yaa
30.05.08,09:52
Ako sa tvori rezerva na zamestnanecké požitky napr.: na prispevky pri dožití jubilejneho veku zamestnanca, príspevky na zdravotnú alebo sociálnu starostlivosť zamestnacov alebo na finančné príspevky pri odchode zamestnanca do dôchodku prípadne odstupne, dovolenky?
Zoltán Kovács
30.05.08,09:57
Prečo duplicita, keď otázka je už tu zodpovedaná:

http://www.porada.sk/t83087-rezervy-na-zamestnanecke-pozitky.html