Mickya
27.04.05,09:39
Zdravím,
prosím, poradí mi niekto, či musím v mojom prípade robiť vyúčtovanie, ak poskytujeme webhostingové služby? Náš postup je:
A)
25.4.2005 vystavím zálohovú faktúru na obdobie 20.4.2005-19.4.2006, zákazník ju uhradí napr. 5. mája.
6.mája vystavím faktúru s dátumom dodania 5.mája.

B)
25.4.2005 vystavím zálohovú faktúru na obdobie 12.5.2005-11.5.2006 (čiže dopredu), zákazník ju uhradí napr. 5. mája.
6.mája vystavím faktúru s dátumom dodania 5.mája.

Vyúčtovanie po roku už nerobíme.
Vyúčtovacia faktúra by vyzerala na sumu 0 Sk.
Zálohová faktúra je vystavená na 100% sumy a v tej sume je služba aj poskytnutá.
ďakujem
SilviaV
27.04.05,10:04
Ja by som s tým postupom súhlasila, čiže aj bod A aj B v poriadku DPH je týmto pádom v poriadku a po roku by som tiež už nerobila žiadne vyúčtovanie.
Mickya
27.04.05,10:28
Nastrašila ma totiž 1 účtovníčka, že treba to vyúčtovanie určite robiť - vraj treba ho robiť v prípade B, čiže ak peniaze berieme dopredu.
Ja si myslím, že tiež to nemá zmysel robiť žiadne vyúčtovanie, ale čo v takom prípade, ak nám zákazník uhradí menej alebo viac napr. o 4 Sk?
V tom prípade postupujeme tak, že ak uhradí viac (faktúru vystavím na sumu, ktorú uhradil), tak obdobie prepočítame a predĺžime o tú dobu. Ak uhradí menej, s obdobím nehýbeme, necháme obdobie tak, ako je uvedené na zálohovej faktúre.
-------------
Ale mám ešte predsa 1 problém, že ak si napr. niekto u nás objedná meno domény a zaplatí viac napr. o 10 Sk. Ako postupovať v tomto prípade? V tomto prípade nie je možné, aby som obdobie predĺžila, pretože to nie je v našej kompetencii, keďže peniaze preposielame hlavnému správcovi domén.
Riešila som to tak, že tých 10 Sk som dávala do príjem ostatné, ale neviem, či je to v poriadku, keďže je to tiež robené formou zálohovej faktúry?
Poraďte mi, prosím.
ďakujem
Krupcová
02.03.06,11:36
Nemôžeš mu preplatok vrátit...