arasidka
25.04.05,13:19
Vie mi tu prosím niekto poradiť ako zraziť daň pri platbe do CZ za software, keď k tejto faktúre je poskytnutá zľava. Mám si vypočítať daň z faktúry a aj z dobropisu a tento rozdiel uhradiť DÚ? Daň za software je zrážková daň alebo zabezpečenie dane? Posledná otázka, aká je výška dane?
lucinka1
25.04.05,14:58
ide o zrazkovu dan, podla zmluvy o zamedzeni dvojiteho zdanenia medzi SR a CR 10% a plati sa z vysky uhrady, takze podla mna z ceny po zohladneni zlavy...
LuboP
25.04.05,15:47
pri uplatnení zrážkovej dani zohľadníš aj zľavu, nakoľko daň sa zráža pri výplate resp. úhrade príjmu do zahraničia, teda len zo skutočného cash, čo sa hradí do zahraničia, sadba je 10% podľa Článku 12 medzinárodnej zmluvy medzi SR a ČR, pozor na charakter SW, ak ho firma kupuje bez obmedzenia (časové, teritoriálne) resp. ide o štandardný SW toto sa nepovažuje za licenčný poplatok a nepodlieha zrážkovej dani, bol vydaný k tomu pokyn MF tuším ešte z 1998
Drienková
25.04.05,21:41
Podľa mňa je zrážková daň od 1.1.2005 vo výške 19%
arasidka
26.04.05,07:22
Drienková, na daňovom som sa pýtala, povedali tiež že 10% :Ó)
Muška
27.04.05,09:50
Podľa § 43 odst. 1 zákona o dani z príjmov
Z príjmov podľa odsekov 2 a 3 sa daň vyberá zrážkou, pričom sa použije sadzba dane podľa § 15. /t.j. 19 %/
Ods. 2 a 3 - hovoria o daňovníkoch s obmedzenou daňovou povinnosťou.

Takže, Lucinka, arasídka Lubo - daň je 19 %
Luckasari
27.04.05,10:02
ja by som sa rada opýtala, aký je systém tej zrážkovej dane, nejaký postup, ja ju budem potrebovať takisto realizovať ...

ide mi o to, či tú zrazenú daň len odvediem na DÚ a tým to pre mňa skončilo, alebo sa dáva nejaké hlásenie, alebo ako, lebo vôôôôbec neviem, ako to funguje so zrážkovou daňou

ďakujem pekne za všetky rady
lucinka1
27.04.05,14:56
Podľa § 43 odst. 1 zákona o dani z príjmov
Z príjmov podľa odsekov 2 a 3 sa daň vyberá zrážkou, pričom sa použije sadzba dane podľa § 15. /t.j. 19 %/
Ods. 2 a 3 - hovoria o daňovníkoch s obmedzenou daňovou povinnosťou.

Takže, Lucinka, arasídka Lubo - daň je 19 %
Muska, prvy paragraf zakona o dani z prijmov druhy odsek ti hovori, ze medzinarodna zmluva ma prednost pred tymto zakonom, to znamena, ze zmluva o zamedzeni dvojiteho zdanenia medzi SR a CR ma prednost pred slovenskym zakonom o dani z prijmov... nas zakon sice hovori 19%, ale zmluva o zamedzeni hovori 10%, takze sa bude platit 10% a nie 19%...
lucinka1
27.04.05,14:59
ja by som sa rada opýtala, aký je systém tej zrážkovej dane, nejaký postup, ja ju budem potrebovať takisto realizovať ...

ide mi o to, či tú zrazenú daň len odvediem na DÚ a tým to pre mňa skončilo, alebo sa dáva nejaké hlásenie, alebo ako, lebo vôôôôbec neviem, ako to funguje so zrážkovou daňou

ďakujem pekne za všetky rady
odvedies dan do 15. v mesiaci nasledujucom po mesiaci, v ktorom si vykonala uhradu do zahranicia a sucasne to musis oznamit svojmu DU... ak to zahranicna spolocnost bude chciet, mozes poziadat DU o vystavenie potvrdenia o zaplateni dane, aby si to potom mohla zahranicna spolocnost danovo vysporiadat vo svojom state...
Muška
27.04.05,15:05
Sorry , pri licenčných poplatkoch asi áno 10 % - článok 12.
ik-a
10.06.05,13:30
odvedies dan do 15. v mesiaci nasledujucom po mesiaci, v ktorom si vykonala uhradu do zahranicia a sucasne to musis oznamit svojmu DU... ak to zahranicna spolocnost bude chciet, mozes poziadat DU o vystavenie potvrdenia o zaplateni dane, aby si to potom mohla zahranicna spolocnost danovo vysporiadat vo svojom state...
Nemate nahodou niekto vzor oznamenia na DU o vykonani zrazkovej dane?
Ak mate, prilepte. Dakujem.
Jana Acsová
10.06.05,13:36
Nemate nahodou niekto vzor oznamenia na DU o vykonani zrazkovej dane?
Ak mate, prilepte. Dakujem.Ja mám za to, že sa to robí doplnením registrácie daňového subjektu podľa § 31 Zákona o správe daní a poplatkov, potom sa daň už len odvádza a to bez oznámenia.
Ozaj baby, nie som si istá tými 10 % - nechcem mútiť vodu, nemám v ruke zmluvu, ale marí sa mi 5% - sadzbu si môžete overiť na DÚ - určite Vám ju povedia, keď poviete aký druh služby (alebo dodávky) chcete zdaniť. Sadzby zrážkovej dane nemusíme mať v malíčku.

O.K. stará zmluva so sadzbou 5 % zrušená novou zmluvou. Nová zverejnená pod č. 238/2003 Z.z.
accad
10.06.05,13:44
ik-a ak vydržíš do budúceho týždňa tak ti prefotím podklady, ktoré mám vo firme kde každý rok uplatňujeme zrážkovú daň. Ahoj Edita
accad
10.06.05,13:56
V najnovšom čísle DUPP 10-11/2005 je kompletne riešený problém medzinárodného zdanenia príjmov aj so všetkými zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia podpísaného so SR.

Zmluva s ČR - článok 12 odsek 2
Licenčné poplatky uvedené v odseku 3 písm.a) sa však môžu zdaniť aj v tom zmluvnom štáte, v ktorom majú zdroj, a to podľa právnych predpisov tohto štátu, ak je však skutočný vlastník licenčných poplatkov rezidentom druhého zmluvného štátu, daň takto odložená nepresiahne 10% hrubej sumy licenčných poplatkov. (Dôležité je skúmať, či ide o skutočného vlastníka licenčných poplatkov, najlepšie jeho písomným prehlásením).
rosemary
10.06.05,14:06
A musí byť na fa uvedené, že ide o licenčné poplatky? Bude sa to týkať aj mňa od budúceho mesiaca, zmluvu máme na paušalne poplatky za používanie SV, ale k zmluve máme priloženú aj licenčnú zmluvu. Teraz som z toho celá zmätená, aby som niečo nezabudla. Mala som za to, že budem zdaňovať iba podľa zákona o DPH a teraz tu čítam zasa niečo, čo som nevedela.
petra:-)
10.06.05,14:14
Nemate nahodou niekto vzor oznamenia na DU o vykonani zrazkovej dane?
Ak mate, prilepte. Dakujem.

:)...... :)
aladin
10.06.05,14:31
asi mi to uslo... chcel by som sa spýtať na podstatu veci.... zo vsetkych platieb ktoré platím do zahranicia (EÚ) mam zražať dan ?
T.J. Kupil som stroj z CR cca 600.000 kc... A ZAplatil som mu 600.000 KC... mal som odviest zrážkovú dan ??
Grófová
13.06.05,08:24
Aladin, nájdi si na www.zbierka.sk číslo predpisu 238/2003 - Medzinárodná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR, článok 12 - Licenčné poplatky. Ku žiadosti o vystavenie certifikátu na zrážkovú daň - žiadosť píšeme asi v tomto zmysle:
Vec: Žiadosť o vystavenie certifikátu
Dovoľujme si Vás požiadať o vystavenie certifikátu na zrážkovú daň za licenciu, ktorú nám fakturoval tento zahraničný dodávateľ
Názov firmy, presná adresa
faktúra číslo.:xxxxxx zo dňa - čiastka v CZ xxxxxx,-- čiastka v Sk xxxxxxxx

zrážková daň činí:
faktúra číslo:xxxxxxx - 10 % z čiastky povedzme 4000,- Sk = 400,-- Sk

Prílohy: kópia zmluvy s dodávateľom
kópia bankového výpisu - úhrada faktúry
kópia bankového výpisu - úhrada zrážkovej dane DÚ
Na základe tejto žiadosti obdržíme od DÚ certifikát, ktorého kópiu pošleme dodávateľovi.

K tomu softvéru - nie každá platba za softvér podlieha zrážkovej dani. Ak kúpite softvér, ktorý je určený pre širokú verejnosť, tak sa z daňového hľadiska tento posudzuje ako predaj tovaru a táto platba nepodlieha dani na území SR.
aladin
13.06.05,12:25
ano dakujem. Ale rad by som vedel ci sa to týka len tých licencií... (licencie sa ma netýkaju) alebo aj nakupu strojov, nástrojov , strojových zariadení... čiže nie licencie, ale kupim 1 kus baliaceho stroja.... tak potom sa ma zrážkova dan netýka.. dobre tomu rozumiem ??
Grófová
15.06.05,07:56
Dobre tomu rozumieš.
rosemary
15.06.05,12:40
Aladin rozumie, chcem rozumieť aj ja. V prípade, že mi český dodavateľ vyfakturuje poplatok za užívanie softveru, zrážková daň sa ma netýka. Akonáhle je vo faktúrke zmienka o licencii už sa mám zaujímať o zrážkovú daň!
petdv
16.06.05,15:03
Ak ti český dodávateľ vyfakturuje odmenu za používanie softvéru, tak je to vlastne odplata za poskytnut licencie. Treba v zmluve takisto aj čítať, čo znamenajú tie licenčné poplatky. A tieto sa zdaňujú. Tá odplata znamená, že môžeš využívať daný softver len za podmienky zaplatenia zaň.
martina fafrakova
16.08.05,09:44
Prosím poraďte mi ako zaúčtovať zrážkovú daň v podvojnom účtovníctve.
Ďakujem.
liba2
16.08.05,10:02
Prosím poraďte mi ako zaúčtovať zrážkovú daň v podvojnom účtovníctve.
Ďakujem.Napr.: zrazená daň z bankových úrokov vyberaná zrážkou MD 341 / D 221.
martina fafrakova
16.08.05,10:12
Prepáčte asi som sa nevyjadrila presne. Ide mi o daň, ktorú som odviedla DÚ
po úhrade došlých fa z Čiech.
Ďakujem.
KEJKA
16.08.05,10:16
Prepáčte asi som sa nevyjadrila presne. Ide mi o daň, ktorú som odviedla DÚ
po úhrade došlých fa z Čiech.
Ďakujem.úhrada DF sa zníži o zrážkovú daň a zaúčtuje sa predpis
321/341 ( úhradu 321/221 - takže DF sa vyrovná)
341/221 úhrada na DU
Jana Acsová
16.08.05,11:39
Drobná oprava: 342AE - ostatné priame dane zrazené inému daňovníkovi (vhodnejší účet, nakoľko sa jedná o daň z príjmu iného daňového subjektu).
ALUCHE
26.02.08,11:24
použije sa zmluva o zamedzeni dvoj. zdanenia - s CR sadzba 10% !
Kathryn
08.07.09,12:46
Ak budem takýmto spôsobom zrážať daň každý mesiac, mám si vyžiadať potvrdenie o zrazení dane z Dú pri každej zrážke, alebo je to možné vyžiadať napríklad raz za rok ? Ďakujem.
radeva
16.07.10,13:01
Prosím o informáciu, ako postupovať pri kúpe špeciálneho drahého softvéru z USA pre nášho zákazníka (dá sa stiahnúť priamo cez internet). Má to charakter tovaru - krabicový predaj, alebo musím odviesť zrážkovú daň 10% DÚ? Ako by sme sa mohli vyhnúť procedúre so zrážkovou daňou? Je to kontolované? Nenašla som dostatočnú odpoveď na tému softvér z USA. Ďakujem pekne za odpoveď.