adriana777
29.05.08,10:52
Ahojte. Chcem sa spýtať, aké bude pre mňa rozhodujúce obdobie pre vymeriavací základ na materskú, keď som pracovala vo firme od roku 2002, ale v mesiaci v ktorom som nastúpila na materskú / máj 2008 / som dala výpoveď a v ten deň som uzatvoriala zmluvu s novým zamestnávateľom, u ktorého mi však vychádza odpracovať do nástupu na materskú dovolenku len 15 dní. Ďakujem
KvetkaK
29.05.08,11:22
Vymeriavací základ sa Vám bude počítať z príjmu z nového pracovného pomeru.
Chobot
29.05.08,11:30
Ahojte. Chcem sa spýtať, aké bude pre mňa rozhodujúce obdobie pre vymeriavací základ na materskú, keď som pracovala vo firme od roku 2002, ale v mesiaci v ktorom som nastúpila na materskú / máj 2008 / som dala výpoveď a v ten deň som uzatvoriala zmluvu s novým zamestnávateľom, u ktorého mi však vychádza odpracovať do nástupu na materskú dovolenku len 15 dní. Ďakujem

Zákon o soc poistení § 54 - rozhodujúce obdobie:

"(2) Ak poistencovi vzniklo nemocenské poistenie

a) v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, potreba ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo potreba starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b), v ktorom došlo k preradeniu zamestnankyne na inú prácu alebo v ktorom vznikol nárok na materské, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca tohto kalendárneho roka,
b) v kalendárnom roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, potreba ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo potreba starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b), v ktorom došlo k preradeniu zamestnankyne na inú prácu alebo v ktorom vznikol nárok na materské, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, potreba ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo potreba starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b), v ktorom došlo k preradeniu zamestnankyne na inú prácu alebo v ktorom vznikol nárok na materské,
c) v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikladočasná pracovná neschopnosť, potreba ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo potreba starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b), v ktorom došlo k preradeniu zamestnankyne na inú prácu alebo v ktorom vznikol nárok na materské, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, potreba ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo potreba starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b), v ktorom došlo k preradeniu zamestnankyne na inú prácu alebo v ktorom vznikol nárok na materské.

Na teba sa bude vzťahovať bod c). Teda rozhodujúcim obdobím bude príjem počas tých dní, kedy si pracovala od vzniku pracovného pomeru do dňa predchádzajúceho nástupu n MD.