ataner
02.05.05,09:29
Help me!
V postupeniach nie som velmi "in".
Staru pohladavku 550 tis. sme postupili postupnikovi, ktory nam za nu podla zmluvy zaplatil 500 tis. V Zmluve o postupeni je dohodnuta "odplata" za postupenie v sume 500 tis., ale nie je tam zmienka o tom, ci zvysnych 50 tis. tvori odmenu za postupenie.
Mozem preto zauctovat /JU/ prijem za celu pohladavku 550 tis. do vynosov a zvysnych 50 tis. do nakladov ako co? /provizia, odmena?/.
Uz vopred dakujem za radu.
zuzi
02.05.05,10:14
Ja síce účtujem v podvojnom účtovníctve, ale chcem upozorniť, že strata z
postúpenia, t.j. tých 50.000,- je pripočitateľná položka k základu dane.

Doplním ešte účtovanie: 546/311 odpis pohľadávky a 315/646 výnos z postúpenia v predajnej cene. Úhrada postúpenej pohľadávky 221/315.

Tých 50.000,- nie je odmena za postúpenie, ani sa o nich neúčtuje. Je to strata z postúpenia pohľadávky.
Beata121
02.05.05,10:24
Ja síce tiez účtujem v podvojnom ale asi na účet 546 - postúpenie pohladavky-strata a pripočítateľná položka...
mimuška
20.07.05,09:32
Prosím

len si chcem potvrdiť správnosť :
keď postupujem pohľadávku v EUR zaúčtujem ju kurzom jej postúpenia a vznikne mi kurzovy rozdiel ?
ďakujem
renča1
20.07.05,11:11
Prosím

len si chcem potvrdiť správnosť :
keď postupujem pohľadávku v EUR zaúčtujem ju kurzom jej postúpenia a vznikne mi kurzovy rozdiel ?
ďakujem
Áno vznikne ti kurzový rozdiel, pretože ju postup.iným kurzom, ako je kurzom vystavená fa.
mimuška
20.07.05,12:43
opäť moc ďakujem
tani
25.07.05,15:37
Help me!
V postupeniach nie som velmi "in".
Staru pohladavku 550 tis. sme postupili postupnikovi, ktory nam za nu podla zmluvy zaplatil 500 tis. V Zmluve o postupeni je dohodnuta "odplata" za postupenie v sume 500 tis., ale nie je tam zmienka o tom, ci zvysnych 50 tis. tvori odmenu za postupenie.
Mozem preto zauctovat /JU/ prijem za celu pohladavku 550 tis. do vynosov a zvysnych 50 tis. do nakladov ako co? /provizia, odmena?/.
Uz vopred dakujem za radu.
Postúpenie pohľadávkyPohľadávky predstavujú vo firme likvidný potenciál pre uhrádzanie vlastných záväzkov. Prax však so sebou prináša skúsenosť, že ich likvidita sa často približuje likvidite fixných aktív, čo má vplyv na ich reálnu trhovú cenu, ktorá je tým pádom výrazne nižšia ako cena menovitá. Jedným zo spôsobov, ako možno dosiahnuť okamžité zlepšenie vlastnej platobnej schopnosti, je postúpiť pohľadávku aj za cenu toho, že ju postúpime za cenu nižšiu, ako je jej menovitá hodnota.

Pohľadávka je nárok právnickej alebo fyzickej osoby na peňažné alebo vecné plnenie od inej právnickej alebo fyzickej osoby, je to určitá forma majetku podniku a jej vlastníka nazývame veriteľom.

Dlhom označujeme povinnosť dlžníka (cesus) plniť druhému účastníkovi záväzkového právneho vzťahu – veriteľovi.

Postúpenie pohľadávky (cesia) spočíva v tom, že na základe zmluvy uzavretej medzi doterajším veriteľom (postupcom, cedentom) a treťou osobou (postupníkom, cesionárom) postúpi pôvodný veriteľ svoju pohľadávku proti dlžníkovi novému veriteľovi, a to buď za odplatu, alebo bezodplatne.

1

Právna úprava postúpenia pohľadávky je predmetom § 524 a § 530 Občianskeho zákonníka (ďalej ObčZ). V zmluve, ktorá musí mať písomnú formu, je nutné presne pohľadávku špecifikovať, určiť jej výšku, označiť dlžníka, faktúru, zmluvu alebo iný písomný podklad potvrdzujúci jej vznik. Veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť inému, je však povinný to bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Oznámenie dlžníkovi je jednostranný právny úkon adresovaný dlžníkovi, a to bez zbytočného odkladu, aby vedel komu má plniť, inak dlžník môže plniť pôvodnému veriteľovi, a tým sa zbaviť záväzku. Ak pôvodný veriteľ nesplní oznamovaciu povinnosť, môže nový veriteľ privodiť účinnosť postúpenia pohľadávky voči dlžníkovi preukázaním zmluvy o postúpení pohľadávky.

Postúpením pohľadávky postupca stráca postúpenú pohľadávku s celým príslušenstvom a všetkými právami s ňou spojenými. Príslušenstvom pohľadávky sú úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s jej uplatňovaním. Postupca už ďalej nie je oprávnený pohľadávku vymáhať a príjímať od dlžníka plnenie. Postupník sa stane veriteľom a nadobúda pohľadávku vrátane jej príslušenstva a práv.

Zákon o dani z príjmov

V § 17 ods. 12 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. sa uvádza, že súčasťou základu dane daňovníka s príjmami podľa § 6, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11, alebo ktorý uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10, je:

• pri vklade pohľadávky do obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo pri postúpení pohľadávky hodnota tejto pohľadávky, a to aj v prípade, ak ide o pohľadávku, ktorú daňovník vložil alebo postúpil za cenu nižšiu, ako je jej menovitá hodnota, pri vklade pohľadávky alebo jej postúpení za cenu vyššiu, ako je jej menovitá hodnota, sa za príjem považuje táto vyššia cena.

PRÍKLAD č. 1:

Dňa 2. 5. 2005 uzatvoril podnikateľ – FO, zmluvu o postúpení pohľadávky s firmou B, na základe ktorej postúpil neuhradenú pohľadávku voči firme A v menovitej hodnote 100 000 Sk. Zmluvne bola dohodnutá cena postúpenej pohľadávky vo výške 80 000 Sk. Na bankový účet FO – podnikateľa, nabehla úhrada dňa 10. 5. 2005.

V našom príklade budú všetci traja účastníci účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva a nebudú platiteľmi DPH.

2

Účtovanie u postupcu (FO – podnikateľa):

Kniha pohľadávok:

Odberateľ


Sk


Dátum úhrady


Úhrada v Sk


Doklad o úhrade

A


100 000


2. 5. 2005


80 000


zmluva o postúpení pohľadávky


31. 12. 2005


20 000


ID – rozdiel z postúpenej pohľadávky

B


80 000


10. 5. 2005


80 000


Bxxx

Peňažný denník:

Dátum


Doklad


Text


Peňažné prostriedky – BÚ


Príjmy zahrnované

do základu dane

Celkom


Ostatné príjmy

10. 5. 2005


Bxxx


Príjem z postúpenia pohľadávky


80 000


80 000


80 000

31. 12. 2005


ID


Rozdiel z postúpenej pohľadávky


20 000


20 000

U postupcu účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva je daňovým príjmom menovitá hodnota pohľadávky, ktorá v prípade postúpenia za cenu nižšiu vo výške rozdielu zvýši základ dane formou závierkových účtovných operácií. Do výdavkov na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov si už postupca nič nemôže uplatniť, keďže výdavky už boli premietnuté v daňovom základe pri úhrade výdavkov na obstaranie tovaru, výrobku, resp. služieb, ktoré sú predmetom postúpenej pohľadávky.
Mirkaska
25.07.05,16:33
V JU neučtujes o výnosoch a nákladoch, ale o príjmoch a výdavkoch. T.j. faktúra, ktorá bola síce vystavená ale doteraz neuhradená, nepodliehala dani z príjmu.

teraz zaúčtuješ príjem v PD 500 000,- a toto zdaníš. Myslim, ze výdavok k tomu nie je žiaden (možno nejaká notárska zápisnica). Hodnota pôvodnej pohľadávky 550000,- by ma nezaujímala. Podľa mňa nič nebude pripočitateľná položka.
V knihe pohľadávok postúpiš celú pohľadávku v hodnote 550 000,-.
jana991
26.09.05,13:40
Keď sa firma rozhodne postúpiť pohľadávku, tak originál doklad (faktúru) si necháva alebo ju zasiela postupníkovi?

Alebo firma si nechá kópiu (musí byť overená?) a originál postúpi?

Alebo úplne stačí zmluva o postúpení pohľadávky?
KEJKA
26.09.05,18:38
Keď sa firma rozhodne postúpiť pohľadávku, tak originál doklad (faktúru) si necháva alebo ju zasiela postupníkovi?

Alebo firma si nechá kópiu (musí byť overená?) a originál postúpi?

Alebo úplne stačí zmluva o postúpení pohľadávky?stačí zmluva o postúpení pohľadávky - tam sú všetky údaje.
Denda
26.09.05,18:48
stačí zmluva o postúpení pohľadávky - tam sú všetky údaje.Tam by mali byť uvedené všetky identifikačné údaje pohľadávky.http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
karbanová
26.09.05,20:16
Príjem 500 000.-Sk je daňový príjem a rozdiel 50000.- Sk bude pripočitateľnou položkou k daňovému základu v rámci uzávierkových prác.Všetko v daňovom období keď bude uskutočnená úhrada za postúpenú pohľadávku.
Itus
17.12.07,11:17
Poradte mi prosim. Mam zmluvu o postupeni phladavok, ako na potvoru uctujem aj postupmnika aj postupcu :)
V zmluve je uvedene,ze sa postupuju pohladavky v hodnote 2 477 333,24Sk, a v dalsom bode sa pise o odplate, ktoru uhradi postupca vo vyske 12 386,67 Sk.
U postupcu by mi to bolo celkom jasne:
311 D 2477333,24
315 MD 2464946,57
546 MD 12386,67 - nedanovy naklad.

...ale ako to zauctovat u postupnika, u ktoreho sa to hned zapocitava so zavazkom?
325 D 2464946,57
321 MD 2477333,24
??? MD 12386,67 - aky vynosovy ucet pouzit? bude to danovy vynos?

Poradte mi prosim, ak s tym mate skusenosti. Vopred dakujem
KEJKA
17.12.07,12:29
Poradte mi prosim. Mam zmluvu o postupeni phladavok, ako na potvoru uctujem aj postupmnika aj postupcu :)
V zmluve je uvedene,ze sa postupuju pohladavky v hodnote 2 477 333,24Sk, a v dalsom bode sa pise o odplate, ktoru uhradi postupca vo vyske 12 386,67 Sk.
U postupcu by mi to bolo celkom jasne:
311 D 2 477 333,24
315 MD 2 464 946,57
546 MD 12 386,67 - nedanovy naklad.

...ale ako to zauctovat u postupnika, u ktoreho sa to hned zapocitava so zavazkom?
325 D 2 464 946,57
321 MD 2 477 333,24
??? MD 12386,67 - aky vynosovy ucet pouzit? bude to danovy vynos?

Poradte mi prosim, ak s tym mate skusenosti. Vopred dakujem

nadobudnutie pohľadávky 311/325
predaj pohľadávky................................546/311
.................................................. ......315/646

nie je mi jasné čo kto uhrádza a kto čo započítava. Lebo cena pohľadávky je podľa uvedeného len 12386,67 Sk - dobre tomu rozumiem?
takže zápočet bude len v tejto výške..... a zvyšok záväzku pôjde do výnosov.
Itus
20.12.07,11:59
Ahoj KEJKA, dik za reakciu.
Postupuje sa pohladavka vo vyske 2477333,24Sk. Tuto sumu minus odplatu za postupenie (2477333,24-12386,67)uhradi postupnik postupcovi. Tam bude 546 vyssia o 12386,67 ako 646.
Nadobudnutu pohladavku 2477333,24 zapocita postupnik s dlznikom. Mne je teraz nejasne ako zauctovat 12386,67 u postupnika.
dom
05.03.08,18:35
prosím o radu:
postúpili sme pohľadávku, za 50% nominálnej hodnoty. Pohľadávka je v konkurze, v minulosti bola na ňu tvorená 100% opravná položka daňová.
teraz účtujem: zrušenie OP 391/311, celú hodnotu OP, teda aj pohľadávky?
Alebo na 311 naúčtujem len 50% OP /toľko bolo uhradené/ a 50% na MD 547?
Zmluvu o postúpení je naúčtovaná 315/6..
ďakujem
dom
05.03.08,19:38
posúvam, prosím o názor
Lekon
20.03.08,14:46
Prosím aj ja o radu k postúpeniu pohľadávky. Jedná sa o FO a o sro-cku tejto istej osoby. Nakolko FO od 1.3. má prerušenú živnosť, tak postúpil pohľadávky odplatne vlastne sro-čke. Chcem sa opýtať na účtovanie v JÚ aj PÚ. Postúpenie je v rovnakej hodnote. Chcem sa ešte opýtať, kedy vstúpi táto pohľadávka do príjmu u FO, ak zmluva bola uzavretá v starom roku ale úhrada prebehla v januári. Ďakujem.
Lekon
20.03.08,15:36
Poradí mi niekto prosím? Potrebujem to poriešiť ešte do starého roka. Viem, že všetci máte dosť starostí s uzávierkami tiež :-)
Lekon
20.03.08,16:33
Prosím neporadí mi nikto k tým pohľadávkam?
Lekon
20.03.08,20:29
Nie je tu nik, kto by mi poradil? Prosím.
Lekon
21.03.08,09:12
Mám to napísať do inej témy? Ja už neviem :-(
Ninamária
28.03.08,21:22
Mám menší problém zo zaúčtovaním nakúpených pohľadávok. S.r.o. nakúpila balík pohľadávok /17 ks/ spolu nominálna hodnota 900 tis. za sumu 400 tis. V prílohe je všetko spočítané spolu a nie je každá pohľadávka rozlíšená za koľko sme ju kúpili, iba celý balík.V zmluve je uvedené, že je na postupníkovi, čiže na nás akú účtovnú metódu alebo iný spôsob výpočtu výšky pohľadávok si určíme.Môžem to zaúčtovať ako celý balík za 400 tis. a inkasami ponižovať, alebo to musím evidovať jednotlivo - zisk z jednotlivej pohľ. Veď ja neviem, čo ma ktorá pohľ. stála.Mám sumu len za celý balík.Poradí mi niekto? Ďakujem veľmi pekne.
ekovm
18.08.08,13:43
Prosím , vedel by mi niekto poskytnúť Zmluvu o postúpení pohľadávky bezodplatne. vopred by som poďakovala.
lynn
17.10.08,14:03
Tiež sa snažím trochu zorientovať v problematike odplatného postúpenia pohľadávky v PU. Chcela by som poradiť, či tomu rozumiem dobre na príklade:
Postupca-pôvodný majiteľ pohľ.-menovitá hodnota 100 jednotiek
postúpi pohľadávku za predajnú cenu 20 jednotiek.
Účtovanie u postupcu:
- odpis pohľ. v men.hodnote 100 j. 546/311 /nie je mi jasné, či 546 bude daňový náklad/
- výnos z postúpenia v predajnej cene 20 j. 315/646
- strata z postúp.pohľadávky vo výške 80 j. je prip.polož.k ZD
Účtovanie u postupníka:
- 311/325 vo výške zmluvnej ceny t.j. 20 jednotiek.
Nie je mi jasné, či u postupníka hrá nejakú úlohu nominálna hodnota pohľadávky. Vedel by mi niekto s tým pomôcť?
Itus
17.10.08,14:23
Podla mna uctovanie u postupcu je spravne. Ta 546 je danovym nakladom do vysky prijmu, ako ste spravne napisali 80 je pripocitatelna polozka k ZD.

U postupnika sa uctuje obstaranie 315/325 v cene obstarania, menovita hodnota sa vedie na podsuvahovom ucte.
Uhrada zavazku postupcovi 325/221.
Inkaso pohladavky od povodneho dlznika 221/315,
Zuctovanie rozdielu zinkasovanej pohladavky oproti OC
a/ ak je zinkasovana suma nizsia 546/315
b/ ak je vyssia 315/646
a zaroven sa zrusi pohladavka na podsuvahovom ucte.
Beata121
20.10.08,08:13
Chcela som sa spytat, ci tych 17 ks pohladavok je od jedneho dlznika alebo je to 17 roznych dlznikov? Resp. ak je to 17 ks pohladavok od jedneho partnera, tak by som to ani neriesila, a postupne parovala na dany ucet voci tomuto partnerovi. A zbytok do nominalnej hodnoty ak by platil by bol 646/ vynos z postupenej pohladavky. Ak je to 17 roznych partnerov, trvala by som na dodatku kde by boli povodne faktury a povodne sumy, a tia by som potom rovnomernym koeficientom preratala. 400 tis / 900 tis = koeficient, a kazdu jednotlivu pohladavku , teda sumu by som preratala tym koeficientom aby vysledna suma za vsetky pohladavky vysla 400 tis.
Misicka21
26.07.09,17:03
Ja by som chcela vedieť a nikde som s o tom nedočítala, keď sme postupník, čo je s DPH, zaplatíme ho aj my?? tak ako ho zaplatil postupca??
Silvia123
05.08.09,10:56
môžem sa spýtať, účtujem na strane postupníka, mám postúpené pohľadávky, konkrétne 15 faktúr v nomin.hodnote cca. 13000,-EUR, mám ich postúpené za cca. 50% ceny- 6500,-EUR -suma v zmluve je napísaná spolu za všetky pohľadávky.
Možete mi niekto skontrolovať účtovanie a poradiť????
Celkové účtovanie:
obstaranie v OC 315/325 6500,- (nom.hodnota -podsúvaha)
úhrada záväzku postupcovi 325/221 6500,-
inkaso od dlžníka za 1.faktúru 221/315 1000,- (+podsúvaha)
mám robiť aj ???:
zúčtovanie rozdielu zinkasovanej pohľadávky oproti OC
zinkasovaná suma je vyššia 315/646 500,- (t.j. 50% z faktúry, keďže postúpenie bolo za polovicu?), alebo skôr som to všetko pochopila tak, že do výšky OC, t.j. 6500,- nemám zúčtovať rozdiel zinkasovanej pohľadávky, iba v prípade, že mi dlžník uhradí už nad 6500,-EUR, potom budem účtovať o rozdiele 315/646? -v tomto prípade by sa mi ale stalo, že na účte 315 už nebudem vykazovať pohľadávku z postúpenia, ale na podsúvahe ešte áno.
Vie mi niekto poradiť, už som tu prečítala všetko ohľadom postúpenia, postúpeniu rozumiem, len sa tu všade hovorí o postúpení jednej faktúry a keď ja mám tých faktúr viac...a za spoločnú cenu postúpenia.
Pomôžte mi niekto, potrebujem to dnes zaúčtovať....
Silvia123
05.08.09,14:47
to sa nikomu nechce, alebo nikto nevie??? proste mne ide len o jednu vec -či ak dlžník uhradí, tak postupne upratávať jednu pohľadávku po druhej v polovičnej výške, alebo upratať účet 315 do výšky OC, bez ohľadu na to ktorú z tých faktúr dlžník uhradil -brať to ako celok a zbytok viesť už len v podsúvahe...
azla
05.08.09,16:25
to sa nikomu nechce, alebo nikto nevie??? proste mne ide len o jednu vec -či ak dlžník uhradí, tak postupne upratávať jednu pohľadávku po druhej v polovičnej výške, alebo upratať účet 315 do výšky OC, bez ohľadu na to ktorú z tých faktúr dlžník uhradil -brať to ako celok a zbytok viesť už len v podsúvahe...

Z titulu zmluvy o postúpení si nadobudla viacej konkrétnych pohľadávok. (teoretický to môže byť na jedného dlžníka za viacej faktúr, alebo si mohla získať pohľadávky aj voči viacerým dlžníkom).
Ak nebola stanovená kúpna cena za každú jednotlivú pohľadávku, kúpnu cenu si si odvodila pomerom.
Ak zinkasuješ pohľadávku, malo by byť jasné, čo si zinkasovala - ktorá konkrétná faktúra od koho bola uhradená.
Ak je to takto, potom mne vychádza logicky, že by si mala pri inkase každej konkrétnej pohľadávky ošetriť pohľadávku v účtovníctve (v jej kúpnej cene) aj pohľadávku v podsúvahe a rozdiel je výnos.

Neviem, či tento spôsob - (ďalej( je použiteľný).
Môže sa stať, že niečo obstaráš ako balík a chceš sa tváriť,zvádza Ťa to - že najprv inkasujem to čo som vydala za obstaranie a až potom zvyšok nominálnej hodnoty nad výšku kúpnej ceny. Či je tento spôsob správny ?
Neviem.
Silvia123
05.08.09,17:36
Ďakujem Azla za odpoveď, veľmi mi to pomohlo, kupujeme viacero pohľadávok a vyskytnú sa mi rôzne prípady, tak chcem byť pripravená. Takže ak mám balík postúpených faktúr-pohľadávok od jedného dlžníka, nakúpený za 50% a dlžník mi uhradí konkrétnu faktúru v plnej výške napríklad 1000,-EUR -pekne to zaúčtujem tak že bola zaplatená v plnej výške, takže zinkasovaná suma bola o polovicu vyššia, ako OC tejto pohľadávky, takže zaúčtujem 315/646 500,-EUR -t.j. vo výške rozdielu -mám zisk z postúpenia tejto konkrétnej pohľadávky. Pochopila som to dúfam správne :) V podstate stratu z postúpenia môžem mať v týchto prípadoch jedine ak mi pohľadávku dlžník neuhradí nikdy lebo je v konkurze alebo pod..
A ešte podotázka k nášmu konkr.prípadu -ak mám faktúru vo výške 1000,-EUR a dlžník mi pošle zatiaľ len čiastočnú úhradu, napríklad uhradí len 200,-EUR? -mám dať polovičnú sumu, t.j. 100EUR ako zisk z postúpenia 315/646???
azla
05.08.09,17:45
Osobne by som to posúdila takto, že najprv by som pri konkrétnej faktúre zinkasovala kúpnu cenu - to, čo mám v účtovníctve na účte 315.

Tiež by som uvítala názor iných Poraďakov. ....aj na Tvoju predchádzajúcu otázku.
Silvia123
05.08.09,18:16
aha, takže myslíš, že keď bude čiastočná úhrada v nižšej cene ako je OC pohľadávky, tak by si to neúčtovala do výnosov, až keď úhrada prekročí OC, tak potom? Dúfam, že sa k nám niekto pridá... a napíše názor.
Silvia123
05.08.09,19:48
poradáci, čo na dovolenkách??? -závidím vám....
Silvia123
06.08.09,12:37
posúvam...
Silvia123
09.08.09,23:02
ešte raz skúsim...
emma01
29.10.10,14:07
Dobrý deň, prevzala som jednod. účtovníctvo a hneď som narazila na problém. Chcela by som požiadať o vysvetlenie § 17 ods. 12 písm. d) zákona o dani z príjmu. Konkrétne mi ide o vysvetlenie pojmu ... zníži o sumu vo výške zaplatenej OC pohľadávky... Musí ísť o zaplatenie v peniazoch, alebo mám v zmysle tohto paragrafu postupovať aj v prípade, ak sa záväzok voči postupcovi (ja som postupník) z postúpenej pohľadávky vysporiadal formou zápočtu?
emma01
02.11.10,07:42
Skúsim otázku upresniť - ešte keď bol nárok na odpočet DPH až po zaplatení, pri zúčtovaní zápočtu pohľ. a záväzkov sa DPH platila v peniazoch. Nemohla sa DPH započítať, lebo v zákone o DPH bolo vyslovene napísané, že DPH sa musí platiť v peniazoch.
Preto sa pýtam, či v 17 ods. 12 písm. d) zákona DzP nie je tiež myslené, že cena za postúpenú pohľ. sa musí zaplatiť v peniazoch a nie formou vzájomného zápočtu.
Poradí mi niekto?:confused:
Itus
02.11.10,09:03
Podla mna sa aj zapocet pocita za uhradu. Ta podmienka o plateni v peniazoch v zakone o DPH bola o niecom inom.
silvia
04.01.11,11:14
Prosím Vás, keď sme nadobudli pohľadávku postúpením za dohodnutú CO=5tis.EUR (NH pohľadávky je 11tis.EUR) a dlžník nám zaplatil celú NH, rozdiel 6tis. bude náš výnos? Účtujem na účet 646 a bude to odpočítateľná položka zo ZD?
Díky moc za radu!
Adiks
04.01.11,23:02
Účtuješ: nadobudnutie pohľadávky 315/325 5 000
úhrada postupcovi 325/221 5 000
úhradu od dlžníka účtuješ dvoma zápismi 221/315 11 000
315/646 6 000 a nakoniec zrušíš účtovný zápis pohľadávky v podsúvahovej evidencii.
Čiastka 6 000 EUR je súčasťou základu dane, nie je to odpočítateľná položka.
silvia
05.01.11,09:48
Dakujem velmi pekne za odpoved!

Uctovanie mi bolo jasne, len som si nebola ista uctom 646, ci je to danovy vynos alebo odpoc. polozka ZD...

Este raz vdaka!
Jana P
06.01.11,16:41
Prosím o radu, mám zmluvu o postúpení pohľadávky, účtujem postupníka aj postupcu. Ide o súdnu pohľadávku, ešte nie je vymožená. Postúpenie bolo za 100% nomin. hodnoty + príslušenstvo (v zmluve sa neudáva v akej sume je príslušenstvo). Postupníka som zaúčtovala 315/325 nominálnu hodnotu pohľadávky, zatiaľ nebola uhradená postupcovi, ani vymožená, takže ďalej nič. Postupcu som účtovala odpis pohľadávky v danej sume na 546/311 a ďalej sa neviem pohnúť. Už som to v tejto téme prečítala niekoľko krát a stále sa z toho neviem vymotať. Keďže ide o 100% nemusím účtovať v podsúvahe? :confused:
azla
07.01.11,10:03
U postupcu:

a) odpis pohľadávky..........................546/311
b) výnos z postupenej pohľadávky.......315/646

U postupníka:

a) nadobudnutie pohľadávky................315/325
Jana P
07.01.11,10:30
Ďakujem, tak by som to mala mať správne. :) ešte otázka - účtovať už teraz výnos, ak ešte nebola uhradená?
Adiks
07.01.11,15:27
Ďakujem, tak by som to mala mať správne. :) ešte otázka - účtovať už teraz výnos, ak ešte nebola uhradená?
Áno, na základe zmluvy o postúpení pohľadávky. V prípade úhrady zaúčtuješ 211(221)/315.
Martina CF
18.01.11,14:36
V roku 2009 sme v zmysle Zmluvy o postúpení pohľadávky kúpili pohľadávku. Pohľadávka nie je vyčíslená v konečnej sume, ale nasledovne: 1000 EUR + úrok z omeškania + trovy konania, odplata za kúpu 500 EUR.
Zaúčtovala som nasledovne:
500 EUR 315/325
500 EUR 325/221 (úhrada)

V roku 2010 sme pohľadávku postúpili ďalej. Odplata za postúpenie 600 EUR.
Ako to teraz zaúčtovať na našej strane?

ďakujem
azla
20.01.11,16:17
a) odpis pohľadávky..........................546/315.................500
b) výnos z postupenej pohľadávky.......315/646.................600
Martina CF
21.01.11,08:33
a) odpis pohľadávky..........................546/315.................500
b) výnos z postupenej pohľadávky.......315/646.................600
dakujem
nela07
27.01.11,11:50
Ahojte v roku 2010 sme postúpili pohľadávku z roku 2009, ktorá zahŕňala aj úroky z omeškania. Za pohľadávku nám ale postupník nezaplatil.
Mám zaúčtované:
1. 546/311
2. 315/646
To znamená, že to pôjde všetko do daňového základu aj keď sme za to nedostali zaplatené?
Ide o to, že keby sme to nepostúpili môžem:
1. Uplatniť si opravnú položku na pohľadávku z roku 2009
2. úroky by mi vstupovali do daňového základu až v roku zaplatenia.
Teraz musím zdaniť všetko aj keď sme nedostali nič. Rozumiem tomu správne? Ďakujem.
nela07
28.01.11,11:12
skúsim posunúť
nela07
01.02.11,12:48
......
martinez
01.02.11,14:47
Ahojte v roku 2010 sme postúpili pohľadávku z roku 2009, ktorá zahŕňala aj úroky z omeškania. Za pohľadávku nám ale postupník nezaplatil.
Mám zaúčtované:
1. 546/311
2. 315/646
To znamená, že to pôjde všetko do daňového základu aj keď sme za to nedostali zaplatené?
Ide o to, že keby sme to nepostúpili môžem:
1. Uplatniť si opravnú položku na pohľadávku z roku 2009
2. úroky by mi vstupovali do daňového základu až v roku zaplatenia.
Teraz musím zdaniť všetko aj keď sme nedostali nič. Rozumiem tomu správne? Ďakujem.

1/ ak by ste to neboli byvali postupili, tvorba danovej opravnej polozky by vychadzala z § 20,14 ZDP, t.j. kalkulovala by sa na zaklade poctu dni z omeskania... danovu opravnu polozku vsak nemozno tvorit na uroky z omeskania, nakolko tieto neboli zahrnute do zakladu dane podla §17,19 ZDP.
2/ postupenim pohladavky vam zanikla povodna pohladavka a vznikla nova pohladavka... a to pohladavka voci postupnikovi
3/ vyradenie povodnej pohladavky prostrednictvom uctov 546 a 646 sa preniesie do zakladu dane nasledovne :
- ucet 646 sa zahrnie do zakladu dane v plnej vyske
- ucet 546 sa zahrnie do zakladu dane do vysky 646, resp. do vysky danovej opravnej polozky, ktoru by bolo mozne k pohladavke tvorit podla §20 ZDP (podla toho, co je vyssie)... zaroven si treba uvedomit, ze ta cast 546, ktora zodpoveda urokom z omeskania je nedanova.
janapill
10.03.11,12:58
Prosím Vás o Váš názor čo s tým, ak 29.12.08 uzavrel konateľ f. zmluvu o postúp.pohľad.(ktorú nemáme do dnešného dňa) a nedávno mi priniesol len dodatok č.1 k tejto zmluve zo dňa 03.06.2009, kde sa píše, že postupujeme pohľad. na postupníka..... a je tam dohodnutá odplata vo výške 454881,60Kč (čo mi sedí v knihe pohľad.s pôvodným odberateľom), ktorá bude splatná najneskôr do 31.8.2009, ale až 15.4.2010 bola len č.uhrad. 7000€
Čo s tým všetkým, nemala som o tom účtovať už v r.2008 resp.2009?
a ak to zaúčtujem až v roku 2010 - odpíšem pohľ. 546/311 a zároveň dám 315/646-postup.pohľad.za odplatu tak mi to ani neovplyvní ZD. Poradí mi niekto?
Ďakujem
janapill
10.03.11,15:49
Prosím Vás o Váš názor čo s tým, ak 29.12.08 uzavrel konateľ f. zmluvu o postúp.pohľad.(ktorú nemáme do dnešného dňa) a nedávno mi priniesol len dodatok č.1 k tejto zmluve zo dňa 03.06.2009, kde sa píše, že postupujeme pohľad. na postupníka..... a je tam dohodnutá odplata vo výške 454881,60Kč (čo mi sedí v knihe pohľad.s pôvodným odberateľom), ktorá bude splatná najneskôr do 31.8.2009, ale až 15.4.2010 bola len č.uhrad. 7000€
Čo s tým všetkým, nemala som o tom účtovať už v r.2008 resp.2009?
a ak to zaúčtujem až v roku 2010 - odpíšem pohľ. 546/311 a zároveň dám 315/646-postup.pohľad.za odplatu tak mi to ani neovplyvní ZD. Poradí mi niekto?
Ďakujem
Prosím nikto mi neporadí?
lynn
16.03.11,10:00
V roku 2011 sa mi dostala do rúk zmluva o postúpení pohľadávky-účtujem na strane postupcu:
1. 546/311 vo výške nominálnej hodnoty pohľadávky-ak je súčasťou postúpenia aj príslušenstvo k pohľadávke /úrok z omeškania/-bude časť 546 nedaňová vo výške príslušenstva?
2. 315/646 vo výške predajnej ceny pohľadávky a tu mám problém, lebo v zmluve znie ohľadom tejto ceny veta:"dohodnutá odplata vo výške 80 % z reálne vymoženej pohľadávky"t.j. výnos na strane postupcu je 20 % z reálne vymoženej pohľadávky-ako to mám zaúčtovať, keď i 20% nie je istá suma, ktorú dostanem zaplatenú-možno aj nula? Ako to je vlastne v prípadoch, keď ani postúpenú pohľadávku nedostanem zaplatenú? Vďaka za každú radu.
123lolita
12.04.12,14:37
prosím Vás chcela by som sa spýtať, ak firma, ktorá si u nás kúpila tovar a faktúry neplatila v dátume splatnosti, konateľ im na základe dohody s právnikom poslal list kde im vyčíslil úroky z omeškania cca za rok čo mali splátkový kalendár (podotýkam ani ten nedodržiavali), cca to bolo 4200 eur. Teraz sa dohodli, že sa táto pohladávka postúpi inej spoločnosti a mám na to vastaviť faktúrku, lenže na základe čoho, ked tých 4200 nebola faktúrka ale len list. Pohladávka sa postupuje vo výške 1050 eur.


dakujem moc moc za rady
yvica
29.03.13,15:22
prosím vás postúpenie pohľadávky, účtujem na strane postupníka, mám kopiu faktúry v sume 63.000, 12600 dph =75600,- postúpená je pohľadávka v hodnote 75600, čiže ja už neúčtujem dph zaúčtujem 311 al. 315/325 celkom 75600. ešte som sa niečo dočítala, že treba zaúčtovať na účte 75 ale neviem podvojne oproti čomu? poradí niekto? neviem čo použiť účet 325 nakoľko postupcovi sa nebude uhrádzať nič, úhrada pôjde na účet postupníka, prosím súrne o radu.dík
a
azla
01.04.13,14:08
Postupca postupil pohľadávku postupníkovi (čo učtuješ ty) v hodnote 75600. Za akú hodnotu si získala uvedenú pohľadávku za nominal, alebo za menej ? Od toho záleží ďalšie učtovanie.
Nerozumiem .....Kto nebude uhrádzať postupcovi ....? veriteľ ?
Ten bude na základe oznámenia platiť postupníkovi. Či ako si to myslela ?
Zuziana
04.04.13,18:50
Klient vystavil penalizačnú faktúru k phľadávke. Je možné túto postúpiť ďalšiemu subjektu bez toho, aby bola postúpená pôvodná pohľadávka?
azla
05.04.13,12:51
​Mne sa javí, že sa to môže aj oddeliť.

http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=/Main/TArticles.ascx&phContent=/Main/ArticleShow.ascx&ArtID=2572&LngID=0 (http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=/Main/TArticles.ascx&phContent=/Main/ArticleShow.ascx&ArtID=2572&LngID=0)

vyberám.....
Prechod príslušenstva a práv spojených s postúpenou pohľadávkou ustanovuje § 524 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Tu je na mieste otázka, či je dovolené, aby sa účastníci zmluvy dohodli odchylne od § 524 ods. 2 OZ a postúpili tak peňažnú pôžičku bez úrokov. Z tohto ustanovenia táto možnosť výslovne nevyplýva. Nezabúdajme však na fakt, že Občiansky zákonník je prevažne dispozitívnym právnym predpisom. Postupca a postupník môžu usporiadať vzájomné práva a povinnosti v zmluve o postúpení pohľadávky slobodne, a tým aj odlišne od § 524 ods. 2 OZ, pretože z neho nevyplýva zákaz a ani príkaz, že sa od takejto úpravy nemožno odchýliť. Zároveň neobsahuje ani vyhlásenie, že by v prípade odchylnej právnej úpravy bol takýto právny úkon neplatný. Z uvedeného vyplýva, že prednostne platí to, na čom sa účastníci dohodli.
yvica
05.05.13,16:21
potrebovala by som poradiť, máme postúpenú pohľadávku, už som prečítala x článkov, ale neviem, takýto prípad som nenašla. Takže mám faktúru vystavenú firmou A pre firmu B. Čiže firma A je postupca firma B je dlžník a firma C(naša sro) je postupník. Napísala som zmluvu o postúpení pohľadávky a zaúčtovala sumu celkom aj s dph bez nároku na odpočet dph. 315/325 je účtovanie, mala by som túto sumu zaúčtovať ešte aj na posúvahový účet 751/799?? Ako mi to ovplyvní daňové a aké účtovanie bude ďalej keď dlžník bude platiť postupníkovi? dík moc
azla
05.05.13,18:44
potrebovala by som poradiť, máme postúpenú pohľadávku, už som prečítala x článkov, ale neviem, takýto prípad som nenašla. Takže mám faktúru vystavenú firmou A pre firmu B. Čiže firma A je postupca firma B je dlžník a firma C(naša sro) je postupník. Napísala som zmluvu o postúpení pohľadávky a zaúčtovala sumu celkom aj s dph bez nároku na odpočet dph. 315/325 je účtovanie, mala by som túto sumu zaúčtovať ešte aj na posúvahový účet 751/799?? Ako mi to ovplyvní daňové a aké účtovanie bude ďalej keď dlžník bude platiť postupníkovi? dík moc
Ty ako postupník získaš pohľadávku. Kúpnu cenu zaučtuješ tak ako si napísala :
315 (dlžník - firma B) - MD.....kúpna cena
325 (postupca - firma A) - Dal..kúpna cena.

Podsúvahové účty by si používala, ak by sa kúpna cena líšila od nominálnej hodnoty pohľadávky, ktorú si získala. (napr. získala by si pohľadávku vo výške 100 000,- za kúpnu cenu 90.000. - čiže rozdiel 10.000 by si dala na podsúvahový účet.

Ked dlžník zaplatí postupníkovi (firma B - firme C), tak sa ti bude znížovať pohľadávka na účte 315. (221 / 315 )
Píšem o situácii ak nominal pohľadávky . = kúpna cena.