Ikan
22.04.05,15:05
Vie mi niekto poradiť. Čítala som, že sa dá o životné poistenie znížiť daňové náklady SZČO do výšky 12.000,- Sk . Má už niekto konkrétnu skúsenosť. Napr. či môžem uplatňovať 1.000,- Sk mesačne do nákladov z uzavretej životnej poistky, ktorú si platí SZČO.
dara
22.04.05,15:08
No, len je potrebné aby boli splnená zákonom stanovené podmienky. V paragrafe je to všetko riadne vypísané, nemám to pred sebou ale myslím, že je tam podmienka, že musí byť uzatvorená do veku 65 rokov. Skús pozrieť, inak je možné odpočítať zo základu dane vo výške 12 tisíc korún ročne, či je to daňovo uznateľný náklad.
Zita5
22.04.05,15:11
Vie mi niekto poradiť. Čítala som, že sa dá o životné poistenie znížiť daňové náklady SZČO do výšky 12.000,- Sk . Má už niekto konkrétnu skúsenosť. Napr. či môžem uplatňovať 1.000,- Sk mesačne do nákladov z uzavretej životnej poistky, ktorú si platí SZČO.
Lenže , neviem či je to tak , počula som , že ak by si náhodou v priebehu rokov životnú poistku zrušila , tak sa musí všetko dodaniť . Inak je pravdou , že si môžeš ŽP uplatniť vo výdavkoch do výšky 12 000,- Sk .
dara
22.04.05,15:15
Lenže , neviem či je to tak , počula som , že ak by si náhodou v priebehu rokov životnú poistku zrušila , tak sa musí všetko dodaniť . Inak je pravdou , že si môžeš ŽP uplatniť vo výdavkoch do výšky 12 000,- Sk .
Zita súhlasím s tebou. Je tam podmienka, že zmluva sa nesmie zrušiť a teda ani poistka skôr vybrať ako je dohodnutá doba splatnosti zmluvy. V prípade, že sa tak urobí, je potrebné všetko dodaňiť. Je možno potom vhodné viesť si neakú samostatnú analytiku v JU členenie aby si vedela potom koľko je potrebné dodaniť. Asi tka nie ?
Zita5
22.04.05,15:18
Zita súhlasím s tebou. Je tam podmienka, že zmluva sa nesmie zrušiť a teda ani poistka skôr vybrať ako je dohodnutá doba splatnosti zmluvy. V prípade, že sa tak urobí, je potrebné všetko dodaňiť. Je možno potom vhodné viesť si neakú samostatnú analytiku v JU členenie aby si vedela potom koľko je potrebné dodaniť. Asi tka nie ?
Myslím že to členenie veľmi pomôže aspoň to bude prehľadné a vieš o koľko Sk sa jedná , ak by nastala neželaná situácia .
lucinka1
22.04.05,15:18
to co mate asi na mysli, je ucelove sporenie, ktore je presne definovane v zakone o dani z prijmov, nedava sa to do nakladov, ale povazuje sa za nezdanitelnu cast zakladu dane...
dara
22.04.05,15:29
to co mate asi na mysli, je ucelove sporenie, ktore je presne definovane v zakone o dani z prijmov, nedava sa to do nakladov, ale povazuje sa za nezdanitelnu cast zakladu dane...
životné sporenie máme na mysli a to je odpočitateľná položka od základu dane podľa zákona platného od 01.01.2005
durisovad
22.04.05,22:54
Ja som počula, že ma na to byť samostatná kolonka v daňovom priznaní za rok 2005, kde sa suma max. 12.000 Sk odpočíta z daňového základu. Ale to som len počula, zatiaľ som to nevidela nikde uverejnené
jjendro
04.10.05,11:35
Chcem sa opýtať, či už niekto vie aké doklady budú k tomu potrebné: Kópia zmluvy? Ústrižky z poštovej poukážky? A čo v prípade ak mám zadaný trvalý príkaz?
- a ešte niečo - u zamestnanca je to možné uplatňovať mesačne, alebo iba na konci roka v daňovom priznaní, resp.ročnom zúčtovaní...

vopred ďakujem za radu
Chobot
04.10.05,12:03
Dnes este ani poistovne nevedia presne, ako sa to bude preukazovat. My, ako poistovna vsak predpokladáme, ze budeme vystavovat nejaké potvrdenie o zaplatenej ciastke k tým zmluvám, kde je táto podmienka splnená. Ci to bude automaticky alebo na poziadanie vsak este rozhodnuté nebolo.

K druhej casti - môzes si to uplatnit len pri vyúctovaní rocnej dane, odpocítatelnú polozku nemôzes uplatnovat mesacne.
kojur
04.10.05,12:58
§ 11 ZDP č595/2003 Z.z

5) Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 1 písm. c) a finančné prostriedky vynaložené daňovníkom na účelové sporenie podľa odseku 1 písm. d) je možné odpočítať od základu dane vo výške preukázateľne zaplatenej v zdaňovacom období, v úhrne najviac do výšky 12 000 Sk. Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 1 písm. c) je podmienkou splnenie podmienok podľa osobitného predpisu35) a na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 1 písm. d) musia byt splnené tieto podmienky:

1. dojednaná doba platenia účelového sporenia je najmenej desať rokov, pričom daňovník nie je oprávnený požadovať plnenie z účelového sporenia pred uplynutím tejto lehoty, a súčasne

2. plnenie z účelového sporenia nastane najskôr dovŕšením 55 rokov veku daňovníka.

(6) Ak daňovník nedodrží podmienky ustanovené v odseku 5, o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie a platieb účelového sporenia, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane, je povinný zvýšiť základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k porušeniu ustanovených podmienok.

35) Zákon č.650/2004 o doplnkovom dôchodkovom sporení

Je to nezdaniniteľná časť, ktorú je možné odpočítať od základu dane t.j. bude kolonka v daňovom priznaní a nie účtovať v účtovníctve v peňžnom denníku. S tým to nemá nič spoločné.
V zákone sa píše o zaplatenej sume najviac vo výške 12 000,-Sk. Z toho vyplýva, že sa určite bude skúmať úhrada tejto sumy u toho, kto si ju uplatní.
Marína
04.10.05,23:57
Úhrady dávam cez podnikateľský bankový účet ako nezdaniteľný výdaj. Tak to aspoň mám zahrnuté v účtovníctve a nemusím osve viesť evidenciu platieb a dokladov o zaplatení. Výdaj do výšky 12.000,00 Sk je odpočitateľnou položkou zo základu dane.
MIS
05.10.05,06:58
Chcem sa opýtať, či už niekto vie aké doklady budú k tomu potrebné: Kópia zmluvy? Ústrižky z poštovej poukážky? A čo v prípade ak mám zadaný trvalý príkaz?
- a ešte niečo - u zamestnanca je to možné uplatňovať mesačne, alebo iba na konci roka v daňovom priznaní, resp.ročnom zúčtovaní...

vopred ďakujem za raduJa mám životné v Kooperative a povedali mi, že budú posielať potvrdenie. A súhlasím s Chobotom, nemalo by sa to uplatňovať mesačne ale v ročnom daňovom priznaní. Je na to špeciálna kolonka. Mesačnú platbu by som asi dala ako výdavok neovplyvň. základ dane.
Mám ešte informáciu, že budúci rok sa tých 12000 asi bude meniť na určité % z hrubého príjmu. Takže tí, čo zarábajú menej si budú môcť odrátať menej (ale keďže tam daňová povinnosť nie je vysoká, tak to nevadí), ale tí z vyššími príjmami to budú mať lepšie. Je to akási motívácia do budúcna, lebo už teraz sa vie, že mladí asi nebudú mať normálne dôchodky, tak nech sa radšej zabezpečia sami.
Julča
05.10.05,11:22
Ja som svojmu SZČO už zaúčtovala životné poistenie. Účtujem v Jú a platí poistku 1x ročne tak som to dala ako výdavok neovplyvňujúci základ dane. Na konci roka v rámci uzávierkových operácii odčítam 12000. Dúfam, že to bude dobre.
Teraz ma ale napadlo či si môže odrátať celú časť aj keď zmluvu uzavrel len v auguste.
Ja si myslím, že áno. Jeho ročné pistenie od 20.8.2005-20.8.2006 stojí 25 500Sk.
Ďakujem za Váš názor.
Naile
05.10.05,11:29
SZČO môže si odpočítať zo ZD 12 000 Sk ža životné poistenie aj keď uzavriel poistku v auguste. V zákone sa hovorí o zdaňovacom období, ktorým je celý rok, nepočíta sa na mesiace.
Jana Acsová
05.10.05,11:30
Ja som svojmu SZČO už zaúčtovala životné poistenie. Účtujem v Jú a platí poistku 1x ročne tak som to dala ako výdavok neovplyvňujúci základ dane. Na konci roka v rámci uzávierkových operácii odčítam 12000. Dúfam, že to bude dobre.
Teraz ma ale napadlo či si môže odrátať celú časť aj keď zmluvu uzavrel len v auguste.
Ja si myslím, že áno. Jeho ročné pistenie od 20.8.2005-20.8.2006 stojí 25 500Sk.
Ďakujem za Váš názor.Toto riešenie nie je schodné ... teda uplatnenie 12000 vo výdavkoch, nakoľko sa nejedná o daňový výdavok, ale o nezdaniteľnú časť základu dane. V tejto časti by malo byť upravené tlačivo daňového priznania. Potom to bude zrejmé, ako sa bude uplatňovať (v zásade by malo byť zahrnuté do časti, kde sa uplatňujú ostatné nezdaniteľné časti, t.j. na daňovníka, na manželku atď.).
Zároveň dávam do pozornosti, že pravdepodobne budeme musieť skúmať sporivú "kapitálovú" zložku životného poistenia. Zmluvy sú rôzne a nie každá poistka má rovnaké podmienky. Často sú súčasťou poistenia, ktoré môže byť odpočítané aj iné pripoistenia, ktoré nie sú nezdaniteľné.
Chobot
05.10.05,11:42
Zároveň dávam do pozornosti, že pravdepodobne budeme musieť skúmať sporivú "kapitálovú" zložku životného poistenia. Zmluvy sú rôzne a nie každá poistka má rovnaké podmienky. Často sú súčasťou poistenia, ktoré môže byť odpočítané aj iné pripoistenia, ktoré nie sú nezdaniteľné.
Avo aj ostatní, ohladne tohto sa netreba bát. MF vydalo záväzné stanovisko, v ktorom uvádza, ze ak je pripoistenie súcastou kap. ziv. poistenia, tak sa poistné za tieto pripoistenia povazujú za polozku znizujúcu základ dane. Rovnako ak nastane poistné plnenie z titulu poistnej udalosti za pripoistenia (napr. úraz), nebude sa toto povazovat za porusenie podmienok uvedených v zákone o dani z príjmov.

Vyjadrenie MF prikladám.
Jana Acsová
05.10.05,11:51
Ďakujem, viem, že niektoré veci týkajúce sa uplatnenia tejto nezdaniteľnej položky sú stále v riešení. Prístup poisťovní v tomto období spravidla vyzdvihuje možnosť daňového odpočtu, mojím zámerom bolo upozorniť, že je potrebné skúmať druh poistenia. V praxi sa nám stáva, že daňovníci by radi zúčtovali akékoľvek poistenie. Preto som chcela zaviesť do témy ešte trošku opatrnosti. Verím však, že v čase uplatnenia tejto položky v daňovom priznaní už budú známe všetky skutočnosti potrebné k správnemu posúdeniu poistenia ako nezdaniteľnej časti základu dane ... aj vďaka aktivite poisťovní.http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
Tweety
05.10.05,12:24
Vyjadrenie MF prikladám.Chcem len napísať, že to vyjadrenie bolo nečitateľné:p
Mária M:)
Chobot
05.10.05,12:29
Chcem len napísať, že to vyjadrenie bolo nečitateľné:p
Mária M:)
Dostali sme to bohuzial iba naskenované. Je to vo formáte .jpg, treba si to ulozit na disk a otvorit v nejakej inej aplikácii, kde sa to dá zväcsit (napr. Irfan, ACDsee...). Potom sa to dá rozlústit.
Tweety
05.10.05,12:33
Majka, si proste bombová :pĎakujem za poklonu, ale ako som oči očila nič som nevidela. Nechcelo sa mi veriť, že by som to nevedela prečítať, myslela som, že je to tým, že som sa dobre napapkala na obede, ale ono to nebolo tým;)
Mária M:)
Tweety
05.10.05,12:35
Dostali sme to bohuzial iba naskenované. Je to vo formáte .jpg, treba si to ulozit na disk a otvorit v nejakej inej aplikácii, kde sa to dá zväcsit (napr. Irfan, ACDsee...). Potom sa to dá rozlústit.Tak to mám smolu. Nie je to na stránke MF?
Mária M:)
Chobot
05.10.05,12:39
Tak to dávam este raz, tentoraz vo Wordovskom dokumente.
Tweety
05.10.05,12:47
Udeľujem veľkú pochvalu za ochotu.
Ďakujem a prajem krásny deň.
Mária M
ZuzanaP
24.11.05,10:51
A keď životná poistka je za celý rok nižšia ako 12000? Môže si uplatniť aj nižšiu. Jednému známemu poisťováčka povedala, že keď je nižšia ako 1000 za mesiac, teda menej ako 12000 za rok, tak si ju nemôže dať ako položku znižujúcu základ dane.

Je to pravda?
Tweety
24.11.05,10:59
A keď životná poistka je za celý rok nižšia ako 12000? Môže si uplatniť aj nižšiu. Jednému známemu poisťováčka povedala, že keď je nižšia ako 1000 za mesiac, teda menej ako 12000 za rok, tak si ju nemôže dať ako položku znižujúcu základ dane.
Je to pravda?
Každý si uplatní toľko,koľko v skutočnosti zaplatil, ale najviac môže v zdaňov. období 12.000.- Sk. Čiže ak zaplatil 3000.- tak 3000.- ak 11999 tak 11999, ak 12001 tak 12000.-:eek: :cool:
Chobot
24.11.05,11:08
A keď životná poistka je za celý rok nižšia ako 12000? Môže si uplatniť aj nižšiu. Jednému známemu poisťováčka povedala, že keď je nižšia ako 1000 za mesiac, teda menej ako 12000 za rok, tak si ju nemôže dať ako položku znižujúcu základ dane.

Je to pravda?

Nie to je nezmysel. Je to maximálne 12000 sk (presne v zákone "v úhrne najviac do výsky 12.000 sk"). Môzes si odrátat aj 5000 sk.
bepo
24.11.05,13:52
Chcem len napísať, že to vyjadrenie bolo nečitateľné:p
Mária M:)
Pomoc do budúcna-stačí kliknúť na stránku a vpravo v rohu sa objaví taký žltý štvorec so šípkami,ak sa naňho klikne tak sa celá strana zväčší
Tweety
24.11.05,14:02
Pomoc do budúcna-stačí kliknúť na stránku a vpravo v rohu sa objaví taký žltý štvorec so šípkami,ak sa naňho klikne tak sa celá strana zväčší
Tento štvorček dobré poznám, lenže keď ten dokument prvykrát priložil Chobot, tak tam nepomohol, nebolo nič vidieť ani keď sme si to vytlačili. Potom priložil druhý, lebo sme to s AVO reklamovali a ten už bol lepší. Bolo to už dávnejšie, ale dík za návod.:cool: ;)
Ajuška
24.11.05,14:53
Nie to je nezmysel. Je to maximálne 12000 sk (presne v zákone "v úhrne najviac do výsky 12.000 sk"). Môzes si odrátat aj 5000 sk.


...ozaj strašilo asi pred dvomi týždňami medzi poisťovákmi "vraj" stanovisko daňového... v tomto duchu... nezachytila som to písomne z tlače... neletelo okolo Teba dačo konkrétnejšie? .../znenie zákona mi je jasné...
Chobot
24.11.05,15:17
...ozaj strašilo asi pred dvomi týždňami medzi poisťovákmi "vraj" stanovisko daňového... v tomto duchu... nezachytila som to písomne z tlače... neletelo okolo Teba dačo konkrétnejšie? .../znenie zákona mi je jasné...

My sme mali informácie od klientov, ze na jednom danovom úrade to pochopili tak, ze to rzpocítali na mesiace. Takze ak niekto uzavrel poistku s úcinnostou od 1.10., tak tvrdili, ze si môze odpocítat za ten rok iba 3000,- SKK (akoze za mesiace 10. - 12.). To je dalsia nesprávna interpretácia zákona zalozená na vlastnej (ne)logike asi riaditela príslusného danového úradu. Clovek si môze aj v decembri zalozit poistenie a ak zaplatí v tom mesiaci positné na jeden rok (napr. 12000) tak si môze celú sumu odrátat. Po prvom roku fungovania sa to podla mna utrasie a bude to jednotné.

Novela zákona o dani z prijmov dokonca teraz zaviedla, ze sa budú takto odrátavat aj jednorazové poistky, poistné bude rozrátané podla poistnej doby (napr. poistka na 10 rokov, jendorazovo zaplatené 100.000, tak si kazdý rok môze danovník odpocítat 10.000).
Evaman
24.11.05,15:37
Nevie niekto , či sa dá zrátať aj viacero poistiek? Napr. mám živ.poistku v ročnom úhrne 8000 a k tomu mám ďalšiu v ročnom úhrne 7000. Môžem teda uplatniť obidve ale len do výšky 12 000 alebo si vyberiem len tú jednu , výhodnejšiu?
Chobot
24.11.05,15:54
Nevie niekto , či sa dá zrátať aj viacero poistiek? Napr. mám živ.poistku v ročnom úhrne 8000 a k tomu mám ďalšiu v ročnom úhrne 7000. Môžem teda uplatniť obidve ale len do výšky 12 000 alebo si vyberiem len tú jednu , výhodnejšiu?

Zákon nevylucuje súbeh viacerých poloziek. V praxi ak más DDP, kde platís rocne 8000 a poistku s rocným poistným 7000, tak si môzes rocne odpocítat 12000. Môzes si to uplatnit aj pre dve poistné zmluvy, obidve vsak musia splnat podmienku na odpocítanie (min. 10 rokov poist. doba a výplata po 55. roku zivota).
Evaman
24.11.05,16:10
Vďaka, tie sumy boli určené len pre orientáciu , išlo mi presne o ten súbeh viacerých poistných zmlúv samozrejme po splnení podmienok.
bepo
24.11.05,16:15
Tento štvorček dobré poznám, lenže keď ten dokument prvykrát priložil Chobot, tak tam nepomohol, nebolo nič vidieť ani keď sme si to vytlačili. Potom priložil druhý, lebo sme to s AVO reklamovali a ten už bol lepší. Bolo to už dávnejšie, ale dík za návod.:cool: ;)
Funguje to na tej prvej prílohe jpg
Tweety
24.11.05,16:56
Funguje to na tej prvej prílohe jpg
Ono to funguje, len keď som si to dala vytlačiť, tak som čumela ako puk a aj tak som nič nevidela.;) :(
Ajuška
25.11.05,09:14
My sme mali informácie od klientov, ze na jednom danovom úrade to pochopili tak....

...toto malo byť dokonca stanovisko z ústredia (!) k situácii, ak je zaplatené poistné nižšie ako 12.000,-/rok = vraj si môže daňovník odpočítať zo základu dane LEN v prípade, ak si do tejto výšky doplatí mimoriadne poistné....!!!!! Táto interpretácia koluje aj v našom kolektíve... len škoda, že sa písomnosti vyparili /kým som bola chorá/. Fakt je, že nastal u nás zmätok - čo je správna informácia pre klientov...
Raz už som taká - o čom nemám hmatateľný dôkaz... logiku nezatlačí... Ak sa k tomu zázračnému stanovisku dopracujem, isto ho dám do pľacu i sem...
Tweety
25.11.05,09:17
...toto malo byť dokonca stanovisko z ústredia (!) k situácii, ak je zaplatené poistné nižšie ako 12.000,-/rok = vraj si môže daňovník odpočítať zo základu dane LEN v prípade, ak si do tejto výšky doplatí mimoriadne poistné....!!!!! Táto interpretácia koluje aj v našom kolektíve... len škoda, že sa písomnosti vyparili /kým som bola chorá/. Fakt je, že nastal u nás zmätok - čo je správna informácia pre klientov...
Raz už som taká - o čom nemám hmatateľný dôkaz... logiku nezatlačí... Ak sa k tomu zázračnému stanovisku dopracujem, isto ho dám do pľacu i sem...
Všetko sú to plané reči. Zákon nepustí.;) :cool: :eek:
Ajuška
25.11.05,09:20
Všetko sú to plané reči. Zákon nepustí.;) :cool: :eek:

Tak sa k tomu staviam aj ja... len sa teším /či desím?/ ...čo všetko si naši zákonotvorcovia uvedomia, že pri tomto nedomysleli... :confused:
Tweety
25.11.05,09:22
všetko si naši zákonotvorcovia uvedomia, že pri tomto nedomysleli... :confused:
Vieš také, že rozmýšľanie bolí? Preto oni neradi rozmýšľajú.:p :rolleyes:
Chobot
25.11.05,09:30
V poistovníctve robí síce len 3 roky, ale s pojmom ako mimoriadne poistné som sa este nestretol. Neviem, odkial na to danový úrad prisiel.:confused: :confused: :confused:
Ajuška
25.11.05,09:44
V poistovníctve robí síce len 3 roky, ale s pojmom ako mimoriadne poistné som sa este nestretol. Neviem, odkial na to danový úrad prisiel.:confused: :confused: :confused:

Vo všeobecných podmienkach životného poistenia sa o.i nachádza =
... mimoriadne poistné je poistník oprávnený zaplatiť v priebehu poistnej doby. Nedochádza tým k zmene poistných súm hlavného poistenia, ani pripoistení. Má za následok zvýšenie hodnoty osobného konta... /čiže šetrenie výhodné najmä pri investovaní do PF/...
= takže nie výmysel daňového úradu... :rolleyes:
Chobot
25.11.05,09:54
Aha, teraz uz chápem, preco ten pojem nepoznám - nasa poistovna nemá produkt investicného zivotného poistenia.

Ale potom je to od nich hlúpost pozadovat doplácat mimoriadne poistné, lebo to sa dá len v prípade investicného zivotného poistenia. V prípade kapitálového zivotného poistenia mijmoriadne poistné neexistuje, to by bol preplatok na poistnom, ktorý my bud vraciame klientom spät alebo sa pouzije na zaplatenie poistného na dalsie obdobie. Takze klienti, ktorí majú kapitálové zivotné poistenie by asi mali problém doplatit sumu do 12000 formou zaplatenia mimoriadneho poistného.
Ajuška
25.11.05,09:59
Aha, teraz uz chápem. Ale potom je to od nich hlúpost pozadovat doplácat mimoriadne poistné, lebo to sa dá len v prípade investicného zivotného poistenia. V prípade kapitálového zivotného poistenia mijmoriadne poistné neexistuje, to by bol preplatok na poistnom, ktorý my bud vraciame klientom spät alebo sa pouzije na zaplatenie poistného na dalsie obdobie. Takze klienti, ktorí majú kapitálové zivotné poistenie by asi mali problém doplatit sumu do 12000 formou zaplatenia mimoriadneho poistného.

...v danej situácii je to hlúposť aj z toho dôvodu, že zákon umožňuje odpočet kombinovať aj s doplnkovým dôchodkovým poistením. O to viac som zvedavá na ten výrok, pretože otáča celú situáciu inak...