japis
29.05.08,15:06
Veľmi rada by som poznala názor pána Mihála, ako spoluautora tlačív RZ, na postup VŠZP, ktorej SW vybavenie pri kontrole predloženého RZ odmieta akceptovať prípadný preplatok odvodov SZČO za rok 2007 v B - III.oddiel 26, resp. v SB B06 (napr. ak SZČO omylom odvedie viac, resp. 2x mesačný odvod za 2007 ). VŠZP do 26, resp. B06 žiada nasčítať nie skutočný odvod za rok 2007, ale iba zaplatené preddavky podľa predpisu. Prípadný preplatok si musí SZČO vyžiadať vrátiť osobitným listom, čo je podľa mňa zbytočná byrokracia, veď aj na toto má slúžiť RZ. Pritom v prípade nedoplatku uvádzam skutočný odvod. V Pokynoch na vypĺňanie tlačív je jasne uvedené, že sa tam majú uviesť zaplatené preddavky za rok 2007. Tak si myslím, že buď má VŠZP chybný software alebo je to nedostatočne ošetrené v Pokynoch..., kde by malo byť zdôraznené, že sa tam nezohľadňujú okrem platieb za minulé roky, ani prípadné preplatky.
Neviem ako takýto prípad vyhodnocujú iné ZP, lebo sa mi to opakovane stalo u zákazníkov poistených vo VŠZP. Vlani som aj napísala o tejto situácii do VŠZP a žiadala nápravu, ale nestála som im za odpoveď. Takže aj tento rok musíme okrem RZ ešte napísať osobitný list, aby SZČO vrátili preplatok za rok 2007. Hnevá ma takéto zbytočné papierovanie a tak, ak si to náhodou prečíta pán Mihál, budem rada, keď mi odpovie, či sa rozčulujem právom na VŠZP, alebo je to len nedostatok vo vysvetlivkách na vyplňovanie.
veronikasad
29.05.08,15:11
Moja skúsenosť z min. roku :
VšZP vyzvala na opravu RZZP poistenca, ktorý na r. 26 uviedol vyššiu sumu ako je ich predpis poistného. Ak zaplatil vyššiu sumu ako mal, túto čiastku ako preplatok RZZP nevrátia, evidujú ju ako iný preplatok a vrátia ju len na osobitnú žiadosť poistenca.

Takže nie som sama s týmito skúsenosťami ...

--------
Veronika
AnnaK
29.05.08,15:48
To je zaujímavé. Ja mám úplne opačnú skúsenosť. Včera som bola odovzdať RZZP vo VšZP. Z piatich bolo v poriadku iba jedno, a to preplatok, lebo podnikateľ platí riadne každý mesiac. Dvaja mali resty preto, lebo neodovzdali do ZP čo bolo treba, pani to až včera nahrala do softwaru a mám prísť o týždeň, keď to PC spracuje (alebo keď to bude pracovníčka ovládať ...). Dvaja mali preukázateľne zameškanú úhradu ZP za 1 mesiac, ktorý doteraz nedoplatili. Takže im vyšiel nedoplatok. Ale pani vo VšZP vyšla nula, že majú všetko uhradené. To je zázrak?! :(
Ja som však presvedčená, že oni vo VšZP použili ďalšie platby v roku 2008 (platené však pravidelne 1 x mesačne) uhradené vo februári na úhradu zameškaného poistného za rok 2007, ale tým by predsa zase vznikol nedoplatok za rok 2008 atď. Divný program na RZZP.
abel
29.05.08,15:55
To je zaujímavé. Ja mám úplne opačnú skúsenosť. Včera som bola odovzdať RZZP vo VšZP. Z piatich bolo v poriadku iba jedno, a to preplatok, lebo podnikateľ platí riadne každý mesiac. Dvaja mali resty preto, lebo neodovzdali do ZP čo bolo treba, pani to až včera nahrala do softwaru a mám prísť o týždeň, keď to PC spracuje (alebo keď to bude pracovníčka ovládať ...). Dvaja mali preukázateľne zameškanú úhradu ZP za 1 mesiac, ktorý doteraz nedoplatili. Takže im vyšiel nedoplatok. Ale pani vo VšZP vyšla nula, že majú všetko uhradené. To je zázrak?! :(
Ja som však presvedčená, že oni vo VšZP použili ďalšie platby v roku 2008 (platené však pravidelne 1 x mesačne) uhradené vo februári na úhradu zameškaného poistného za rok 2007, ale tým by predsa zase vznikol nedoplatok za rok 2008 atď. Divný program na RZZP.
Ak by ste uhrádzali pri platbách špecifický symbol (napr. mmrrrr) tak sa platba priradí presne k tomu mesiacu, za ktorý je špecifikovaná. Ak špec. symbol neuvediete, tak sa platba priradí k najstaršej nezaplatenej platbe ( na druhej strane pri vyčíslovaní penále je to zase výhoda).
AnnaK
29.05.08,16:18
Podniklatelia majú trvalý príkaz a tam nejde zadať špecifický symbol. Neviem presne ako je to so složenkami.
abel
29.05.08,16:23
Podnikatelia majú trvalý príkaz a tam nejde zadať špecifický symbol. Neviem presne ako je to so složenkami.
Pri úhrade poštovými poukážkami nie je problém. Sama sa ale divím, že banky pri ich poplatkoch za služby, ktoré stále zvyšujú - mám na mysli poplatky, nie úroveň služieb - ešte stále neponúkajú túto možnosť - pri trvalých príkazoch zakomponovať špecifické symboly.
jery
30.05.08,12:47
Prípadný preplatok si musí SZČO vyžiadať vrátiť osobitným listom, čo je podľa mňa zbytočná byrokracia, veď aj na toto má slúžiť RZ

Podla mna ma VSZP jednoznacne povinnost vratit po rzzp cely preplatok - § 19, ods. 12 zakona 580/2004 : ...Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok platiteľovi poistného alebo jeho právnemu nástupcovi najneskôr v lehote ustanovenej v odseku 11...

Dvakrat zaplateny preddavok pri rocnom zuctovani predstavuje zavazok poistovne a pohladavku poistenca. Vyssie uvedene ustanovenie zakona hovori o tom, ze maju povinnost to zohladnit vo vysledku rzzp.

Este § 25, ods. 1, pism. f zakona 580/2004:
...Zdravotna poistovna ma povinnost vrátiť sumu preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania zaplatených bez právneho dôvodu alebo časť presahujúcu správnu výšku preddavku na poistné, nedoplatku alebo úrokov z omeškania platiteľovi poistného alebo jeho právnemu nástupcovi do dvoch mesiacov od zistenia tejto skutočnosti alebo od doručenia písomnej žiadosti platiteľa poistného alebo jeho právneho nástupcu, takúto sumu možno použiť na zápočet pohľadávky zdravotnej poisťovne voči platiteľovi poistného alebo jeho právnemu zástupcovi...

cize je tu povinnost po ziadosti alebo (nie a zaroven!) do dvoch mesiacov od zistenia. A zistia to najneskor pri podani rzzp. Takze ziadost je zbytocna (resp. mala by byt zbytocna).
KEJKA
30.05.08,13:10
asi majú rovnaký SW ako elektrárne. Tie tiež pri vyúčtovaní berú do úvahy predpísané preddavky a nie skutočne zaplatené preddavky. Takže aj po vyúčtovaní a úhrade nedoplatku sa môže stať, že vymáhajú zabudnutý nezaplatený preddavok spred dvoch rokov....
Viem že som mimo témy, len na ilustráciu, že VšZP nie je sama.
žijeme vo svete elektroniky - tomu sa všetko prispôsobuje.
japis
30.05.08,14:58
VŠZP totiž tento preplatok ani nedovolí mať vykázaný v RZZP, a tak vo výsledku RZ sa tento preplatok neobjaví, figuruje iba v ich výpise platieb za SZČO.
Jozef Mihál
30.05.08,17:59
K príspevku č.1.:

Nesúhlasím s postupom VšZP. Viac dodávať netreba.
Zoltán Kovács
30.05.08,18:10
Moja skúsenosť s VšZP: Dnes som dostal list s výzvou aby som uhradil nedoplatky za r. 2006. Výška nie je podstatná. A to napriek tomu, že RZZP za r. 2006 je z ich strany potvrdená, ako správne vyhotovená, a aj výsledok (nedoplatok) uhradený. Požadujú k úhrade niečo úplne iné, ako mám nedoplatok (samozrejme zaplatený).
Jozef Mihál
30.05.08,18:41
Ehm, moja skúsenosť s VšZP - žiadna, som poistený v inej ZP.

Odporúčam tento "postup" využiť aj iným Poraďákom...
Iwett
30.05.08,18:49
Moja skúsenosť s VšZP: Dnes som dostal list s výzvou aby som uhradil nedoplatky za r. 2006. Výška nie je podstatná. A to napriek tomu, že RZZP za r. 2006 je z ich strany potvrdená, ako správne vyhotovená, a aj výsledok (nedoplatok) uhradený. Požadujú k úhrade niečo úplne iné, ako mám nedoplatok (samozrejme zaplatený).
presne takto isto mi bolo vysvetlované na vzp, že ročné zúčtovanie, vlastne nieje ročné zúčtovanie preddavkov skutočne zaplatených v roku 2007, ale ak je tam rovnako a viac, vypíše sa nulové, ak je málo, vykáže sa nedpolatok. A stav účtu poistenca je niečo úplne iné.A ak chceme preplatok vrátiť, to sa musí písať žiadosť o vrátenie nie preplatku z rzzp, ale preplatku na stave účtu poistenca. Má to nejakú logiku? Lebo ja ju nevidím.:(