breckova
05.06.08,10:21
Pracovník má uzatvorený PP na dobu určitú. Je potrebné vopred mu oznámiť písomne, že končí? Vie, že zmluvu mu zamestávateľ nepredĺži.
Ďakujem.
Tweety
05.06.08,10:22
Pracovník má uzatvorený PP na dobu určitú. Je potrebné vopred mu oznámiť písomne, že končí? Vie, že zmluvu mu zamestávateľ nepredĺži.
Ďakujem.
Nie, nie je.