tinka.b
06.06.08,13:57
Pekný deň všetkým prajem,

mám na vás takúto otázočku. Pracujem vo verejnej službe v príspevkovej organizácii mesta.

Môj pracovný čas je 37,5 hod. Keďže ale niekedy pracujem aj cez víkend (3 hod.), takže niekedy odpracujem 40,5 hod. Takže mám narok na 3 hod. voľna, ktoré som odrobila v tom týždni navyše. Môj zamestnávateľ mi vybratie toho voľna ale blokuje prácou a keď ho požiadam, že si to chcem vybrať to voľno, tak mi to nedovolí.
Je to v jeho kompetencii?

Tiež sa chcem spýtať, mám od zamestnávateľa podpísanú dovolenku, teraz ale ochorela kolegyňa a zamestnávateľ mi povedal že na dovolenku si mám zrušiť, že na ňu nemôžem ísť. Máme ale ešte ďalšiu kolegyňu, ktorá tu bude a 50% jej práce má tvoriť naša práca - je prijatá na pozíciu referentka/asistentka. A ja s kolegyňou som asistentka.
Môj zamestnávateľ mi ale povedal, že ona je hlavne asistentka, takže nemôže robiť referentku....

tak neviem čo mám robiť, prosím poraďte mi dačo.

So zamestnávateľom sa vôbec nedá porozprávať.

Ďakujem.
Kacenka_1
08.06.08,19:36
Ak ti zamestnávateľ nedovolí vybrať si náhradné voľno, tak ti tie hodiny musí zaplatiť ako nadčas.
A čo sa týka tej dovolenky, ak ti zamestnávateľ podpíše dovolenku a ty máš napríklad zaplatený zájazd, môže ti ju zrušiť, ale je povinný ti uhradiť náklady, ktoré ti tým vznikli (§ 112 ZP, ods. 1).
Vranová
08.06.08,20:04
Ak sa so zamestnávateľom nedá rozprávať, tak mu to skús napísať, možno to zaberie! Držím prsty..
tinka.b
09.06.08,20:08
Ahojte,

zamestnavatel mi podpisal dovolenku, na ktoru mam nastupit bud. tyzden, dnes ale ochorela kolegyna a zamestnavatel mi povedal, ze ak kolegyna nevyzdravie dovolenku mi zrusi.
Moze takto postupovat<
V organizacii sme 4 /sefka a 3 kolegyne - ja a chora kolegyna mame rovnaku pracovnu poziciu a tretia kolegyna je na polovicu na tej pracovnej pozicii ako my a druhu polovicu ma inu poziciu/

Prosim poradte.

Dakujem.
Zoltán Kovács
09.06.08,20:22
Ahojte,

zamestnavatel mi podpisal dovolenku, na ktoru mam nastupit bud. tyzden, dnes ale ochorela kolegyna a zamestnavatel mi povedal, ze ak kolegyna nevyzdravie dovolenku mi zrusi.
Moze takto postupovat<
V organizacii sme 4 /sefka a 3 kolegyne - ja a chora kolegyna mame rovnaku pracovnu poziciu a tretia kolegyna je na polovicu na tej pracovnej pozicii ako my a druhu polovicu ma inu poziciu/

Prosim poradte.

Dakujem.

Áno môže. Ak to vyžaduje situácia, tak ti môže odvolať z dovolenky, resp. zrušiť už odsúhlasenú dovolenku. Ale samozrejme, ak ti vznikne z tohto dôvodu škoda (napr. storno poplatok za zaplatenú dovolenku), tak aspoň si myslím, že máš nárok na náhradu. Pozri §111 a 112 zákonníka práce.

§ 111

(1) Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.

(2) Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť hromadné čerpanie dovolenky, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov a zlučiteľné so záujmom zamestnancov. Hromadné čerpanie dovolenky nesmie byť viac ako dva týždne a v umeleckých súboroch z povolania štyri týždne. V divadle a v inej umeleckej ustanovizni, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela, možno určiť hromadné čerpanie dovolenky v celej výmere.

(3) Ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca.

§ 112

(1) Zamestnávateľ je povinný nahradiť zamestnancovi náklady, ktoré mu bez jeho zavinenia vznikli preto, že zamestnávateľ mu zmenil čerpanie dovolenky alebo ho odvolal z dovolenky.

(2) Zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď zamestnanec vykonáva základnú službu, náhradnú službu, zdokonaľovaciu službu, civilnú službu alebo civilnú službu namiesto zdokonaľovacej služby, keď je zamestnanec uznaný za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, a na obdobie, počas ktorého je zamestnanec na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. Počas ostatných prekážok v práci na strane zamestnanca môže zamestnávateľ určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky len na jeho žiadosť.

(3) Ak pripadne počas dovolenky zamestnanca sviatok na deň, ktorý je inak jeho obvyklým pracovným dňom, nezapočítava sa mu do dovolenky.

(4) Ak zamestnávateľ určí zamestnancovi náhradné voľno za prácu nadčas alebo za prácu vo sviatok tak, že by pripadlo do dovolenky, je povinný určiť mu náhradné voľno na iný deň.