Magma
04.06.08,13:38
Starobný dôchodca pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti ak splní podmienku výšky zárobku, môže poberať daňový bonus ale si neuplatní nezdaniteľnú časť ZD. Je to tak, že?
Tweety
04.06.08,13:49
Starobný dôchodca pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti ak splní podmienku výšky zárobku, môže poberať daňový bonus ale si neuplatní nezdaniteľnú časť ZD. Je to tak, že?
Áno tak, DB si môže uplatniť ( za urč. podmienok), ak je dôchodcom od 1.1., tak na NČ nemá nárok.