Zita5
02.05.05,10:23
Mám tu jeden problém. SZČO sa stal od 1.4.2005 plátcom DPH. Má predajný stánok , v ktorom predáva noviny časopisy a ost.tovar . Teraz mi priniesol nasledovnú faktúru :_

Dátum vystavenia fa 05.04.2005
Dátum daň.povinnosti 31.3. 2005

Sadzba DPH 19% bez dane - rabat 15% Základ dane DPH suma s DPH
19% 15 757,31 2 363,- 13 393,71 2544,80 15 938,51

Fakturovaná suma 15 939,-

Čiže 31.3.2005 prijal tovar , ktorý predával už ako plátca DPH .

Následne dostal daňový dobropis / oprava základu dane/ , ktorým mu dobropisujú remitendu/nepredané časopisy a noviny / z mesiaca marec 2005 a to nasledovne :

Dátum vystavenia fa 04.04.2005
Dát.daň.povinnosti: 04.04.2005
Dobropis.suma - 5 129,57 včetne 19% DPH .

Tento dobropis sa vzťahuje za tovar , ktorý nepredal v marci 2005 .

Beriem tieto doklady ako u neplátcu DPH alebo už plátcu DPH ?????:confused:
Podľa môjho názoru ako u plátcu DPH .

Prosím poraďte .
pyton
02.05.05,11:11
Podľa toho, čo si uviedla, tak aj mne to vychádza, že ten dobropis už berieš ako u platcu, keďže tie noviny a časopisy v marci nepredal a predpokladám, že sú uvedené v inventúre k 31.3.
bepo
02.05.05,11:37
Len si musíš odpočítať DPH z remitendy ešte keď boli noviny v predajni.
emrazik
02.05.05,11:41
Tovar mu bol dodaný ešte ako neplatcovi a dobropis bol vystavený k novinám a časopisom ktoré mu boli dodané ako neplatcovi, takže aj keď bola faktúra vystavená v čase keď už bol platcom, dodanie tovaru aj dobropis sa týkajú obdobia kým nebol platcom.
účtovník 007
02.05.05,12:18
K 31.3.2005 podnikateľ musí spraviť inventúru, pri ktorej zistí aký má majetok. Z uvedeného majetku má nárok na odpočítanie dane pri prechode za plátcu DPH. Budem sa venovať iba časti majetku-zásobám. Nakoľko si mala časopisy na ktoré Ti prišla fa k 31.3.2005 predané, nemôžeš ich mať v inventúre. Dobre si pozri fa , nie sú tam len časopisy a noviny z marca 2005! Sú tam masačníky,štvrťročníky,dvojmesačníky...Vš etko tlač dodaná pred 31.3.2005 a predaná. FA ber ako dodávku neplátcovi.
Tlač, ktorú Ti dobropisujú si k 31.3.2005 musela mať v inventúre, a preto si daň na vstupe odpočítaš podľa podmienok zákona o DPH, tuším § 55 Zákona o DPH. Dobropis zaregistruješ v období v ktorom Ti prišiel a daň odvedieš( uplatníš mínusom) v 4/2005 viď. §53 Zákona o DPH. Výsledok k štátnemu rozpočtu bude 0. Koľko si uplatníš pri prechode z neplátcu na plátcu(týka sa to iba dobropisovanej tlače), toľko podľa dobropisu odvedieš štátu naspäť. Dobropis treba potom brať už ako plátca.
Dúfam, že som Ti to napísala zrozumiteľne.
Zita5
02.05.05,13:24
Ďakujem Vám za odpovede .:)