Zuzana T
28.05.08,19:28
Dobrý večer Praďáci.
Poprosím Vás o radu, ide o dlhodobí nehmotný majetok.
Ktorá z odpovedí je správna.

a/ Dlhodobý nehmotný majetok, ktorý nesplnil cenový test, t. j. 50 000,- Sk a menej, môže účtovná jednotka zaúčtovať podľa svojho rozhodnutia ako:
1,dlhodobý neobežný majetok
2, službu na účte 518 - Ostatné služby.
Dlhodobý nehmotný majetok, ktorý nesplnil cenový test, t. j. 50 000,- Sk a menej a bol zaradený ako dlhodobý neobežný majetok sa jednorázovo odpíše.

b/ Dlhodobý nehmotný majetok, ktorý nesplnil cenový test, t. j. 50 000,- Sk a menej, môže účtovná jednotka zaúčtovať podľa svojho rozhodnutia ako:
1,dlhodobý neobežný majetok
2, službu na účte 518 - Ostatné služby.

Neviem posúdiť, ktorá z odpovedí je správna.
Je to súrne, ďakujem
Zuzana
azla
28.05.08,20:48
Zuzana, vyberám Ti z postupov účtovania v PÚ :


§ 13
Zásady pre členenie dlhodobého majetku a jeho účtovanie


(1) Dlhodobý majetok sa člení na
a) dlhodobý nehmotný majetok,
b) dlhodobý hmotný majetok,
c) dlhodobý finančný majetok,
d) dlhodobé pohľadávky.

(2) Dlhodobým nehmotným majetkom sú zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako suma podľa osobitným predpisom5) a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu 5) alebo je nižšie, možno zaradiť do dlhodobého nehmotného majetku, ak doba použiteľnosti tohto majetku je dlhšia ako jeden rok.

(3) Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného
predpisu5) alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého nehmotného majetku, sa účtuje na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby.

Podľa môjho názoru, buď platí, že nehm.majetok s dobou použiteľnosti nad 1 rok a cenou 50 000,- a menej
zaradíš v účtovníctve ako dlhodobý majetok,
alebo
nezaradíš ho ako dlhodobý (napriek dobe použiteľnosti) a jednorazovo ho zúčtuješ na účet 518.

Platí odpoveď b),:) aj keď sa mi nezdá formulácia vety najšťastnejšia (vychádzajúc z toho ako je to formulované v postupoch)
Zuzana T
29.05.08,07:49
Ďakujem za odpoveď. Ja som san prikláňala skôr k a/, ale je pravda, že v postupoch sa píše iba to, že sa účtuje na 518 - Ostatné služby.
Dúfam, že ešte niekto zareaguje.
Zuzana
Tweety
29.05.08,07:55
Ďakujem za odpoveď. Ja som san prikláňala skôr k a/, ale je pravda, že v postupoch sa píše iba to, že sa účtuje na 518 - Ostatné služby.
Dúfam, že ešte niekto zareaguje.
Zuzana
Platí § 13 odst.3., t.j. služby 518AE.
KEJKA
29.05.08,09:54
Zuzana, vyberám Ti z postupov účtovania v PÚ :


§ 13
Zásady pre členenie dlhodobého majetku a jeho účtovanie


(1) Dlhodobý majetok sa člení na
a) dlhodobý nehmotný majetok,
b) dlhodobý hmotný majetok,
c) dlhodobý finančný majetok,
d) dlhodobé pohľadávky.

(2) Dlhodobým nehmotným majetkom sú zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako suma podľa osobitným predpisom5) a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu 5) alebo je nižšie, možno zaradiť do dlhodobého nehmotného majetku, ak doba použiteľnosti tohto majetku je dlhšia ako jeden rok.

(3) Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného
predpisu5) alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého nehmotného majetku, sa účtuje na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby.


z ponúkaných odpovedí môžno akceptovať len b)
všimnite si, že a) = b) okrem poslednej vety. V tejto súvislosti je správna odpoveď c), ktorú by som sformulovala nasledovne :

c/ Dlhodobý nehmotný majetok, ktorý nesplnil cenový test, t. j. 50 000,- Sk a menej, môže účtovná jednotka zaúčtovať podľa svojho rozhodnutia ako:
1,dlhodobý neobežný majetok
2, službu na účte 518 - Ostatné služby.
Dlhodobý nehmotný majetok, ktorý nesplnil cenový test, t. j. 50 000,- Sk a menej a bol zaradený ako dlhodobý neobežný majetok, sa odpíše počas doby používania v súlade s odpisovým plánom.
===========
ešte zdôrazním, že odpisový plán nemôže byť stanovený na dobu 1 rok a kratšiu ako rok, nakoľko zaradením do dlhodobého majetku UJ prehlasuje, že ho bude využívať dlhšie.
AMM
02.06.08,20:18
Chcela by som sa opytat, ked datum dodania (obstarania) dlhodobeho majetku je 1.4., s akym datumom ho zaradim do pouzivania? Bude to datum 1.4. alebo 1.5.? Dakujem!
KEJKA
02.06.08,21:00
skutočný dátum uvedenia do užívania.
AMM
03.06.08,08:43
a kedy potom zacnem odpisovat? od 1.4. alebo od 1.5.?
Olice
03.06.08,09:59
Chcela by som sa opytat, ked datum dodania (obstarania) dlhodobeho majetku je 1.4., s akym datumom ho zaradim do pouzivania? Bude to datum 1.4. alebo 1.5.? Dakujem!


a kedy potom zacnem odpisovat? od 1.4. alebo od 1.5.?

Začneš odpisovať podľa toho, kedy ste DM začali používať, podľa dátumu na zápise o prevzatí do používania.

Napríklad:

a) dodaný bol 1.4., používať ste ho začali 2.4., tak 1. odpis bude za mesiac
apríl

b) dodaný bol 1.4., používať ste ho začali 2.5. tak 1. odpis bude za mesiac
máj
AMM
13.06.08,10:00
Keď majetok zaradím do používania 1.4., môžem uplatniť celoročný odpis za daný rok v plnej výške?
Zoltán Kovács
13.06.08,10:01
Keď majetok zaradím do používania 1.4., môžem uplatniť celoročný odpis za daný rok v plnej výške?

Daňový áno, účtovný iba 9/12.
miskob
01.07.08,12:21
Chcela by som sa opytat, ked datum dodania (obstarania) dlhodobeho majetku je 1.4., s akym datumom ho zaradim do pouzivania? Bude to datum 1.4. alebo 1.5.? Dakujem!
Daňovo sa DNM odpisuje podľa § 22/8 zákona o dani z príjmov: v súlade o účtovnými odpismi.
Účtovne: § 20 PÚPP: na základe odpisového plánu.
Znamená to, že ak DHM (napr.softwér) má obstarávaciu cenu vyššiu ako 50.000,-Sk a dobu použiteľnosti dlhšiu ako jeden rok (napr. 18 mesiacov), môžeme účtovne a zároveň aj daňovo odpísať tento software za 18 mesiacov.