Jozef Mihál
09.09.08,21:05
V tabuľkách nájdete súhrn veličín, konštánt, parametrov, sadzieb atď. používaných vo mzdovom účtovníctve od 1.1.2009.


Daň z príjmov

Parameter Hodnota
Sadzba dane19%
Nezdaniteľná čiastka na daňovníka mesačne286,27
Nezdaniteľná čiastka na daňovníka ročne3435,27
Nezdaniteľná čiastka na DDS, ŽP, ÚS ročne398,33
Daňový bonus na jedno dieťa mesačne do 30.6.200919,32
Paušálne výdavky pri príjmoch podľa § 6 zákona (podnikanie atď.)40%
Paušálne výdavky pri remeselných živnostiach60%
Limit príjmov zo závislej činnosti pre zrážkovú daň
165,97
Limit príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ods.1 písm.h) zákona894,60
Príjem, do ktorého nie je povinnosť podať daňové priznanie za rok 20091717,64


Vysvetlivky použitých skratiek:
DSS - Doplnkové dôchodkové sporenie, ŽP - Životné poistenie, ÚS - Účelové sporenie


Sociálne poistenie

Parameter Hodnota
Limit príjmov za rok 2008 pre povinné poistenie SZČO k 1.7.20093546 €
(106827 Sk)
Sadzba poistného na nemoc.poistenie zamestnanca1,4%
Sadzba poistného na nemoc.poistenie zamestnávateľa1,4%
Sadzba poistného na nemoc.poistenie SZČO4,4%
Sadzba poistného na nemoc.poistenie DNPO4,4%
Sadzba poistného na starob.poistenie zamestnanca4%
Sadzba poistného na starob.poistenie zamestnávateľa14%
Sadzba poistného na starob.poistenie zamestnávateľa za sporiteľa5%
Sadzba poistného na starob.poistenie SZČO18%
Sadzba poistného na starob.poistenie SZČO - sporiteľ9%
Sadzba poistného na starob.poistenie DDPO18%
Sadzba poistného na starob.poistenie DDPO - sporiteľ9%
Sadzba príspevku na starobné dôchodkové sporenie9%
Sadzba poistného na invalidné poistenie zamestnanca3%
Sadzba poistného na invalidné poistenie zamestnávateľa3%
Sadzba poistného na invalidné poistenie SZČO6%
Sadzba poistného na invalidné poistenie DDPO6%
Sadzba poistného na poistenie v nezam. zamestnanca1%
Sadzba poistného na poistenie v nezam. zamestnávateľa1%
Sadzba poistného na poistenie v nezam. DPOvN2%
Sadzba poistného na úrazové poistenie zamestnávateľa0,8%
Sadzba poistného na garančné poistenie zamestnávateľa0,25%
Sadzba poistného do rezervného fondu zamestnávateľa4,75%
Sadzba poistného do rezervného fondu SZČO4,75%
Sadzba poistného do rezervného fondu DDPO4,75%
Vymeriavací základ minimálny (obvykle) 295,50
Vymeriavací základ maximálny do 30.6.2009 (nem. a gar.poistenie)1003,09
Vymeriavací základ maximálny do 30.6.2009 (star.,inv.,nez.,rez.fond)2674,90


Vysvetlivky použitých skratiek:
SZČO - Samostatne zárobkovo činná osoba, DNPO - Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, DDPO - Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, DPOvN - Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti


Zdravotné poistenie

Parameter Hodnota
Sadzba poistného zamestnanca4%
Sadzba poistného zamestnanca so zdr.postihnutím2%
Sadzba poistného zamestnávateľa10%
Sadzba poistného zamestnávateľa za zamestnanca so zdr.postihnutím5%
Sadzba poistného SZČO14%
Sadzba poistného SZČO so zdr.postihnutím7%
Sadzba poistného samoplatiteľa14%
Sadzba poistného samoplatiteľa so zdr.postihnutím7%
Vymeriavací základ minimálny (obvykle)295,50
Vymeriavací základ maximálny mesačne2006,17
Vymeriavací základ maximálny za rok 200924074,08
Minimálne preddavky SZČO (obvykle)41,37
Minimálne preddavky samoplatiteľa (obvykle)26,74
Minimálny VZ samoplatiteľa v ročnom zúčt. za rok 2009 (obvykle)2292,84
Hranica príjmu, ktorý môže dosiahnuť poistenec štátu (za celý rok) pričom nebude mať povinnosť platiť zdravotné poistenie2292,84Minimálna mzda

Parameter Hodnota
Minimálna mzda zamestnanca odm. mesačnou mzdou (obvykle)295,50
Minimálna mzda zamestnanca odmeň. hodinovou mzdou1,698Životné minimum

Parameter Hodnota
Základná suma životného minima do 30.6.2009178,92Cestovné náhrady

Parameter Hodnota
Stravné pri služ.ceste trvajúcej 5 až 12 hodín3,30
Stravné pri služ.ceste trvajúcej 12 až 18 hodín5,00
Stravné pri služ.ceste trvajúcej viac ako 18 hodín7,70
Náhrada za používanie vlastného mot.vozidla pri služ.ceste za 1 km0,183Gastrolístky

Parameter Hodnota
Najmenšia možná hodnota gastrolístka (75% sumy stravného pri služ. ceste trvajúcej 5 až 12 hodín)2,48Maximálny možný príjem nezamestnaného evidovaného na UPSVaR

Parameter Hodnota
Hranica príjmu (http://www.porada.sk/907776-post12.html), pri ktorej ešte zostane evidovaný nezamestnaný v evidencií na UPSVaR131,65
Jozef Mihál
16.11.08,14:41
K určeniu maximálnych vymeriavacích základov:

http://www.porada.sk/871763-post2.html
Jozef Mihál
24.02.09,15:56
Pozor, zmena v daňových parametroch od 1.3.2009:

Daň z príjmov

Parameter Hodnota
Sadzba dane19%
Nezdaniteľná čiastka na daňovníka mesačne335,47
Nezdaniteľná čiastka na daňovníka ročne4025,70
Nezdaniteľná čiastka na DDS, ŽP, ÚS ročne398,33
Daňový bonus na jedno dieťa mesačne do 30.6.200919,32
Paušálne výdavky pri príjmoch podľa § 6 zákona (podnikanie atď.)40%
Paušálne výdavky pri remeselných živnostiach60%
Limit príjmov zo závislej činnosti pre zrážkovú daň165,97
Limit príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ods.1 písm.h) zákona894,60
Príjem, do ktorého nie je povinnosť podať daňové priznanie za rok 20091717,64
Jozef Mihál
04.03.09,11:07
bredikova
07.03.09,06:27
Prosím Vás, nemení sa aj "Príjem , do ktorého nie je povinnosť podať daňové priznanie za rok 2009" v závislosti od zmeny "Nezdaniteľnej čiastky na daňovníka ročne".
Jozef Mihál
07.03.09,09:59
Ďakujem, máte pravdu, na to som zabudol.

Príjem, do ktorého nie je povinnosť podať daňové priznanie za rok 2009 = 2012,85 €.
Jozef Mihál
24.03.09,11:38
Doplnené 24.3.2009.

Sumy stravného platné od 1.4.2009:

3,60 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín.
5,40 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín.
8,30 € pre časové pásmo nad 18 hodín.
witch
25.03.09,08:39
Doplnené 24.3.2009.

Sumy stravného platné od 1.4.2009:

3,60 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín.
5,40 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín.
8,30 € pre časové pásmo nad 18 hodín.
Dobrý deň, keď rátam dobre, tak najnižšia cena SL je teraz 2,70 €. V zásobe máme SL v hodnote 2,66 € cca tak na 2 mesiace. Ako to mám riešiť, napr. zam-c bude mať nárok za apríl 20 prac. dní, t.j.20 x 2,70 = 54 € , tak mu dám 20ks 2,66 SL a ako doplatok do mzdy 80 centov?
Jozef Mihál
25.03.09,08:47
Ste mimo témy ale odpoviem: Vaše riešenie nie je dobré. Nepoužiteľné lístky skúste vrátiť ich vydavateľovi.
witch
25.03.09,08:55
Ďakujem za odpoveď
Kristína
27.03.09,10:32
Podnikateľ nechce vrátiť nakúpené lístky na mesiace apríl až jún v hodnote 2,50 €.
Je prijateľným riešením dokúpiť gastrolístky v hodnote 0,20 € do minimálnej hodnoty 2,70 €?
Ďakujem za odpoveď.
Jozef Mihál
27.03.09,11:02
Ste mimo témy. Prosím naučte sa zadávať otázku, tam, kam patrí. Na to použite systém značiek, nájdete to na hlavnej obrazovke DRAK-a.
alveryst
27.04.09,08:38
Pán Mihál, neupravíte odvody od 01.04.2009 do sociálnej poisťovne pre SZČO - povinne poistené - zníženie poistného do RFS na 2%?
Vďaka
Jozef Mihál
02.05.09,08:24
Sociálne poistenie

K zmene dochádza od 1.4.2009 pre SZČO, sadzba do rezervného fondu sa im znižuje z pôvodných 4,75% na 2%Parameter Hodnota
Limit príjmov za rok 2008 pre povinné poistenie SZČO k 1.7.20093546 €
(106827 Sk)
Sadzba poistného na nemoc.poistenie zamestnanca1,4%
Sadzba poistného na nemoc.poistenie zamestnávateľa1,4%
Sadzba poistného na nemoc.poistenie SZČO4,4%
Sadzba poistného na nemoc.poistenie DNPO4,4%
Sadzba poistného na starob.poistenie zamestnanca4%
Sadzba poistného na starob.poistenie zamestnávateľa14%
Sadzba poistného na starob.poistenie zamestnávateľa za sporiteľa5%
Sadzba poistného na starob.poistenie SZČO18%
Sadzba poistného na starob.poistenie SZČO - sporiteľ9%
Sadzba poistného na starob.poistenie DDPO18%
Sadzba poistného na starob.poistenie DDPO - sporiteľ9%
Sadzba príspevku na starobné dôchodkové sporenie9%
Sadzba poistného na invalidné poistenie zamestnanca3%
Sadzba poistného na invalidné poistenie zamestnávateľa3%
Sadzba poistného na invalidné poistenie SZČO6%
Sadzba poistného na invalidné poistenie DDPO6%
Sadzba poistného na poistenie v nezam. zamestnanca1%
Sadzba poistného na poistenie v nezam. zamestnávateľa1%
Sadzba poistného na poistenie v nezam. DPOvN2%
Sadzba poistného na úrazové poistenie zamestnávateľa0,8%
Sadzba poistného na garančné poistenie zamestnávateľa0,25%
Sadzba poistného do rezervného fondu zamestnávateľa4,75%
Sadzba poistného do rezervného fondu SZČO2%
Sadzba poistného do rezervného fondu DDPO4,75%
Vymeriavací základ minimálny (obvykle) 295,50
Vymeriavací základ maximálny do 30.6.2009 (nem. a gar.poistenie)1003,09
Vymeriavací základ maximálny do 30.6.2009 (star.,inv.,nez.,rez.fond)2674,90Vysvetlivky použitých skratiek:
SZČO - Samostatne zárobkovo činná osoba, DNPO - Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, DDPO - Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, DPOvN - Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti
Zdenka 0705
21.05.09,05:45
Ďakujem, máte pravdu, na to som zabudol.

Príjem, do ktorého nie je povinnosť podať daňové priznanie za rok 2009 = 2012,85 €.
Pán Mihál, neopravíte sumu aj v tabuľke vyššie uvedenej? Ďakujem.
Zdenka 0705
21.05.09,09:10
Uhm...ale ja stále vidím pôvodnú sumu.:rolleyes:
Jozef Mihál
21.05.09,17:51
Prvý príspevok témy - teda úvodné tabuľky - opraviť žiaľ nedokážem, funguje to tak, že príspevky je možné meniť len po určitý čas, staršie príspevky sa meniť nedajú.
Zdenka 0705
21.05.09,19:41
Tak preto je Vaša odpoveď farebne odlišná. Takže už viem, ako hľadať zmeny.;)
Simonab
22.05.09,08:15
Ďakujem za zjednodušenie mojej práce.
Bohužiaľ hodnotenie mi nejde pridať.
Ilka
12.06.09,14:33
Dobrý deň!

Rada by som sa spýtala na Váš názor ohľadne v médiach avizovaného zvýšenia daňového bonusu od 1.7.2009. V zatiaľ dostupných článkoch na túto tému všade uvádzajú, že nová výška bonusu bude 19,99 Eur. Mne to ale vychádza na 20 Eur. Nárast životného minima (ak ho v zbierke uverejnia v navrhovanej výške) je o 3,5 percenta. Zvýšnie bonusu o 3,5 percenta znamená nový bonus vo výške 19,9962 Eur (19,32 krát 1,035). V zákone o dani z príjmov sa v § 47 píše, že sa daňový bonus zaokrúhľuje na eurocenty nahor. Takže výsledok je 20 Eur. Samozrejme oficiálna výška bonusu ešte neexistuje, ale na chybne avizované údaje tiež žiadny kompetentní nereagovali. Mýlia sa médiá, alebo ja?

Ďakujem za Váš názor

Ilka
Jozef Mihál
12.06.09,18:42
Súhlasím s Vami, správna suma DB od 1.7.2009 je 20,00 €.
MILKA58
12.06.09,20:31
Aký bude limit príjmov za rok 2009 pre povinné poistenie SZČO od 07/2010? Z akých parametov sa to počíta?
Jozef Mihál
13.06.09,13:13
Od 1.1.2010 bude minimálny vymeriavací základ SZČO daný ako 44,2% z priemernej mzdy spred dvoch rokov.

Znamená to, že od 1. januára 2010 bude minimálny vymeriavací základ daný ako 44,2% z priemernej mzdy za rok 2008. Podľa Štatistického úradu SR priemerná mzda za rok 2008 bola 21782 Sk.

Preto minimálny základ pre rok 2010 bude 44,2% z 21782 Sk = 9627,64 Sk, po prepočte na € to bude 319,58 €.

Limit pre povinné poistenie SZČO v SP sa stanovuje ako 12-násobok minimálneho základu. Pre posúdenie povinného poistenia SZČO od 1.7.2010 preto bude rozhodujúca suma brutto príjmu za rok 2009 a hranica daná ako 12 x 319,58 € = 3834,96 €.
MILKA58
13.06.09,17:59
Ďakujem.
Jozef Mihál
17.06.09,07:14
Od 1.7.2009 sa zvyšuje maximálny vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej poisťovne.

Maximálny možný vymeriavací základ na nemocenské a garančné poistenie je 1084,55 €.

Maximálny možný vymeriavací základ na starobné, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu je 2892,12 €.

Uvedené sumy platia v období od 1.7.2009 do 30.6.2010.

Túto informáciu potvrdila i Sociálna poisťovňa, viď:

http://www.socpoist.sk/aktuality-od-1-jula-2009-sa-meni-vymeriavaci-zaklad-mesacne-najviac-na-platenie-poistneho-na-socialne-poistenie/1755s25409c
datacon
26.06.09,06:59
Zdravím, mam prozbu nevedeli by ste mi povedať koľko vychádza priemerný počet pracovných hodín v mesiaci ktorý používame pre výpočet odstupného, osobne to počítam bez sviatkou lebo zákon hovorí o tom že základom je mzda bez náhrad za odpracovaný čas tak sa neviem dohodnúť sám so sebou. Dakujem. Miki Filčák.
Džudi
09.12.09,12:06
Minimálna mzda od 1.1.2010 je 307,70 € alebo 319,58 € a hodinová koľko ? Akosi ma to tu zmiatlo . Vďaka
abel
09.12.09,12:40
Minimálna mzda od 1. 1. 2010 je 307,70 € a minimálna hodinová je 1,768 €.
Džudi
10.12.09,19:49
Ďakujem,veľmi pekne mňa pomýlilo v prísp. 22, kedy vznikne poviiné poistenie do SP, minulý rok to bolo 12xMM k 1.1.2009. Takže zmenu od 1.1.2010 som nepostrehla. Pán Mihál začiatkom roka nebude v Nitre školenie : odvody a mzdy komplexne ???
Jozef Mihál
10.12.09,19:58
Školenie "Odvody komplexne" v Nitre už bolo 29.9.2009.

Aby Vám v budúcnosti nič neuniklo, odporúčam Vám napísať mi email so žiadosťou o zaradenie do databázy klientov, ktorým posielam emailom pozvánky na akcie.

Mail mi napíšte na adresu reliaba@gmail.com
karcoolka1
30.01.10,12:56
Ani za svet neviem nájsť sumu DAŇOVÉHO BONUSU NA ROK 2009.
Prosím......
Zdenka 0705
30.01.10,16:15
Ani za svet neviem nájsť sumu DAŇOVÉHO BONUSU NA ROK 2009.
Prosím......
6x 19,32 /do 30.6.2009
6x 20,00 /od 1.7.2009
spolu teda DB na 1 dieťa rok 2009 235,92
karcoolka1
31.01.10,08:49
6x 19,32 /do 30.6.2009
6x 20,00 /od 1.7.2009
spolu teda DB na 1 dieťa rok 2009 235,92

ĎAKUJEM!
AdrianaA
02.02.10,14:16
ĎAKUJEM!

Je tam chyba. Spolu je DB 2359,20 EUR. Zrejme len posunutá des.čiarka.
Jana Motyčková
02.02.10,18:04
Je tam chyba. Spolu je DB 2359,20 EUR. Zrejme len posunutá des.čiarka.
Taký DB by som brala.
AdrianaA
03.02.10,08:10
Doma ma napadlo akú hovadinu som napísala :D. Dúfam, že mi bude odpustené :o . Je to 235,92 EUR.