leonka5
01.06.08,21:49
Pekný večer prajem. Chcem si ujasniť, že keď bola osoba minulý rok 7 mesiacov evidaná na ÚP ako uchádzač o zamestnanie, a od 8/07 je SZČO, tak jeho min. vým.základ za 7 mesiacov je 7.600,- SK? A RZ bude vyplnené na X tlačive? Ďakujem za odpovede
Jana Motyčková
01.06.08,22:00
Vyplní B. Min.VZ posudzuje len za obdobie SZČO (5 mesiacov x 7600)
Jozef Mihál
01.06.08,22:01
Ak ako uchádzač o zamestnanie nemal príjmy, tak tlačivo je B.

Minimálny VZ za každý celý kalendárny mesiac je pre neho za obdobie, kedy bol SZČO, suma 7600 Sk - viď VI. oddiel.
leonka5
01.06.08,22:04
Veľmi pekne ďakujem.
Uľa
02.06.08,09:55
Nadviažem na predchádzajúcu otázku: Obdobie kedy bol evidovaný na ÚP sa v RZZP v type B neuvádza nikde?
Jana Motyčková
02.06.08,15:34
Nie, ak chce, môže to zapísať do osobitných záznamov.
MarcelkaT
02.06.08,15:40
Máj 2007-matura, potom úrad práce,absolv. prax a od 1.12.2007 zamestnaný . Mám mu robiť RZZP, ak áno , tak aký typ. Ďakujem.
Jana Motyčková
02.06.08,15:55
Ak kým bol nezaoparené dieťa a na úrade práce, nemal žiaden príjem okrem dohôd, a ak VZ zo zamestnania nebol vyšší ako 51822, tak RZZP robiť nemusí.
MarcelkaT
02.06.08,15:56
Ďakujem veľmi pekne.