Monča
19.04.05,19:52
Prenajali sme si nebytové priestory ako dielňu. V zmluve je uvedené, že nájomné nám prenajímateľ buder účtovať štvrťročne. Obdržali sme fa za I. štvrťrok 2005, je na nej uvedený deň vzniku daň. povinnosti 1.1.2005, deň dodania služby 1.1.2005, dátum vystavenia 2.2.2005, splatnosť 15.2.2005?
Kedy si môžem uplatniť odpočet DPH? Neplatí tu, že služba sa považuje za dodanú najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane dodávanú službu vzťahuje?
anto
19.04.05,19:58
Daň na vstupe si môžete uplatniť len vtedy, ak máte platný účtovný doklad a daň ste zaúčtovali.
jeso
18.05.05,19:40
chcela by som poprosiť o radu
idema dávať do prenájmu priestory nasledovne:
faktúra bude za obdobie 12 mesiacov od 1.6.2005 má začať nájom -6 mesiacov rok 2005 a 6 mesiacov rok 2006
mám ju vystaviť už 20.5.2005-dátum vystavenia
dátum dodania ale bude 1.6.2005 ?-od vtedy je platná zmluva -nejako sa mi to nepáči može to byť takto ?
a úhrada má prísť do 14 dní, ale za 12 mesiacov nájomného-u FO to zdaním v den úhrady, alebo pre nájom platí , že zdaním len čiastku pripadajúcu na tento rok a zvyšná sumu pripadajúcu na rok 2006 zdaním až v roku 2006- neviem ,kde som čítala podobný prípad a teraz nie som si istá
jeso
18.05.05,20:42
chcela by som poprosiť o radu
idema dávať do prenájmu priestory nasledovne:
faktúra bude za obdobie 12 mesiacov od 1.6.2005 má začať nájom -6 mesiacov rok 2005 a 6 mesiacov rok 2006
mám ju vystaviť už 20.5.2005-dátum vystavenia
dátum dodania ale bude 1.6.2005 ?-od vtedy je platná zmluva -nejako sa mi to nepáči može to byť takto ?
a úhrada má prísť do 14 dní, ale za 12 mesiacov nájomného-u FO to zdaním v den úhrady, alebo pre nájom platí , že zdaním len čiastku pripadajúcu na tento rok a zvyšná sumu pripadajúcu na rok 2006 zdaním až v roku 2006- neviem ,kde som čítala podobný prípad a teraz nie som si istá
je to tak ?
jeso
19.05.05,07:42
no hádam dnes budem mať šťastnejší den na odpoved