Ester plus
30.05.08,18:49
Dohoda o pracovnej činnosti bola uzatvorená na dobu určitú. Ale chceme ju ukončiť skôr - dohodu. Možno túto dohodu ukončiť odvolávajúc sa na paragraf 60 zákonníka práce?
Ester plus
31.05.08,08:59
V § 228a sa píše že dohodu o prac.čin. možno skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu. To znamená že sa napíše dohoda o rozviazaní dohody o pracovnej činnosti odvolávajúc sa na § 228a?
jana007
14.07.08,08:44
Nemá niekto k dispozícii tlačivo "dohoda o rozviazaní dohody o pracovnej činnosti" ? Nutne by som niečo také potrebovala. Ďakujem.
Zoltán Kovács
14.07.08,08:46
Nemá niekto k dispozícii tlačivo "dohoda o rozviazaní dohody o pracovnej činnosti" ? Nutne by som niečo také potrebovala. Ďakujem.

Nie je potrebné tlačivo. Stačí listom, kde uvedieš už s tebou uvedené skutočnosti aj s odvolávkou na konkrétny paragraf ZP.
MIRKA111
14.07.08,10:17
Mám trochu špecifické skončenie DoPČ, máme okolo 30 zamestnancov na DoPČ, prevádzku v ktorej nárazovo vypomáhajú rušíme a zamestnancov na trvalý PP presúvane na iné prevádzky, takže s týmito 30 rozväzujeme DoPČ, stačí ak mi všetci podpíšu dohodu o skončení DoPČ.
Zoltán Kovács
14.07.08,10:30
Mám trochu špecifické skončenie DoPČ, máme okolo 30 zamestnancov na DoPČ, prevádzku v ktorej nárazovo vypomáhajú rušíme a zamestnancov na trvalý PP presúvane na iné prevádzky, takže s týmito 30 rozväzujeme DoPČ, stačí ak mi všetci podpíšu dohodu o skončení DoPČ.

S každým osobitne treba podpísať dohodu o rozviazaní.
Benko
22.08.10,20:15
Musím písomne ukončiť dohodu aj keď ide o 3 dni?