NOKIA
05.06.08,09:14
Zamestnávateľ dáva zo sociálneho fondu zamestnancom príspevok na dopravu do zamestnania z povinného prídelu a aj z ďalšieho prídelu. Zdaňujú sa tieto príspevky, a platia odvody do Soc.p a zdravotné poistenie? ďakujem
NOKIA
05.06.08,11:35
Ak zamestnávateľ nemá v sociálnom fonde dostatok prostriedkov na zákonný príspevok na dopravu zamestnancovi, /má málo zamestnancov/ z akých ďalších prostriedkov to môže použiť? bude to zamestnavateľova nákladová položka? poradite mi?