bosorka67
04.06.08,18:01
Zamestnávateľ poskytol zamestnancovi čiastku 5500,- Sk na zaplatenie rekondičného pobytu, ktorý dostal od zamestnávateľa svojej manželky. Uvedenú čiastku sme zamestnancovi poukázali zo sociálneho fondu na jeho účet. Máme poskytnutú čiastku dať do výplaty zamestnanca a zdaniť to?
Ďakujem za odpoveď.
Kristína
05.06.08,08:47
Áno, treba to zdaniť.
fizzy
21.01.09,13:16
Podlieha zdaneniu zamestnanom aj rekondycny pobyt pre zamestnancov, ktory poskytol zamestnavatel v prenajatom rekreacnom zariadeni?
Tweety
21.01.09,13:29
Podlieha zdaneniu zamestnanom aj rekondycny pobyt pre zamestnancov, ktory poskytol zamestnavatel v prenajatom rekreacnom zariadeni?
Nie, nepodlieha.

§ 5 Príjmy zo ZČ
(5) Okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 3 ods. 2, nie je predmetom dane ani
a) cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, na ktorú vznikne zamestnancovi nárok podľa osobitných predpisov, 15) vrátane vreckového poskytovaného pri zahraničnej pracovnej ceste do výšky 40 % nároku na stravné ustanovené týmito predpismi, 15)
b) nepeňažné plnenie vo výške hodnoty poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa osobitných predpisov, osobných hygienických prostriedkov a pracovného oblečenia (napr. pracovné odevy, uniformy) vrátane ich udržiavania alebo suma, ktorou zamestnávateľ uhrádza zamestnancovi preukázané výdavky vynaložené na tieto účely,
c) suma prijatá zamestnancom ako preddavok od zamestnávateľa, aby ju v jeho mene vynaložil, alebo suma, ktorou zamestnávateľ uhrádza zamestnancovi preukázané výdavky, ktoré zamestnanec za zamestnávateľa vynaložil zo svojho tak, akoby ich vynaložil priamo zamestnávateľ,
d) suma do výšky ustanovenej osobitným predpisom16) na úhradu niektorých výdavkov zamestnanca,
e) hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a preventívnej zdravotnej starostlivosti v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom, 17)f) náhrada za používanie vlastného náradia, zariadenia a predmetov potrebných na výkon práce podľa osobitného predpisu, 18) ak výška náhrady je určená na základe kalkulácie skutočných výdavkov,
g) náhrada výdavkov a plnenie poskytované v súvislosti s výkonom funkcie, na ktoré vzniká nárok podľa osobitných predpisov, 9) okrem náhrady ušlého zdaniteľného príjmu a náhrady za stratu času.

(6) Predmetom dane nie sú plnenia podľa odseku 5 písm. b) a f), ktoré zamestnávateľ paušalizoval za podmienok, že pri výpočte paušálnej sumy vychádzal z priemerných podmienok rozhodujúcich na poskytovanie týchto plnení, pričom ich výška bola určená na základe preukázanej kalkulácie skutočných výdavkov. Ak sa zmenia podmienky, podľa ktorých sa paušálna suma určila, zamestnávateľ je povinný túto sumu preskúmať a upraviť.
Marta_B
21.01.09,13:32
Rovnako sa nezdaňuje aj pobyt zamestnanca vo vlastnom rekreačnom zariadení zamestnávateľa
fizzy
21.01.09,13:48
Uff...tak to si ma nepotesila :(

EDIT: to patrilo k predoslemu prispevku. Dakujem za objasnenie. Vecer si to este kuknem ;)
Tweety
21.01.09,13:50
Uff...tak to si ma nepotesila :(
Teba nepotešilo to, že sa nezdaňuje?:(
fizzy
22.01.09,13:45
Este by som sa chcel opytat ci je mozne si uplatnit DPHcku z takejto faktury, ktora je platena zo socialneho fondu?
fizzy
22.01.09,15:45
posuvam...