padro
03.06.08,21:33
Caute poradaci, viete mi povedat kolko dostane clovek cistu mzdu na ucet ak zaraba minimalnu mzdu? Pripadne aj napisat sumu kolko z tych 8100,- ide na co. Dakujem.
Andyke
03.06.08,21:50
Všetky poistné počítaj z 8.100 Sk
Zdravotné 4 % Nemocenské 1,4% Starobné 4 % Invalidné 3 % Poistenie v nezam. 1 %
Poistné spolu : 1086,- Sk
Čistá mzda 7.014 Sk (ak zamestnanec uplatní na seba nezdanit.časť zákl.dane mesačne vo výške 8.208 Sk)
Braňo
03.06.08,21:50
Hrubý mesačný príjem: 8 100,00
Hrubá mzda pre výpočet odvodov sociálnej poisťovne: 8 100,00
Hrubá mzda pre výpočet odvodu zdravotnej poisťovne: 8 100,00


Odvody do poisťovní
do 31.12.2007 od 1.1.2008
Starobné poistenie: (-) 4,00% 324,00 324,00
Nemocenské poistenie: (-) 1,40% 114,00 114,00
Invalidné poistenie: (-) 3,00% 243,00 243,00
Poistenie v nezamestnanosti: (-) 1,00% 81,00 81,00
Zdravotné poistenie: (-) 4,00% 324,00 324,00
Odvody spolu: 13,40% 1 086,00 1 086,00


Rozpis odvodov do Sociálnej poisťovne na Vaše dôchodkové poistenie (Vy + zamestnávateľ):
Dôchodkové poist. VY (SP 4%+IP 3%): 7,00% 567,00 567,00
Dôchodkové poist. zamestnávateľ (SP 14%+RFS 4,75%+IP 3%): 21,75% 1 762,00 1 762,00
Dôchodkové odvody spolu: 28,75% 2 329,00 2 329,00
z toho:
do I. piliera (Sociálna poisťovňa): 9,00% 729,08 729,08
do II. Piliera (Dôchodcovská správcovská spoločnosť): 9,00% 729,08 729,08
na invalidný dôchodok (Sociálna poisťovňa): 6,00% 486,05 486,05
do rezervného fondu solidarity (Sociálna poisťovňa): 4,75% 384,79 384,79


Výpočet dane
Hrubý základ dane: 7 014,00 7 014,00
Odpočítateľná položka na daňovníka: 7 968,00 8 208,00
Upravený daňový základ: -954,00 -1 194,00
Daň: (-) 19,00% 0,00 0,00

Vaše príspevky do III. piliera (DDP): (-) 0,00 0,00
Stravné lístky: (-) 0,00 0,00
Ostatné zrážky zo mzdy spolu: (-) 0,00 0,00
Daňový bonus na dieťa: (+) 0,00 0,00
Nemocenské, náhrada za PN (zamestnávateľ): (+) 0,00 0,00
Nemocenské, náhrada za PN (Sociálna poisťovňa): (+) 0,00 0,00
Sociálny fond, benefity: (+) 0,00 0,00

Čistá mesačná mzda k výplate: 7 014,00 (+0) 7 014,00
Čistá ročná mzda: 84 168,00 (+0) 84 168,00
Čistá mesačná mzda k výplate v EUR*: 197,90 (+0) 197,90
Čistá ročná mzda v EUR*: 2 374,78 (+0) 2 374,78Na dôchodok si odvediete:
do I. piliera (vy + zamestnávateľ): 729,08 729,08
do II. piliera (vy + zamestnávateľ): 729,08 729,08
do III. piliera (vy + zamestnávateľ): 0,00 0,00
Na dôchodok spolu: 1 458,16 1 458,16


* Prepočítané kurzom centrálnej parity koruny voči EUR (1 euro = 35,4424 Sk).

Výška vašej čistej mesačnej mzdy je 7 014,00. Vo výpočte sú zohľadnené vami zadané zrážky zo mzdy.
padro
03.06.08,23:32
dakujem, za vycerpavajuce odpovede ;)