aňuša
30.08.08,10:49
Ahojte,
ak dodám tovar do ČR vystavujem fa bez DPH?
Ala08
30.08.08,11:44
Ak je odberateľ platiteľom DPH v Česku tak áno.
aňuša
02.09.08,09:14
ďakujem.
Vladimír Ozimý
02.09.08,10:29
ja len doplním, že ak chcete aplikovať oslobodenie podľa § 43 potom musíte aj dokladovať to že tovar bol vyvezený do inej členskej krajiny EU...o tom hovorí ods. 5 stačí aj prehlásenie odberateľa o prevzatí a vyvezení tovaru do ČR...
VladoaKatka
02.09.08,10:57
Stačí uviesť takto na faktúre.:


oslobodené od dane podľa paragrafu 43 - dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu EU
Potvrdzujem prepravu tovaru dodávateľom do Českej republiky

dňa ...............s vozidlom .......................EČ:.....................

Tovar som prevzal podľa dodacieho listu č.:..........................

.................................................. ..
Pečiatka a podpis odberateľa v EU