zora
20.04.05,11:35
Zamestnávateľ mi predložil faktúry na práce z r.2001 a 2002, ktorými bola technicky zhodnotená budova. Žiada o zaradenie do majetku. Ako to urobiť?
Zuzka
20.04.05,11:59
Podľa mňa izh zaúčtuješ k hmot. majetku, a prepočítaš odpisy za r. 2001 a za r. 2002, 2003, 2004 a rozdiel je daňovo neovplyvňujúci odpis. Čiže môžeš dať do daň. ovplyvňujúcich nákladov iba odpis za r. 2005.
...hm a ako ste si odsúhlasovali záväzky za tie roky? Ako boli zaplatené? :confused:
adato
21.04.05,09:32
Pri technickom zhodnotení budovy je potrebné ešte preveriť, ako bola investícia realizovaná z pohľadu stavebného zákona, či tam bolo stavebné povolenie, prípadne ohlásenie stavby, či faktúry za rok 2001 súvisia s tou istou investíciou ako faktúry z roku 2002. Pretože je možné, že stavba bola ukončená až v roku 2002 a mohla byť ukončená, skolaudovaná aj neskôr. Tento dátum by mal byť potom rozhodujúci pre zaúčtovanie technického zhodnotenia.