Ikan
19.04.05,15:50
Vedel by mi niekto poradiť. Účtujem v JÚ pre platcu DPH. Nakúpil tovar v Maďarsku, a oni mu vystavili FA S 25% dph. Čo s tým? Zaúčtovať Fa s DPH alebo bez. Zaplatil celú sumu aj s DPH.
Makina
19.04.05,16:06
Faktúru by som dala "tým maďarom" prerobiť. Mali faktúru poslať bez DPH a tá má byť samozdanená v SR. Preplatok, čiže tých 25% nech pošlú späť.
Majka
19.04.05,16:22
ano,daj si ju prerobit a samozdan na slov.
ondrejvla
19.04.05,17:26
Pochybujem, že ti ju prerobia, musíš mať s nimi dobré kontakty. Mala som nákup tovaru v Poľsku pre firmu, dali mi fa s DPH v EUR, neboli ochotní na základe kartičky o IČ DPH, ktorú mal konateľ pri sebe vystaviť fa bez DPH. Úhrada samozrejme v hotovosti! Na základe uvedeného som sa pýtala na DÚ a po vysvetlení problému mi povedali, že tým som si daňovú povinnosť splnila, že DPH bola uhradená u dodávateľa. Lenže tým je to pre nás drahšie, lebo ja to musím zaplatiť a nemôžem si odpočítať. Inak tú DPH mi kázali zaúčtovať nie ako tovar, ale ako 548.
Vlasta
anto
19.04.05,20:08
Ak je platiteľ dane tu na Slovensku a kupuje v čenskom štáte EU, tak má kupovať bez dane. Ak nechcú vydať doklad bez dane, otočiť sa a nájsť iného dodávateľa, ktorý to urobí.
babenko1
19.04.05,21:03
Ešte jedna vec by mohla pomôcť a to.. zaregistrovať sa ako platca v Maďarsku a v tom prípade Ti vrátia tú DPH Maďari...