Kacenka_1
03.06.08,13:20
Ahojte.
Potrebujem poradiť: uzatvorili sme so zamestnancom pracovnú zmluvu na dobu neurčitú so skúšobnou dobou 3 mesiace. Môžem dodatkom k pracovnej zmluve zmeniť dobu neurčitú na dobu určitú? Alebo môžem s týmto zamestnancom skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe a následne uzatvoriť novú pracovnú zmluvu na dobu určitú?
Spomínaný zamestanec je problémový, nedokáže sa prispôsobiť a neustále vyvoláva konflikty. Šéf mu napriek tomu chce dať ešte šancu, dať mu dva mesiace na to, aby dokázal, že sa zmenil, ale o týždeň mu končí skúšobná doba, po ktorej bude platiť pracovná zmluva na dobu neurčitú. Ďakujem za rady:)
Vranová
03.06.08,13:25
Môžeš , stačí Dodatok k pracovnej zmluve, alebo Dohodou o zmene dĺžky trvania pracovného pomeru! Predsa to podpisujú obidve strany, len aby to podpísal!
milagros208
03.06.08,13:27
My sme takého problémového zamestnanca mali. Bol odmeňovaný úkolovou mzdou, ale keďže vždy málo vyrobil, museli sme mu doplácať do min. mzdy. Čo mohol, pokazil. Takže viac škody ako úžitku. Mali sme potom ešte poťahovačky s inšpektorátom práce i s políciou. Našťastie mu končila doba určitá, takže sme sa ho po dlhom trápení zbavili.