vlastinka1
05.06.08,15:56
Dobrý deň. Prosím o radu, či názor. Môj zamestnávateľ chce zamestnať zamestnanca na 1 hodinu denne. Pôjde o jedniný pracovný pomer toho človeka - teda o HPP s platom cca 1.100,- Sk/mesiac. Pýtam sa, či je vôbec možné zamestnať niekoho na 1 hod. denne, aké z toho budú vyplývať odvody. Keď s ním ukončíme PP aký zápočet mu vystavím, keďže podľa môjho názoru, v zápočte sa uvádzajú odpracované roky (dni) a tento zamestnanec vlastne odpracuje len jednu hod. denne (ani nie polovičný úväzok). Zdá sa mi to čudné, ak mu uznám, že napr. odpracoval 90 dní a napr. rovnaký zápočet na 90 dní vystavím inému zamestnancovi, ktorý si poctivo odpracuje 90 dní po 8 hodín, ako káže zákon (alebo po 4 hod. - polovičný) Ako vystavím evidenčný list do dôchodku? Aký bude mať nárok na dovolenku? Môžem mu uznať odpočítateľmú položku 8.208,- Sk? Prosím, čo mám poradiť zamestnávateľovi - zamestnaním na takúto prac. zmluvu nebudeme mať problém? Myslím si, že podľa zákona by sa takýto človiečik mal zaregistrovať skôr ako dobrovoľne nezamestnaný - čo myslíte? Ďakujem za rady.
Zoltán Kovács
05.06.08,15:58
Dobrý deň. Prosím o radu, či názor. Môj zamestnávateľ chce zamestnať zamestnanca na 1 hodinu denne. Pôjde o jedniný pracovný pomer toho človeka - teda o HPP s platom cca 1.100,- Sk/mesiac. Pýtam sa, či je vôbec možné zamestnať niekoho na 1 hod. denne, aké z toho budú vyplývať odvody. Keď s ním ukončíme PP aký zápočet mu vystavím, keďže podľa môjho názoru, v zápočte sa uvádzajú odpracované roky (dni) a tento zamestnanec vlastne odpracuje len jednu hod. denne (ani nie polovičný úväzok). Zdá sa mi to čudné, ak mu uznám, že napr. odpracoval 90 dní a napr. rovnaký zápočet na 90 dní vystavím inému zamestnancovi, ktorý si poctivo odpracuje 90 dní po 8 hodín, ako káže zákon (alebo po 4 hod. - polovičný) Ako vystavím evidenčný list do dôchodku? Aký bude mať nárok na dovolenku? Môžem mu uznať odpočítateľmú položku 8.208,- Sk? Prosím, čo mám poradiť zamestnávateľovi - zamestnaním na takúto prac. zmluvu nebudeme mať problém? Myslím si, že podľa zákona by sa takýto človiečik mal zaregistrovať skôr ako dobrovoľne nezamestnaný - čo myslíte? Ďakujem za rady.

Budeš sa riadiť rovnako ako pri ZC na plný úväzok. Zákonník práce je smerodajný, a ten nezakazuje takýto prac.pomer. Do ZP a SP sa bude odvádzať z vymeriavacieho základu zamestnanca. Zápočet rokov bude rovnaký ako pri plnom úväzku, tak isto ELDP, s tým rozdielom, že VZ bude mať mizerný.
ZuzanaP
06.06.08,07:14
Dobrý deň. Prosím o radu, či názor. Môj zamestnávateľ chce zamestnať zamestnanca na 1 hodinu denne. Pôjde o jedniný pracovný pomer toho človeka - teda o HPP s platom cca 1.100,- Sk/mesiac. Pýtam sa, či je vôbec možné zamestnať niekoho na 1 hod. denne, aké z toho budú vyplývať odvody. Keď s ním ukončíme PP aký zápočet mu vystavím, keďže podľa môjho názoru, v zápočte sa uvádzajú odpracované roky (dni) a tento zamestnanec vlastne odpracuje len jednu hod. denne (ani nie polovičný úväzok). Zdá sa mi to čudné, ak mu uznám, že napr. odpracoval 90 dní a napr. rovnaký zápočet na 90 dní vystavím inému zamestnancovi, ktorý si poctivo odpracuje 90 dní po 8 hodín, ako káže zákon (alebo po 4 hod. - polovičný) Ako vystavím evidenčný list do dôchodku? Aký bude mať nárok na dovolenku? Môžem mu uznať odpočítateľmú položku 8.208,- Sk? Prosím, čo mám poradiť zamestnávateľovi - zamestnaním na takúto prac. zmluvu nebudeme mať problém? Myslím si, že podľa zákona by sa takýto človiečik mal zaregistrovať skôr ako dobrovoľne nezamestnaný - čo myslíte? Ďakujem za rady.

Nárok na dovolenku bude mať: 1 hodina = 1 deň dovolenky...
Johanka
06.06.08,07:44
Dobrý deň. Prosím o radu, či názor. Môj zamestnávateľ chce zamestnať zamestnanca na 1 hodinu denne. Pôjde o jedniný pracovný pomer toho človeka - teda o HPP s platom cca 1.100,- Sk/mesiac. Pýtam sa, či je vôbec možné zamestnať niekoho na 1 hod. denne, aké z toho budú vyplývať odvody. Keď s ním ukončíme PP aký zápočet mu vystavím, keďže podľa môjho názoru, v zápočte sa uvádzajú odpracované roky (dni) a tento zamestnanec vlastne odpracuje len jednu hod. denne (ani nie polovičný úväzok). Zdá sa mi to čudné, ak mu uznám, že napr. odpracoval 90 dní a napr. rovnaký zápočet na 90 dní vystavím inému zamestnancovi, ktorý si poctivo odpracuje 90 dní po 8 hodín, ako káže zákon (alebo po 4 hod. - polovičný) Ako vystavím evidenčný list do dôchodku? Aký bude mať nárok na dovolenku? Môžem mu uznať odpočítateľmú položku 8.208,- Sk? Prosím, čo mám poradiť zamestnávateľovi - zamestnaním na takúto prac. zmluvu nebudeme mať problém? Myslím si, že podľa zákona by sa takýto človiečik mal zaregistrovať skôr ako dobrovoľne nezamestnaný - čo myslíte? Ďakujem za rady.
Verím, že Ťa z toho hlava zabolela ;), ale skúsim Ti poradiť ako sa pri takýchto , na prvý pohľad možno zložitých prípadoch dopátrať odpovede.

Použi pri hľadaní otázok vylučovaciu metédu a staré známe : "čo nie je zakázané , je dovolené " :).
V podčiarknutom si myslíš, že sa má podľa zákona zaregistrovať ako dobrovoľne nezamestnaný. Prečo by to robil? Podľa Zákona o sociálnom poistení je zamestnanec FO v pracovnom pomere - bez obmedzení v dĺžke pracovnej dobe, ale s odkazom na Zákonník práce. Odkaz je veľmi užitočný, smeruje Ťa na hľadanie ďalších odpovedí ...
Pracovný pomer na jednu hodinu - umožňuje Zákonník práce kratší pracovný čas ? Áno. Je v príslušnom ustanovení obmedzenie, že by to nemohla byť jedna hodina ? Nie.
Nezdaniteľná časť základu dane - je v Zákone o dani z príjmov obmedzenie týkajúce sa dĺžky pracovného času ? Nie je .
atď.

:)
vlastinka1
06.06.08,08:32
Ďakujem pekne za odpovede. Tak mu pripravím PZ. Pekný deň
ZuzanaP
06.06.08,08:40
Treba si pozrieť:):

§ 49 ZP
(1) Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas.

(2) Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť zmenu ustanoveného týždenného pracovného času na kratší týždenný pracovný čas a zmenu kratšieho týždenného pracovného času na ustanovený týždenný pracovný čas.

(3) Kratší pracovný čas nemusí byť rozvrhnutý na všetky pracovné dni.

(4) Zamestnancovi v pracovnom pomere na kratší pracovný čas patrí mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému času.

(5) Zamestnanec v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sa nesmie zvýhodniť alebo obmedziť v porovnaní so zamestnancom zamestnaným na ustanovený týždenný pracovný čas.

(6) Pracovný pomer na kratší pracovný čas, v ktorom je rozsah pracovného času menej ako 20 hodín týždenne, môže zamestnávateľ alebo zamestnanec skončiť výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 15 dní a začína plynúť dňom, v ktorom sa doručila výpoveď.
(7) Na pracovný pomer na kratší pracovný čas podľa odseku 6 sa nevzťahujú ustanovenia § 48 ods. 2 až 4, § 62, § 64 ods. 1 písm. a), b), d) a e), § 71 ods. 2, § 73, § 74, § 76 a § 240 ods. 7.