Aljoska
06.06.08,12:01
Dobrý deň milí poraďáci,
prosím Vás o radu, pretože ste mi už veľakrát pomohli so svojimi radami. Našla som, že dohody nie je možné uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona.
"Čo" teda uzavrieť s človekom, ktorý nám urobil web stránku?zmluvu?dohodu?
Prosím pekne o radu, na porade som hľadala, ale fakt som k tomu nič nenašla.
Ďakujem.:confused:
Jozef Mihál
06.06.08,13:24
Zmluvu podľa Autorského zákona.