dara
27.04.05,10:30
1) Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 1 500 000 Sk, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat podľa prvej vety.Mám tomu rozumieť tak, že ak 12 mesiacov t.j. každý ten mesiac dosiahnem obrat vo výške 1,5 musím sa stať platcom DPH ? Alebo sa to myslí spoločne obrat za 12 mesiacov ?
Muška
27.04.05,10:38
Dara , myslí sa to za 12 predchádzajúcich mesiacov spolu. Prvý raz sa to začalo rátať od 1.5. - od vstupu do EÚ.
Čiže ak si od 1.5.2004 dosiahla obrat 1,5 mil napr. už v novembi 2004 bola si povinná registrovať sa do 20.12.2004 a od 1.1.2005 si sa stala platiteľom DPH.
Teraz počítaš od 1.5.2004 do 30.4.2005
Nasledujúci mesiac si už musíš sledovať od 1.6.2004 do 31.5.2004.
dara
27.04.05,10:40
Jéžiš a to neviem či som aj nedosiahla do čerta. Čo ak som to nestihla a som sa neprihlásila ? Počíta sa obrat bez odpočítania výdavkov alebo ako ?
Muška
27.04.05,10:44
Si JÚ alebo PÚ
dara
27.04.05,10:46
Jéžiš a to neviem či som aj nedosiahla do čerta. Čo ak som to nestihla a som sa neprihlásila ? Počíta sa obrat bez odpočítania výdavkov alebo ako ?
Napr. ak FO odstúpila podnik a predaja majetok, toto sa tiež počíta do obratu ako to je poradte som bezradná.
Muška
27.04.05,10:50
Dara, § 4 odst. 9
Na účely tohto zákona sa obatom rozumejú výnosy /príjmy/ bez dane z dodávaných tovarov a služieb okrem výnosov /príjmov/ z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. ........................ Do obratu sa nezahŕňajú výnosy /príjmy/ z príležitostne predaného HM okrem zásob a výnosy /príjmy z príležitostne predaného nehmotného majetku.
Muška
27.04.05,10:54
Dara, správne je PLATITEĽ DPH, nie platca;) To len naokraj.
dara
27.04.05,10:54
takže ak predal zásoby to sa do toho započítava, ak predal majetok DHIM A HIM tak to sa nezapočítava do obratu ? Napr. ak mám dobropis za tovar to sa tiež započítava do obratu. Nemám s tým skúsenosti Muška poraď mi až mi prišlo zle na srdci od toho.

Inak teda počítam od 01.05.2004 obraty a keď dosiahnem obrat 1,5 sa hlásim ako platca na daň úrad. Aká je pokuta za nesplnenie si povinnosti. Viem, že neznalosť neospravedlňuje ale akosi som si to ani neuvedomila .

Kedy začnem znova počítať tých 12 mesiacov. OD 01.01.2005 ?
Muška
27.04.05,11:02
Predaj zásob áno, príležitostný predaj HM a NHM nie. V príspevku 2 som Ti napísala, ako to máš dátumovo rátať. 12 kalendárnych mesiacov dozadu. Nie 1.1.
Začalo to 1.5.2004 ak si do 30.4 2005 nedosiahla obrat 1.5 mil neprihlasuješ sa.
ďalší mesiac už sleduješ od 1.6.2004 do 31.5.2005.
Ale samozrejme ak si už v priebehu 12 mesiacov dosiahla obrat 1.5 mil - Mala si sa prihlásiť
dara
27.04.05,11:04
No dík, keby som bola taká šikovná ako ty tak sa mi toto nestane
Muška
27.04.05,11:05
A kedy si dosiahla obrat???
dara
27.04.05,11:56
No to práve neviem, robím to priatelovi po poobediach a nemám to tu u seba.
nebudeš večer na porade, že by si mi poradila čo s tým mám spraviť ak mi to tak vyšlo ?
Nechce byť platca DPH ale bojím sa aby ten obrat nedosiahol už počas roku 2004. Lebo by z toho boli sankcie.
Ešte jedna vec, dobropis za tovar, ktorý sme vrátili sa nezapočítava do obratu nie ?
Muška
27.04.05,12:11
Dara, ak účtuje v JU, tak obrat iba príjem buď v hotovosti alebo na banku. Nie čo si faktúrovala.
A píšeš, že dobropis za T, ktorý ste vrátili - /ale veď to je náklad/??? Alebo si zle formulovala otázku.
dara
27.04.05,12:25
Muška, takže po porade.

Účtujem v JU. FO mala kaviarenské zariadenie, čiže príjem za tovar, ďalej poskytuje pôžičky osobám . Pri kaviarni sa stávalo, že sme zaplatili za tovar, ktorý bol poškedný a ten sme vrátili a poslali nám peniažky, čo som naúčtovala ako príjem za tovar, pretože predtým som to mala naúčtované ako výdaj za tovar.
Takže čo mi vstupuje do obratu ?
U toho tej reštaurácie len predaj cez reg. pokladňu ? Bez tých príjmov z vrátených tovarov ?
U tej činnosti poskytovania pôžičiek len zisk z požičky ? Tam vystavujeme zmluvu a VPD a PPD.
dara
27.04.05,13:14
Tak čo muška ?
Muška
27.04.05,13:17
Dara, tie vrátené peniažky za tovar ja účtujem ako mínus nákup tovaru, aby si mala aj správny prehľad o výške nakúpeného tovaru. Takže tento príjem nevstupuje do obratu.
Čiže vstupuje Ti iba celá tržba /teda príjem z registr. pokladne/.
S činnosťou poskytovania pôžičiek som sa nestretla, tak netuším, čo všetko musíte spĺňať. Pozri si § 39 zákona o DPH - či sa pod to zmestíte.
Možno Ti niekto iný z PORADY poradí .
dara
27.04.05,13:18
Uhm tak dík. Neviem ako to popočítam.
dara
28.04.05,07:49
Ahoj Muška, takže som si to prepočítala a vyšlo mi to, že sa nemusí hlásiť. Odpočítala som príjem z predaja majetku, príjem z úrokov v banke, príjem zo str.lístkov od zamestancov, príjem za vrátený tovar. Všetko je v JU v programe alfa účtované na Príjem za tovar alebo výrobky a služby. Urobila som si položkovitú analýzu výpisu z PD. Z tej som si spravila kópiu a v nej som vykonala tieto úpravy, odstránila aj príjem z tržieb do 01.05.2004. Tento rok si postupne už budem len dokopírovávať k tomu a môžem si to riadne sledovať. Aby som sa nemusela báť či som to spravila dobre alebo na to pozabudla.
Ešte sa chcem uistiť budem počítať od 01.05.2004 do 30.04.2005 od 01.06.2004 do 31.05.2004 atď ?
Sany
28.04.05,08:43
dara, čo sa týka poskytovania pôžičiek - do obratu počítaš úrok z pôžičky.
A áno, vždy počítaš posledných 12 mesiacov. Dobre píšeš.
Muška
28.04.05,10:14
No vidíš darka, aká si šikovná. A áno vždy budeš teraz posúvať jeden mesiac, tak ako píšeš.
dara
28.04.05,11:37
Ďakujem, úroky z pôžičiek som započítala do obratu, pretože to má FO v predmete podnikania. Nezapočítala som však úroky, ktoré nám pripisuje banka za peniaze na podnikateľskom účte. Oboje som mala zaúčtované aj mám ako ostatné zdaniteľné príjmy, tak toto som musela z toho vylúčiť. To si myslela Sany ?
Muška ďakujem za pochvalu, ale ty si mi včera veľmi veľmi pomohla ĎAKUJEM!
dr.kuko
06.05.05,01:13
Veľmi zaujímavá debata dámy, mnoho som sa aj ja priučil a potvrdil, ste sikulky...teda hlavne Muska, ale aj Dara to zvladla.
Muška
07.05.05,00:44
Dara rado sa stalo.
Dr. kuko - tak dík:)