Verca26
05.06.08,08:18
Poraďte prosím!!!!!!!!
Dcéra skončila strednú školu a zamestnala sa na dohodu o vykonaní práce. Chce byť zúčastnená v II. pilieri dôchod.zabezp. Počíta sa aj dohoda do začatia prac. pomeru, alebo len keď sa zamestná na pracovnú zmluvu? Aby nezmeškala termín prihlásenia sa do II. piliera. Ďakujem
Gabi03
05.06.08,08:28
Po skončení školy sa môže "zaevidovať" do druhého piliera do 30 dní od nástupu do prvého pracovného pomeru. Tu sa pracovný pomer chápe na základe pracovnej zmluvy. Dohody do toho nepatria, nakoľko z dohôd sa do dôchodkového poistenia neprispieva.
Verca26
06.06.08,10:35
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.