bosorka67
02.06.08,20:56
Prosím o informáciu, či môže zamestnávateľ, v prípade, keď zamestnanec dal výpoveď s dvojmesačnou výpovednou dobou, a zamestnávateľ s tým písomne súhlasil, zamestnancovi počas výpovednej doby, okamžité skončenie pracovného pomeru z titulu, že zamestnanec - zjavne nemocný, opustil pracovisko bez súhlasu zamestnávateľa? Zamestnávateľ akoby vyhľadával zámienky na ukončenie pracovného pomeru okamžite. Ako sa proti tomu brániť? Poradí mi niekto ? Ďakujem.
Chobot
02.06.08,21:12
Prosím o informáciu, či môže zamestnávateľ, v prípade, keď zamestnanec dal výpoveď s dvojmesačnou výpovednou dobou, a zamestnávateľ s tým písomne súhlasil, zamestnancovi počas výpovednej doby, okamžité skončenie pracovného pomeru z titulu, že zamestnanec - zjavne nemocný, opustil pracovisko bez súhlasu zamestnávateľa? Zamestnávateľ akoby vyhľadával zámienky na ukončenie pracovného pomeru okamžite. Ako sa proti tomu brániť? Poradí mi niekto ? Ďakujem.


Zamestnávateľ môže okamžite zrušiť PP aj počas trvania výpovednej doby, pokiaľ zamestnanec hrubo poruší pracovnú disciplínu - musí to však riadne podložiť.

Nakoľko nepoznáme podrobnosti tvojho prípadu, nevieme, či výpoveď je oprávnená alebo nie, ale pokiaľ je oprávnená, tak to je v súlade so zákonom. Záleží, čo bolo predmetom porušenia prac. disciplíny.

Ako sa proti tomu brániť? - Jedine súdnou cestou.
AdaMtiM
09.10.12,12:45
V prípade výpovede podľa § 68 ZP - okamžité ukončenie pracovného pomeru pre závažné porušenie pracovnej disciplíny platí ešte aj § 62 - výpovedná doba? Alebo môžem dňom zistenie porušenia aj ukončiť pracovný pomer? Ďakujem vopred za pomoc. Ešte som našla v starých diskusiách, že môže byť že teda bez výpovednej doby, ale zamestnanec musí dostať túto výpovednú dobu "preplatenú" priemerným zárobkom. Platí to teda?