Julča
20.04.05,17:59
Teraz som sa dozvedela z informácií Verlag Dashoger, že bežné opravy na auto zakúpené na finančný leasing si nemôžem dávať do nákladov. Živnostník by si ich mohol dať len so súhlasom leas. spoločnosti. Aký je Váš názor?

SZČO bola na služobnej ceste a pokazilo sa jej auto. Po ceste si ho musela dať opraviť. Išlo o veľkú opravu cca 54 000,00Sk. Jednalo sa o výmenu vstrekovacích trisiek. My sme to dali do nákladov a uplatnili si nárok na odpočet DPH. Je to správne?
Manual
20.04.05,18:16
Ano je to správne, je to klasická oprava poruchy motora. Vadné trisky sa vymenili zanové, nič sa tam nevylepšovalo - nezhodnocovalo

A to druhé, že treba súhlas liz. spoločnosti to je predsa hlúposť, však by sa LS zbláznili, kolko áut chodí po cestách keby každú opravu museli odsúhlasovať. Či tam nebol preklep, LS dáva súhlas na technické zhodnotenie auta a čo viem zo skúsenosti tak im je to jedno.
Pekný večer...
pyton
20.04.05,19:53
Julča, tá tvoja prvá veta nemôže byť pravda, to kde konkrétne si čítala?

Normálna oprava, normálny výdaj ovplyv. ZD, tak ako aj Manual hovorí.
Julča
20.04.05,21:15
Julča, tá tvoja prvá veta nemôže byť pravda, to kde konkrétne si čítala?

Normálna oprava, normálny výdaj ovplyv. ZD, tak ako aj Manual hovorí.
Tu je ten článok:http://img.dashofer.sk/cif/enl/ico_print.gif?wa=W0516ELI04Verzia pre tlač (http://www.enoviny.sk/print.phtml/?cid=7317)
http://img.dashofer.sk/cif/enl/ico_forum.gif?wa=W0516ELI04Diskusia k téme (http://www.enoviny.sk/?obsah=7&forum=1)
http://img.dashofer.sk/cif/enl/ico_send.gif?wa=W0516ELI04Poslať info priateľovi (http://www.enoviny.sk/?sekcia=3&uroven=1&obsah=7&cid=7317&send=1)
http://img.dashofer.sk/cif/enl/ico_enls.gif?wa=W0516ELI04 Sú bežné opravy na predmete lízingu daňovým výdavkom?
Lízing - Lízing a dane, vydanie: 4/2005, vyšlo: 20.4.2005

Čo si môžeme dať do daňových výdavkov v súvislosti s predmetom finančného prenájmu, resp. sú bežné opravy osobného motorového vozidla obstaraného formou lízingu daňovým výdavkom?
Odpoveď
Podľa § 19 ods. 3 písm. o) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je daňovým výdavkom nájomné pri finančnom prenájme, a to vo výške prevyšujúcej odpis uplatňovaný nájomcom podľa § 26 ods. 8, zahrňované do základu dane počas celej doby trvania nájmu podľa zákona o účtovníctve. Podľa § 26 ods. 8 zákona o dani z príjmov hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu odpíše nájomca počas doby trvania prenájmu do výšky 100 % hodnoty istiny podľa zákona o účtovníctve. Výška odpisu sa určí rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac.

Od 1.1.2004 v prípade obstarania hmotného majetku formou finančného prenájmu takýto majetok odpisuje jeho ekonomický užívateľ, teda nájomca, pričom pri uplatňovaní odpisov a nájomného do daňových výdavkov uplatní postup v súlade s vyššie uvedeným. Ustanovenie § 52 ods. 17 zákona o dani z príjmov stanovuje, že zmluvy, ktoré boli uzatvorené do konca roku 2003 sa budú uplatňovať ešte podľa podmienok stanovených pre finančný prenájom v zákone č.366/1999 Z. z.. Výdavky vynaložené nájomcom napr. na bežné opravy hmotného majetku (motorového vozidla) obstarávaného formou finančného prenájmu by bolo možné uplatniť ako daňový výdavok len v prípade, ak by táto povinnosť vyplývala nájomcovi priamo zo zmluvy o finančnom prenájme. Ďalšie vybrané problémy z oblasti lízingu nájdete spracované v časopise vydavateľstva Verlag Dashöfer s názvom Daňový tip (http://www.dashofer.sk/prirucka.asp?wa=W0516ELI04&p=DT). Zdroj: Verlag DashöferĎalšie príspevky z tohto čísla:

- Počet pracovníkov na lízing v Rakúsku stále rastie (http://www.enoviny.sk/?sekcia=3&uroven=2&obsah=7&cid=7276)

- Dočasné nevyužívanie lízovaného vozidla na podnikanie (http://www.enoviny.sk/?sekcia=3&uroven=2&obsah=7&cid=7287)

- Poplatok za uzatvorenie zmluvy o finančnom prenájme (http://www.enoviny.sk/?sekcia=3&uroven=2&obsah=7&cid=7288)
pyton
20.04.05,22:18
Julča, díky za to uverejnenie! Inak by som neverila, že práve o tomto sa tu diskutuje ako o probléme, keď práve tu žiadny problém nie je. Určite všetky bežné leasingové fi to do zmluvy uvádzajú, takže to v zmluve bude. /podľa môjho názoru to fakt zbytočne nafukujú.../ Tak díky a ahoj
GEO-KOD
21.04.05,11:24
Julča, díky za to uverejnenie! Inak by som neverila, že práve o tomto sa tu diskutuje ako o probléme, keď práve tu žiadny problém nie je. Určite všetky bežné leasingové fi to do zmluvy uvádzajú, takže to v zmluve bude. /podľa môjho názoru to fakt zbytočne nafukujú.../ Tak díky a ahoj :)
Ja som ten článok tiež čítala, a hneď som začala kontrolovať, čo všetko sme dali do nákladov pri lízovaných autách.
Prezrela som si lízingovú zmluvu a našla som to vo všeob.podm. v podmienkach o užívaní PL.
Volala som pre istotu aj do líz.spol. a tam mi potvrdili, že to tam priamo uvádzajú.
Zita5
21.04.05,11:25
Aj jás om včera dostala uvedenú informáciu e-mailom . Bola som z toho trošku mimo .
Luna
21.04.05,11:56
Ja som tiež bola mimo.
Keďže mám účto overené audit.tak som zostala pokojná.Neviem si predstaviť,že opravy po haváriách si nemôžme dať do nákladov.Všade sa hovori že opravy sa účtujú na 511,nikde nie je napísané že iba opravy z áut ktoré sú majetkom firmy sa môžu dať do nákladov.Ostatné nie.A čo opravy pri strojoch vo fabrikách ,ktoré majú miliónové hodnoty a niekoľko tisícové opravy.Ale je pravda,že keď máme auto požičané napr.od FO,tak musíme mať v zmluve zakotvené,že bežné opravy hradí nájomca.