ebeš
29.04.05,08:23
Využila som ustanovenia § 43 ods.7 zákona o dani z príjmu a maloletému synovi, ktorý má založené stavebné sporenie som podala daňové priznanie.
Keďže ako každý daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť, žiadala som o vrátenie strhnutej dane z vyplateného úroku.
No a prišlo mi avízo z DÚ, že máme doniesť potvrdenie o príjme a potvrdenie o návšteve školy, inak sa na podanie bude hľadieť, ako keby nebolo podané.
No a to ma dosť rozladilo. Vôbec neviem, akú to má oporu v zákone.
A ešte k tomu potvrdeniu. Potvrdenie banky nevydávajú. Mám len výpis z účtu. A nevidím dôvod na to, aby som im ho tam nechávala.
anto
29.04.05,09:48
Dosť netypická situácia, .: -

potvrdenie o príjme.: kedže banka nedá, je potrebné písomné vyhlásenie o tom, že príjem bol takýto a doložiť napr, bankové výpisy,

Potvrdenie o návšteve školy : školy bežne takéto potvrdenie dajú.

Správca dane môže skúmať všetky okolnosti príjmu a k tomu patria aj tieto potvrdenia.
Som zvedavý, aký bude výsledok, zaujíma ma to.
ebeš
29.04.05,10:13
Áno, súhlasím,správca dane môže skúmať a kontrolovať, ale myslím si , že je mimo rámec zákona vyjadrenie, že keď to do 8 dní nepredložím, tak obrazne povedané daňové priznanie hodia do koša.
A taktiež im rada dám na skontolovanie výpis z účtu, ale tiež nevidím dôvod, prečo by som im ho tam mala nechať ako prílohu k daňovému priznaniu.
ebeš
12.05.05,08:17
Pre anto:
Iniciatívu na predloženie horeuvedených dokladov vynaložila správkyňa dane, ktorej v daňovom priznaní chýbali nejaké " potvrdenia".
Potvrdenie o návšteve školy som jej dala bez problémov.
Kópiu výpisu z účtu som jej tam odmietla nechať ( sú na ňom osobné údaje ) - na čo mi argumentovala, ze však ona ich nezneužije . V tejto súvislosti sa mi zdajú smiešne obavy poradákov ohľadne Zákona o ochrane osobných údajov.
Takže som odtrhla prvú polovicu výpisu a nechala som jej tam len tabuľku s číslami.
Že jej to stačí.
Nech žije papier!
A úradnici .