Noel
02.05.05,13:25
mesačne vyplácame "províziu " z mandátnej zmuvy. Cez mzdy to mzdárka "nepúšťa" ako to prosím zaúčtovať, keď je vyplácaná z účtu ? Ďakujem.
Katarína STR
02.05.05,13:30
No ja ti neviem, ale ja by som to robila asi takto :

1. interný doklad = predpis 523/365
2. bankový doklad = vyplatenie odmeny 365/221

predpokladám, že mandátnu mluvu má uzavretú konateľ alebo spoločník, je tak ?
Noel
03.05.05,07:49
Áno, je to spoločník . Neviem ani ja , ale cez účet 365 sa neúčtujú záväzky z pôžičiek a úrokov spoločníkov ?ale potom mi tam zostáva jedine účet 379. Asi to bude 523/365.
Má niekto iný názor ? Ďakujem.
Katarína STR
03.05.05,07:53
aj ja som zvedavá na iný názor, ale inak účet

365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom

nikde nie je napísané, že sú to len záväzky z pôžičiek a úrokov. Podľa mňa sú to všetky záväzky, ktoré má firma voči spoločníkom a členom, ale uvidíme ak sa niekto pridá.
Ahoj
účtovník 007
03.05.05,08:23
Ja účtujem odmeny podľa mandátnej zmluvy, no mne vždy príde fa. Tú účtujem 518/321. V tomto prípade, by mal vzniknúť obdobný zápis, nakoľko vyplatená odmena konateľovi je odmena- pravdepodobne % z obratu-za služby poskytnuté konateľom pre s.r.o. Ja mám urobenú presnú analytiku na účte 518 , tú by som spravila aj na 365-na konateľa. Úhrada 365/221. Analytiku z dôvodu, že ide o spriaznené osoby. Tie treba v poznámkach k účtovnej závierke zvlášť vyčísliť. Preto analytika 365 aj 518. Práve ma napadlo, či tá mandátna zmluva nie je na výkon funkcie, potom účet 523.
jana
03.05.05,10:16
My máme mandátnu zmluvu pre konateľa s.r.o., robíme aj preddavky a účtujeme to na 518.
evelien
12.07.05,13:37
Spoločníkovi v s.r.o. potrebujem vyplatiť provízie za sprostredkovanie obchodu. Máme dohodnutú 10% províziu z každého obchodu.
1. Teda mám s ním uzavrieť mandátnu zmluvu, kde uvediem, že jeho provízia je tých 10 % z celkového objemu všetkých obchodov, ktoré ním sprostredkovaný klient u nás urobí?

2. Môže to byť taká mandátna zmluva, kde sprostredkovávaný klient nebude konkretizovaný? Alebo mám so spoločníkom uzatvárať pri každom novom klientovi novú zmluvu?

3. Spoločník nám potom vystaví faktúru, do ktorej dá:
V zmysle mandátnej zmluvy Vám fakturujem 10 % províziu za zrealizovanie obchodu sprostredkovaným klientom:
- Alfa, s.r.o. (10.000,--) Sk 1.000,--
- Beta, v.o.s. (25.000,--) Sk 2.500,-- ???

4. Aká je cena obvyklá, teda v tomto prípade %, za sprostredkovanie obchodu? 10 - 15 % ?

5. Môžem v zmluve uviesť nejaké rozmedzie percent, alebo to musí byť presne stanovené %?

:confused: Potrebujem túto info tento týždeň a účtovníčku mám na dovolenke. Prosím, poraďte. Spoločník chce už peniaze, a ja nechcem niečo vyplatiť, čo by som potom musela opravovať.