Dana7
01.06.08,18:57
Dobrý deň,

prosím o radu, lebo si nie som celkom istá. Ak má daňovník napr. 2 a viac detí, môže si daňový bonus na 1 dieťa uplatniť napr. mama a na druhé otec, alebo je niekde zákonne ustanovené, že na všetky deti musí brať bonus len jeden z rodičov. Rodičia žijú spolu a obaja sa riadne starajú o deti.

Ďakujem
Rozalka
01.06.08,18:58
Nie, nemôže. Môžu si len rozdeliť obdobia, napr. 6 mesiacov jeden, potom 6 mesiacov druhý.

§ 33
Daňový bonus
(4) Ak dieťa (deti) uvedené v odseku 2 vyživujú v domácnosti 57) viacerí daňovníci, môže si daňový bonus uplatniť len jeden z nich. Pri použití ustanovenia odseku 5 môže uplatniť pomernú časť daňového bonusu po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.