HankaS
06.06.08,08:08
Prosím o radu ,
FO podnikateľka ,neplatca DPH môže fakturovať službu ohľadom administratívnych a sprostredkovateľských prác do Luxemburgu ?Nevyplýva z toho povinnosť neakej registrácie DPH. Ako by to bolo v prípade že by fakturovala platcovi DPH a neplatcovi DPH v Luxemburgu?
Ďakujem.
Vladimír Ozimý
06.06.08,06:38
je to veľmi stručné. prvom rade si treba určiť miesto dodania služby. Ale predpokladám že daňová povinnosť sa prenáša na luxemburskú zdaniteľnú osobu a vám nevznikne žiadna povinnosť
HankaS
08.06.08,16:03
A čo ak v Luxemburgu poskytune službu osobe, ktorá nieje platcom DPH