revik
26.08.08,11:22
Poraďte mi prosím, ako sa majú zamestnanci zachovať, ked im bolo oznámené, že firma končí svoju výrobnú činnosť, a preto budú všetci prepustení.V tomto
znení to bolo uvedené aj na nástenke firmy. Vo výpovedi však máme všetci uvedené "pre nadbytočnosť". Je takáto výpoveď možná, ak áno, aké sú naše práva? Vo firme sa ruší celá výrobná činnosť a v stave zostavajú len vyvolenci z administratívy. Ďakujem za rýchlu odpoveď.
48912
26.08.08,11:28
Predpokladám, že vo výpovedi máte uvedený § 63 odsek 1 písmeno b) Zákonníka práce - čo je výpoveď z organizačných dôvodov. V tomto prípade máte nárok na 2-mesačné odstupné.
Chobot
26.08.08,11:34
Poraďte mi prosím, ako sa majú zamestnanci zachovať, ked im bolo oznámené, že firma končí svoju výrobnú činnosť, a preto budú všetci prepustení.V tomto
znení to bolo uvedené aj na nástenke firmy. Vo výpovedi však máme všetci uvedené "pre nadbytočnosť". Je takáto výpoveď možná, ak áno, aké sú naše práva? Vo firme sa ruší celá výrobná činnosť a v stave zostavajú len vyvolenci z administratívy. Ďakujem za rýchlu odpoveď.

Veď ak končí nejaká výrobná činnosť, tak tí zamestnanci, ktorí tam pracovali sú fakticky nadbytoční. Takže je to v poriadku.

Treba si len dať pozor na svoje práva. AK dostanete výpoveď, máte nárok na 2 mesačné odstupné a budete ešte pracovať po dobu 2 mesiacov (výpovedná doba). Prípadne tí, ktorí sú vo firme viac ako 5 rokov, majú nárok na 3 mesačnú výpovednú dobu a 3 mesačné odstupné.

Pozor, ak vám ponúknu dohodu! Nenechajte sa ukrátiť o výpovednú dobu - žiadajte v tom prípade vyššie odstupné.