pyton
02.05.05,10:54
Kto sa zamýšľa nad záväznosťou rôznych výkladov, tak v dnešných Hospodárskych novinách sú k tomu nejaké informácie.:confused:

http://www.hnonline.sk/index.php?s1=k&s2=0&s3=0&s4=0&s5=0&s6=0&m=detail&article[id]=22479535


Nejak sa to nedá otvoriť a ja neviem prečo.
zuzi
02.05.05,12:15
Je riešením pre DPH novela?


Katarína Ragáčová


PRIDAŤ NÁZOR
ULOŽIŤ
POSLAŤ E-MAILOM
VYTLAČIŤ ČLÁNOK
Chýbajúce či nejasné pojmy v zákone o dani z pridanej hodnoty. S rovnakými problémami sa stretávajú všetky nové členské krajiny EÚ. Česko to plánuje riešiť zavedením editačnej povinnosti, čiže povinným výkladom sporných ustanovení v zákone o DPH.

inzercia

Český minister financií Bohuslav Sobotka by mal návrh pripraviť do konca mája. Možnou alternatívou, o ktorej v Česku uvažujú, je aj zavedenie bezplatnej telefonickej linky, kde by sa mohli podnikatelia dopátrať správnej odpovede. Hovorca českého ministerstva financií Marek Zeman ešte nevedel povedať, či tieto možnosti stanoví zákon. Tvrdí však, že výklad, ktorý by českí podnikatelia niektorým z týchto spôsobov získali, bude jednotný a právne záväzný. Odstránili by sa tak rezervy, ktoré pretrvávajú aj rok po prijatí zákona o DPH. České daňové úrady totiž ešte stále nemajú povinnosť sporné ustanovenia vykladať jednotne.

Nejasnosti na Slovensku
Podobný problém je aj na Slovensku. V zákone o DPH chýbajú definície niektorých pojmov. Nie je napríklad jasné, čo sa rozumie pod príležitostným plnením, prípadne čo je to majetok. "Podnikateľom to sťažuje správne uplatnenie dane, a niekedy ho dokonca znemožňuje," tvrdí Juraj Ontko, manažér pre nepriame dane v audítorskej spoločnosti Ernst & Young. Dodáva pritom, že ani veľká novela platná od januára sa nedotkla mnohých problematických bodov. "Aj preto sa v čoraz väčšej miere pokúša daňová správa riešiť nejasnosti operatívne prostredníctvom metodických pokynov a interných smerníc zverejňovaných vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR," konštatuje Ontko. Tieto vysvetlenia však nemajú podľa neho žiadnu právnu záväznosť a súdy na ne pri posudzovaní prípadných daňových sporov neprihliadajú. Aj podľa námestníka pre správu daní na Daňovom riaditeľstve Vasila Paňka sú metodické pokyny - vo veľkej miere dostupné podnikateľom - záväzné iba pre pracovníkov daňových úradov, nie však pre samotných podnikateľov. Tí síce takýmto spôsobom môžu získať návod na postup. "Ak však majú odlišný názor, môžu dať spor na súd," dodáva Paňko.

Otázna záväznosť
Slovensko podobný spôsob objasňovania sporných bodov v zákone o DPH ako Česko pravdepodobne neplánuje. Hovorca rezortu financií Peter Papanek totiž tvrdí, že Slovensko takýto predpis už má. "Ministerstvo môže vydať opatrenia na zamedzenie nezrovnalostí vzniknutých z uplatňovania daňového predpisu, ktoré potom vyhlasuje v Zbierke zákonov," dodáva Papanek. To, že ministerstvo už vydalo viacero opatrení, potvrdil aj prezident Slovenskej komory daňových poradcov Ján Artur Oberhauser. Aj tu je však sporné, či je takéto opatrenie právne záväzné. "Podľa väčšiny legislatívcov je totiž zákon možné opraviť len zákonom," vysvetľuje ďalej. Paňko si preto myslí, že najlepším spôsobom by bola práve novelizácia zákona. "V takomto prípade by totiž musel každý postupovať tak, ako to určí zákon," dodáva.
pyton
02.05.05,19:52
Jéj, díky Zuzi, že si to sem dala, mne to nešlo ani za svet.:)