ingak
01.08.08,22:49
Potrebujem poradiť, ako účtovať dosiahnutý zisk r. 2007, ktorý bol v plnej výške v daňovom priznaní odpočítaný od straty z miných rokov. Vytvára sa v tomto prípade zo zisku povinný prídel do zákonného rezervného fondu? Robím dodatočné daňové priznanie za r. 2007, valné zhromaždenie ešte nebolo a nie sú ešte uzavreté knihy min. roku. V dodatočnom priznaní by som mohla urobiť opravu (vrátane výkazov).
liba2
02.08.08,00:33
Potrebujem poradiť, ako účtovať dosiahnutý zisk r. 2007, ktorý bol v plnej výške v daňovom priznaní odpočítaný od straty z miných rokov.
Zisk, ktorý nám vyjde v daňovom priznaní, je zaujímavý len pre platenie dane; keďže ste z neho odpočítali stratu minulých rokov, pravdepodobne ste neplatili žiadnu daň; ak áno, potom sa o tejto dani účtovalo ešte v roku 2007 ako posledný účtovný doklad.

Vytvára sa v tomto prípade zo zisku povinný prídel do zákonného rezervného fondu?
RF sa tvorí z účtovného zisku, t.j. zo zisku, ktorý je 1.1.2008 zaúčtovaný na účete 431-HV v schvaľovacom konaní. Ak ste dosiahli takýto zisk, postupujete podľa §§ Obchodného zákonníka.

Robím dodatočné daňové priznanie za r. 2007, valné zhromaždenie ešte nebolo a nie sú ešte uzavreté knihy min. roku. V dodatočnom priznaní by som mohla urobiť opravu (vrátane výkazov).... opravu čoho?
ingak
02.08.08,09:41
Rozdiel medzi nákladmi a výnosmi vyšiel cca 200 000,- Sk zisk. Bola odpočítaná strata min.rokov v plnej výške zisku. Ako postupovať pri zaúčtovaní? Ak som v daňovom priznaní od zisku odrátala stratu min.rokov, tak tie isté čísla by sa mi mali prejaviť aj v účtovníctve. Tak by som nemala ponižiť zisk vytvorením rezervného fondu.

Opravou som myslela výkazy, lebo v nich nie je zaúčtovaný HV na konci roka (zisk ponížený o stratu). Alebo mám zaúčtovať nerozdelený zisk a v r. 2008 vyrovnať zisk so stratou min. rokov?
Neviem si poradiť.
Petra29
02.08.08,10:24
Rozdiel medzi nákladmi a výnosmi vyšiel cca 200 000,- Sk zisk. Bola odpočítaná strata min.rokov v plnej výške zisku. Ako postupovať pri zaúčtovaní? Ak som v daňovom priznaní od zisku odrátala stratu min.rokov, tak tie isté čísla by sa mi mali prejaviť aj v účtovníctve. Tak by som nemala ponižiť zisk vytvorením rezervného fondu.

Opravou som myslela výkazy, lebo v nich nie je zaúčtovaný HV na konci roka (zisk ponížený o stratu). Alebo mám zaúčtovať nerozdelený zisk a v r. 2008 vyrovnať zisk so stratou min. rokov?
Neviem si poradiť.
Máme účtovný zisk - účtovnú stratu
a
základ dane /ktorý sa málokedy rovná účtovnému zisku/ alebo daňovú stratu.
Tieto pojmy nezamieňame.
V DP si si uplatnila daňovú stratu z miných rokov. V účtovníctve účtuješ o účt.zisku. Neúčtuješ o dani, pretože daňová povinnosť nevznikla. Ďalej účtuješ o tvorbe RF z čístého zisku /účtovného/, ktorý je v tvojom prípade rovný účtovnému zisku pred zdanením.
liba2
02.08.08,10:31
Rozdiel medzi nákladmi a výnosmi vyšiel cca 200 000,- Sk zisk. Bola odpočítaná strata min.rokov v plnej výške zisku. Ako postupovať pri zaúčtovaní? Ak som v daňovom priznaní od zisku odrátala stratu min.rokov, tak tie isté čísla by sa mi mali prejaviť aj v účtovníctve. Tak by som nemala ponižiť zisk vytvorením rezervného fondu.

Opravou som myslela výkazy, lebo v nich nie je zaúčtovaný HV na konci roka (zisk ponížený o stratu).
V roku 2007 máš HV na konci roka - je to rozdiel účtov triedy 5 a 6, je to HV vykázaný v súvahe a vo Výkaze ZaS. Tento rozdiel sa ti preniesol do r. 2008 a máš ho mať zaúčtovaný 1.1.08 na účte 431.

Alebo mám zaúčtovať nerozdelený zisk a v r. 2008 vyrovnať zisk so stratou min. rokov? Neviem si poradiť.
Rozdelenie zisku za rok 2007 sa účtuje až v r. 2008 ! takže v tejto súvislosti nemáš dôvod opravovať výkazy r. 2007.
V r. 2008 rozdeľuješ ten zisk, ktorý je zaúčtovaný na účte 431. Najskôr z neho doplníš RF (vo výške určenej spoločenskou zmluvou alebo zakladateľskou listinou), potom uhradíš stratu minulých rokov, a ak ešte niečo zostane, je to podiel na zisku ktorý patrí spoločníkovi.

Poradila som ti už predtým, že treba otvoriť Obchodný zákonník a tam je všetko napísané ako postupovať pri rozdelení zisku. Platí pravidlo, že zisk za konkrétny rok (2007) sa rozdeľuje až po jeho skončení, t. j. v nasledujúcom roku (2008).
liba2
02.08.08,10:45