jani73
30.05.08,09:30
Prosím, chcem sa iba ujistiť, náš zamestnanec poberá daňový bonus na dve deti, syn 21.5.2008 ukončil štúdium na VŠ - štátnou skúškou, má potvrdenie o ukončení, dovŕšil 25 rokov, takže by mal mať zamestnanec posledný krát vylatený DB vo výplate za za máj, je to tak? Stačí to potvrdenie zo školy ako doklad o ukončení? Ď.
Zita4
30.05.08,09:40
Prosím, chcem sa iba ujistiť, náš zamestnanec poberá daňový bonus na dve deti, syn 21.5.2008 ukončil štúdium na VŠ - štátnou skúškou, má potvrdenie o ukončení, dovŕšil 25 rokov, takže by mal mať zamestnanec posledný krát vylatený DB vo výplate za za máj, je to tak? áno Stačí to potvrdenie zo školy ako doklad o ukončení? áno, stačí
odpovede sú v texte ;)