Nika
23.06.04,14:06
Študent VŠ ukončil štúdium v 2.ročníku štúdia a 31.3. nastúpil do zamestnania.
Môže si nezdaniteľnú časť ZD odrátať aj za marec?
Veva
23.06.04,14:47
§ 11 zákona o dani 595/2003 nezdaniteľné časti . Nie je rozhodujúce či bol alebo nebol študentom má nárok na nezd.časť vo výške 6736 na každý mesiac / pri vypísaní vyhlásenia dani/ aj keď si bude robiť DP ,alebo požiada o ročné zúčtovanie dane má nárok na 6736*12 a aj jeho rodičia majú nárok na odpočet za 1-3/2004. /Bol študentom aj v marci/Prečo až teraz ?
Jozef Mihál
23.06.04,14:56
Pani Davidová - asi ste mysleli, že jeho rodičia majú nárok na daňový bonus za 1-3/2004 ? (nie odpočet)
Veva
23.06.04,15:04
Áno ,ďakujem za úpravu . /stále sa mi vybavuje odpočet /
Nika
23.06.04,15:58
On nedokončil 2. ročník. Štúdium ukončil v marci. Jednoducho to nechal.
juko
23.06.04,20:19
Nika, aj keď ukončil svojvoľne štúdium, stále bol študentom až do doby, kedy nastúpil do zamestnania. Aby mal všetko v poriadku, mal by dostať zo školy papier o ukončení štúdia a danú skutočnosť ohlásiť zdravotnej poisťovni, že prestal byť študentom. Nároky na odpočet nezdaniteľnej čiastky u zamestnávateľa ako aj nárok na daňový bonus boli vysvetlené v predchádzajúcich príspevkoch.
Magma
24.06.04,06:07
Nesúhlasím s jukom v tom, že dotyčný bol študentom dovtedy kým nastúpil do zamestnania. Mala som takýto prípad predčasného ukončenia štúdia a v každom takomto prípade škola vydá potvrdenie dokedy bol žiakom-študentom školy ani o deň dlhšie sa nedá uznať. Predstav si že by sa zamestnal až o pol roka?! Na obdobie medzi ukončením štúdia a nástupom do zamestnania sa musí prihlásiť do zdravotnej poisťovne sám.
juko
24.06.04,17:18
Magma,

samozrejme že študentom je iba dovtedy, pokiaľ ho škola nevyradí. Asi som sa zle vyjadril.Veď dnes môže študent školy pracovať v riadnom pracovnom procese a škola by ho vyradila iba za predpokladu, že by si neplnil svoje študentské povinnosti. Neviem presne posúdiť ako je to teraz, ale v minulosti to bolo na základe neurobených skúšok v semestri.
Peťo
25.06.04,07:07
Zhrniem to : V priebehu mes. marec 2004 prinesie zamestnanec potvrdenie z vys.školy, že jeho syn prestáva byť študentom prisl.fakulty napr. 12.3.2004,/toto je pre mňa smerodatné/.,
Vo " Vyhlasení na daň ..." zaznamenám / do konca marca/ druh zmeny k 1.4.2004 , to znamená , že nárok na DB je poslednýkrat za 3/2004. Ďalej zamestnanec mi písomne oznámi /na tom trvám/ , že sa odhlásuje z nároku zo zníž.sadzby na star.poistenie od 1.4. 2004. Doporučujem nespoliehať sa na to , že zmenu mám zaznamenanú v daň. vyhlasení, prac.soc.poisťovne vám to nemusia uznať. Pokiaľ zamest.poberal aj PnD, túto zmenu nahlási aj na prisl. ÚPSVaR tiež do konca marca 2004. Pekný deň.