zuzu1
06.06.08,11:01
Viete mi niekto poskytnúť vzor dohody o stabilizačnom záväzku zamestanca?
denisie
06.06.08,11:15
Viete mi niekto poskytnúť vzor dohody o stabilizačnom záväzku zamestanca?
pozri toto:
http://www.etrend.sk/osobne-financie/moje-pravo/zvysovanie-kvalifikacie-zamestnanca/78392.html
zuzu1
06.06.08,11:31
Ď za info ,toto som už prešla.Mala som na mysli konkrétne tlačivo resp.ako by malo vyzerať.
denisie
06.06.08,11:42
Ď za info ,toto som už prešla.Mala som na mysli konkrétne tlačivo resp.ako by malo vyzerať.
ak sa ti nepodarí ju zohnať, máš aspoň základné info čo by mala obsahovať:

Dohoda zamestnávateľa a zamestnanca musí byť uzavretá v písomnej forme a obsahovať druh a spôsob zvýšenia kvalifikácie, študijný odbor, označenie školy a dobu, po ktorú je zamestnanec po skončení štúdia povinný zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa.
Dohoda musí obsahovať aj špecifikáciu nákladov spojených so štúdiom, ktoré je zamestnanec povinný nahradiť zamestnávateľovi v prípade, že poruší svoj záväzok. Podľa ustanovenia § 155 ods. 3 Zákonníka práce môže stabilizačný záväzok zamestnanca trvať maximálne 5 rokov
zuzu1
06.06.08,12:12
Zákon som si naštudovala,len som chcela nejakú "inšpiráciu".:o
Aj tak ti ďakujem za ochotu.