Ester plus
28.05.08,18:55
Veľa sa už popísalo na tému prevodu obchodného podielu, pri ktorom sa predávajúci a kupujúci vyrovnávajú mimo firmu a všetko sa preúčtuje len cez analytiku účtu 411. Týmto prevodom medzi anaytickými účtami sa vlastne výška základného imania nemení. A tu sa chcem vlastne spýtať, či môže vzniknúť aj taká situácia, že pri odchode spoločníka z firmy sa zníži výška základného imania.
Zoltán Kovács
28.05.08,19:16
Veľa sa už popísalo na tému prevodu obchodného podielu, pri ktorom sa predávajúci a kupujúci vyrovnávajú mimo firmu a všetko sa preúčtuje len cez analytiku účtu 411. Týmto prevodom medzi anaytickými účtami sa vlastne výška základného imania nemení. A tu sa chcem vlastne spýtať, či môže vzniknúť aj taká situácia, že pri odchode spoločníka z firmy sa zníži výška základného imania.

Nemal by. Základné imanie môže zmeniť, znížiť jedine rozhodnutie VZ. Ale pod 200 tisíc nesmie klesnúť.
Ester plus
28.05.08,19:36
Takže odchod spoločnika z firmy vlastne nikdy nemá dopad na výšku ZI? J