Janca1
19.04.05,14:26
Vie sa prosím niekto vyjadriť? SZČO platca DPH si preruší živnosť ale IČDPH si ponechá. V podnikaní má nákladné vozidlo na leasing /uplatňoval DPH/, na daňovom úrade mi povedali, že nakoľko zostal platcom DPH, môže si z leasingu aj naďalej DPH uplatňovať aj keď prerušil živnosť. Faktúry by mu chodili naďalej a kedže zákon už nevyžaduje ako podmienku uplatnenia DPH zaúčtovanie, viedol by si len pomocnú evidenciu. V praxi by to bolo tak, že každý kvartál by mal nadmerný odpčet. Nezdá sa mi to, čo na to poviete?
Zita5
19.04.05,14:54
Vie sa prosím niekto vyjadriť? SZČO platca DPH si preruší živnosť ale IČDPH si ponechá. V podnikaní má nákladné vozidlo na leasing /uplatňoval DPH/, na daňovom úrade mi povedali, že nakoľko zostal platcom DPH, môže si z leasingu aj naďalej DPH uplatňovať aj keď prerušil živnosť. Faktúry by mu chodili naďalej a kedže zákon už nevyžaduje ako podmienku uplatnenia DPH zaúčtovanie, viedol by si len pomocnú evidenciu. V praxi by to bolo tak, že každý kvartál by mal nadmerný odpčet. Nezdá sa mi to, čo na to poviete?
Je to celé domotané . Neviem odkiaľ máš info , ale ak prerušíš živnosť tak musíš sa odhlásiťokrem fondov aj na DÚ a predložiť tam rozhodnutie zo ŽÚ . Tým pádom prestávaš byť aj plátca DPH . Tak neviem prečo by si mal ponechať IČ DPH .
Zaujimavé , budem sledovať ako sa to rozlúskne v pléne porady .:o :o :o
Janca1
19.04.05,19:56
Dakujem na zaciatku za prispevok, ale dovolim si oponovať v tom že prestávaš byť platcom DPH, to je na tebe. Živnosť prerušíš a tiež sa odhlásiš na daňovom úrade ale či sa odhlásiš aj ako platca DPH je na tebe. Dokonca som sa stretla s tým, že keď sa bol odhlasovať aj z DPH tak mu na daňovom úrade povedali aby tak nerobil, ak by sa neskôr rozhodol pokračovať v činnosti. Bude len odovzdávať nulové DP.
Zita5
20.04.05,07:35
Já to beriem , ale nestretla som sa ešte s tým. Budem zasa o niečo múdrejšia , ale aj som zvedavá na ďalšie reakcie .
ANNA
20.04.05,08:25
Súhlasím s Jancou1, a myslím, že bude podávať 0 DPH. Nadmerný odpočet nemôže mať, lebo žiovnosť je pozastavená a výdavky neslúžia na zabezpečenie príjmov.
Zuziana
21.04.05,21:24
Ja sa tiež prikláňam k Anninmu názoru.
Anja111
11.05.07,17:34
SZČO chce prerušiť živnosť. Z hľadiska dane z príjmov a odvodov je mi to jasné...
Problém však nastal pri DPH. Má v obchodnom majetku nehnuteľnosť, ktorú doteraz prenajímal s DPH. Pri prerušení živnosti, však už nemôže mať príjmy zo živnosti.
Preto sa rozhodol, že by ju preradil do osobného vlastníctva a prenajímal by ju ako súkromná osoba bez DPH.
Tu však nastal problém. ZC budovy je 750 tis. Pri skončení registrácie by musel odviesť DPH zo ZC. To mu samozrejme nevyhovuje...
Chcem sa teda spýtať, existuje aj nejaké iné riešenie?
Za každý názor budem vďačná.
Anja111
12.05.07,07:36
SZČO chce prerušiť živnosť. Z hľadiska dane z príjmov a odvodov je mi to jasné...
Problém však nastal pri DPH. Má v obchodnom majetku nehnuteľnosť, ktorú doteraz prenajímal s DPH. Pri prerušení živnosti, však už nemôže mať príjmy zo živnosti.
Preto sa rozhodol, že by ju preradil do osobného vlastníctva a prenajímal by ju ako súkromná osoba bez DPH.
Tu však nastal problém. ZC budovy je 750 tis. Pri skončení registrácie by musel odviesť DPH zo ZC. To mu samozrejme nevyhovuje...
Chcem sa teda spýtať, existuje aj nejaké iné riešenie?
Za každý názor budem vďačná.

SZČO prišiel za mnou s ďalším nápadom...
Nehnuteľnosť majú v BSM. Doteraz ju využíval prvý z manželov, ktorý si na ňu uplatnil aj odpočet DPH.
Teraz by ju začal využívať a prenajímať druhý z manželov, ktorý však nie je platiteľom DPH.
Má tiež živnosť a tak by budova prešla do jeho obchodného majetku a príjmy z prenájmu by zaradil do POZD v § 6.
Čo však s uplatneným odpočtom DPH? Musel by prvý z manželov aj v tomto prípade odviesť DPH zo ZC budovy pri prerušení svojej živosti?
Podľa mňa, áno. Alebo sa mýlim?
Prosím Poraďákov o vyjadrenie ich názorov...
Jana Acsová
12.05.07,11:32
SZČO chce prerušiť živnosť. Z hľadiska dane z príjmov a odvodov je mi to jasné...
Problém však nastal pri DPH. Má v obchodnom majetku nehnuteľnosť, ktorú doteraz prenajímal s DPH. Pri prerušení živnosti, však už nemôže mať príjmy zo živnosti.
Preto sa rozhodol, že by ju preradil do osobného vlastníctva a prenajímal by ju ako súkromná osoba bez DPH.Aj ako súkromná osoba je z pohľadu zákona zdaniteľnou osobou z titulu prenájmu. Takže povinnosti spojených s DPH sa nezbaví, bez ohľadu na to, že preradí nehnuteľnosť do osobného vlastníctva. V súvislosti s prenájmom postupuje podľa § 38 ZDPH t.j. posudzuje možnosť oslobodenia, prípadne zdanenia prenájmu nehnuteľnosti. Pod zákon o DPH však bude spadať aj naďalej ... a to ako zdaniteľná osoba podľa § 2.
Anja111
12.05.07,20:07
Aj ako súkromná osoba je z pohľadu zákona zdaniteľnou osobou z titulu prenájmu. Takže povinnosti spojených s DPH sa nezbaví, bez ohľadu na to, že preradí nehnuteľnosť do osobného vlastníctva. V súvislosti s prenájmom postupuje podľa § 38 ZDPH t.j. posudzuje možnosť oslobodenia, prípadne zdanenia prenájmu nehnuteľnosti. Pod zákon o DPH však bude spadať aj naďalej ... a to ako zdaniteľná osoba podľa § 2.

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď...
Očakávala som ju v tomto zmysle, ale som rada, že to mám aj potvrdené.
Predpokladám, že tak isto je nepriechodný aj ten ich druhý nápad, že by nehnuteľnosť zaradil do obchodného majetku manžel, aby sa vyhli odvodu DPH zo ZC...
Anja111
13.05.07,14:13
Posúvam...
Jana Acsová
13.05.07,14:33
Čo však s uplatneným odpočtom DPH? Musel by prvý z manželov aj v tomto prípade odviesť DPH zo ZC budovy pri prerušení svojej živosti?
Podľa mňa, áno. Alebo sa mýlim?Tiež zastávam tento názor, že sa nedá týmto spôsobom vyhnúť odvodu DPH. Nehnuteľnosť je len jedna, tak sa na ňu aj zákon o DPH pozerá aj keď je v BSM. Ak bola zdaňovaná ... prechod na iný režim by mohol byť posúdený ako zmena účelu použitia s dodanením odpočítanej dane, prípadne prevod na manželku ako bezodplatný prevod, keď všetky práva spojené s odpočítaním dane ako aj zdanením doteraz uplatňoval jeden z maželov ... Vidím tam viac úskalí. Všeobecne sa v prípade nehnuteľností v BSM doporučuje nezdaňovať jej prenájom, čo nie je Váš prípad.
Upozorňujem zároveň, že príjmy z prenájmu sú vždy zahrňované do obratu pre účely povinnej registrácie pre DPH. Skúste sa na tento problém informovať na DRSR.

K príbuznej problematike som na DRSR našla len toto:

§ 3 Zdaniteľná osoba

Ustanovenie § 3 ods. 2 zákona o DPH sa na konci dopĺňa o nasledovné slová:
„ak je majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, považuje sa jeho využívanie na účel dosahovania príjmu za podnikanie v rovnakom pomere u každého z manželov, ak sa manželia nedohodnú inak.“.

Za podnikanie na účely dane z pridanej hodnoty sa podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona o DPH považuje aj využívanie hmotného majetku a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku. Každá osoba, ktorá dosahuje príjem z využívania hmotného a nehmotného majetku, sa považuje za zdaniteľnú osobu. V prípade dosahovania príjmu z využívania majetku, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, nebolo do účinnosti novely zákona o DPH zrejmé, ako sa má určiť obrat pre účely registrácie pre daň z pridanej hodnoty. Podnikanie manželov v prípade využívania majetku v ich bezpodielovom spoluvlastníctve nemožno považovať za podnikanie na základe zmluvy o združení alebo obdobnej zmluvy, pokiaľ manželia takúto zmluvu neuzavrú. Novelou § 3 ods. 2 zákona o DPH sa ustanovilo, že pokiaľ sa manželia nedohodnú inak, využívanie majetku, ktorý je v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, sa považuje za podnikanie oboch manželov v rovnakom pomere u každého z nich. V takomto prípade sa príjmy z využívania majetku započítavajú do obratu pre účely registrácie pre daň z pridanej hodnoty u každého z manželov v polovičnej výške. Novela zákona však umožňuje, že ak sa manželia dohodnú, že využívanie majetku sa bude považovať za podnikanie len u jedného z manželov, potom zdaniteľnou osobou pre účely dane z pridanej hodnoty sa z titulu využívania majetku bude považovať len ten z manželov, u koho sa využívanie majetku bude považovať za podnikanie. Celý príjem z využívania majetku sa potom bude započítavať do obratu na účely registrácie pre daň z pridanej hodnoty len u toho z manželov, u ktorého sa využívanie tohto majetku považuje za podnikanie. Ak sa manželia dohodnú na určitom pomere využívania majetku, potom sa obidvaja považujú za zdaniteľné osoby a dosiahnuté príjmy budú započítavať do obratu pre účely registrácie pre daň z pridanej hodnoty v dohodnutom pomere.

Príklad č. 1
Manželia vlastnia nehnuteľnosť, ktorú sa rozhodli prenajímať. Z prenájmu nehnuteľnosti dosahujú mesačne príjem 140 000 Sk. Manželia sa dohodli, že prenájom nehnuteľnosti sa bude považovať za podnikanie u každého z nich v rovnakom pomere. Každý z manželov sa považuje za zdaniteľnú osobu a obrat pre účely registrácie pre daň z pridanej hodnoty sleduje každý z nich samostatne. Z titulu prenájmu nehnuteľnosti sa u každého z manželov započítava do obratu mesačne suma 70 000 Sk, teda polovičná suma dosiahnutého mesačného príjmu.

Príklad č. 2
Manželia vlastnia nehnuteľnosť, ktorú začali v júli 2005 prenajímať viacerým podnikateľom. Manžel vykonáva aj inú podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Manželia sa dohodli, že prenájom nehnuteľnosti sa bude považovať za podnikanie len u manželky. Celý prenájom bude vykazovať len manželka, ktorá bude povinná podať žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty, ak z prenájmu nehnuteľnosti dosiahne obrat 1 500 000 Sk za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
Anja111
13.05.07,14:48
Ďakujem veľmi pekne...
Skúsim to teda ešte cez drsr.