Maurícius
01.06.08,20:17
Zamestnanec povedal zamestnávateľovi,že robí do konca mesiaca máj.Dohodli sa na dohode o skonč.prac.pomeru k 31.05.2008.Doniesol dohodu...k 02.06.2008.Písala mu to jedna účtovníčka a povedala,že keď padne posledného na víkend,tak sa píše výpoveď k nasledujúcemu pracovnému dňu.Je problém,keď 31.05.2008 padlo na sobotu?Zamestnávateľ chce dať výpoveď k 31.05.2008 a odhlásiť ho z poisťovní od 01.02.2008.Prosím o radu.
Jozef Mihál
01.06.08,20:52
Z hľadiska možných problémov so zdravotným poistením pre zmene jedného zamestnania na druhé odporúčam riešiť ukončenie PP skutočne tak, aby posledný deň PP pripadal nie na piatok, ani na sobotu, ale na nedeľu až štvrtok s tým, aby nový PP začínal bezprostredne nasledujúci deň.
Maurícius
01.06.08,21:09
Do práce nenastupuje,ide na PN-ku.Takže v tomto prípade mu môžme dať k 31.05.2008?Na poisťovniach sa to bude brať od 01.06.2008 alebo od pondelka 02.06.2008.Ďakujem.