo mal v minulosti, keď žiadal o predčasný dúchodok nárok na odchodné?
Z uvedeného § mi vyplýva, že nárok na odchodné je v prípade ak žiada prvý krát o dôchodok a zostane doma.
Ďakujem za Vaše názory.
katka50
22.01.10,18:38
Zamestnanec, predčasný dôchodca, teraz končí pracovný pomer. Má, alebo mal v minulosti, keď žiadal o predčasný dúchodok nárok na odchodné?
Z uvedeného § mi vyplýva, že nárok na odchodné je v prípade ak žiada prvý krát o dôchodok a zostane doma.
Ďakujem za Vaše názory.
Na odchodné má nárok pri prvom skončení prac. pomeru po nadobudnutí nároku na starob., alebo predčasný starob. dôchodok, alebo ak oň požiada bezprostredne po ukončení prac. pomeru. Ak je to jeho prvé skonč. PP po nadobudnutí nároku na dôchodok, tak áno - má nárok na odchodné.
Mária27
22.01.10,19:22
Odstupné dáva zamestnávateľ, keď zamestnanec končí z dôvodu, že sa jej ruší miesto. Odchodné dostáva každý, kto prvýkrát skončí pracovný pomer po dátume nároku na dôchodok. Keby potom začala znova robiť a skončila by, už nemá nárok na odchodné.
Zuziana
22.01.10,19:32
Odstupné dáva zamestnávateľ, keď zamestnanec končí z dôvodu, že sa jej ruší miesto. Odchodné dostáva každý, kto prvýkrát skončí pracovný pomer po dátume nároku na dôchodok. Keby potom začala znova robiť a skončila by, už nemá nárok na odchodné.

To mi je jasné, len ma tam zmiata slovo bezprostredne. Tento pán popri predčasnom zostal u nás pracovať. Vtedy odchodné nedostal. Teraz úplne končí a bude žiadať o prepočítanie dôchodku.
terezamaria
22.01.10,19:38
To mi je jasné, len ma tam zmiata slovo bezprostredne. Tento pán popri predčasnom zostal u nás pracovať. Vtedy odchodné nedostal. Teraz úplne končí a bude žiadať o prepočítanie dôchodku.

Dôchodok mu prepočítajú, keď mu dáš potvrdenie o zárobku za obdobie od nástupu na predčasný dôchodok doteraz.On si ho zanesie na Sociálnu poisťovňu.

Odchodné mu vyplácaš, o dôchodok si požiadal ako Váš pracovník, má naň nárok.
Zuziana
22.01.10,19:55
Vďaka
Deni
25.01.10,15:04
PP sa ukončí dohodou k 11.2.2010. Ak požiada bezprostredne po ukončení PP t.j. od 12.2.2010 o dôchodok má nárok na odchodné, ktoré jej vyplatíte po predložení Rozhodnutia o priznaní dôchodku. K vybaveniu dôchodku bude potrebovať ELDP z terajšieho zametnania, výpis zo Sos. poisťovne-mal by obsahovať doby zamestnania do 31.12.2003, OP, rodné listy detí. Ešte ma napadlo-kedy dovŕši dôchodkový vek ?

11.2.2010 dovŕši vek 58 rokov, týmto dňom jej asi vzniká nárok na predč.st.dôchodok, čiže PP by sme ukončili k 10.2.2010 dohodou a po predložení dokladu o priznaní dôchodku jej vyplatíme odchodné. To je vo výške jednomesačného priemerného zárobku?
katka50
25.01.10,15:10
11.2.2010 dovŕši vek 58 rokov, týmto dňom jej asi vzniká nárok na predč.st.dôchodok, čiže PP by sme ukončili k 10.2.2010 dohodou a po predložení dokladu o priznaní dôchodku jej vyplatíme odchodné. To je vo výške jednomesačného priemerného zárobku?
Áno.
Deni
25.01.10,15:53
Ďakujem :)
smutko
02.02.10,11:01
kolegyňa si chce podať žiadosť na predčasný dôchodok s tým že by ostala dalej pracovať teraz sme niektorí doma na 60 % ak by nám neskôr hrozilo prepustenie z nadbytočnosti môže si zamestnávateľ nechať tu už,,dôchodkyňu,,a mňa prepustiť?ona bude mať 2 príjmy a ja prídem o všetko
Andyke
02.02.10,11:05
Poberanie predčasného alebo starobného dôchodku nie je dôvodom na výpoveď.
Samozrejme , keď sú problémy či výrobné alebo finančné vo firme, tak býva zvykom, že prepúšťajú túto skupinu prednostne.
Tweety
02.02.10,11:14
ÁNo, môže, je to na rozhodnutí zamestnávateľa.
smutko
02.02.10,22:59
ÁNo, môže, je to na rozhodnutí zamestnávateľa.
nepotešili ste ma ale aj tak dakujem