stanca
04.05.05,06:37
S. r. o. rozdeľuje zisk, ZI má 1.000.000,-- a v spoločenskej zmluve má stanovenú výšku RF 100.000,--.

Rezevný fond tvorí účet 417 - 50.000,-- a účet 421 vo výške 50.000,--. Je to správne alebo sa za rezervný fond považuje iba účet 421?
andrej_rv
04.05.05,17:07
Na účet 417 sa účtuje len tvorba rezervného fondu z kapitálových vkladov spoločníkov pri založení s.r.o. alebo príplatkami spoločníkov pri prípadnom navyšovaní základného imania, povinnosť tvorby RF z kap. vkladov a jeho výšku určuje spoločnosť v spoločenskej zlmuve.
Prídel do zákonného rezervného fondu zo zisku spoločnosti (čo jeTvoj prípad) sa účtuje na účet 421.
stanca
05.05.05,07:39
Keď mám v spoločenskej zmluve stanovenú výšku RF 100.000,- a súčet RF z kapitálových vkladov a zákonného RF je 100.000, tak už nemusím dopĺňať RF, však?
andrej_rv
05.05.05,08:56
Podľa mojich poznatkov už nie.
stanca
05.05.05,09:55
Ďakujem, nebola som si istá.
Vladimír Ozimý
22.07.05,13:55
je niekde v zákone určené že rezervný fond je treba viesť zvlast na bankovom účte ale stačí vytvoriť analytiku v pokladni?
durisovad
22.07.05,13:57
Ja myslim, ze sa vedie len uctovne, ziadne zvlastne ucty v bankach ani v pokladni.
evina
22.07.05,14:55
Pre RF nie je povinnosť založiť samostatný bankový účet. V účtovníctve sa tvorba a čerpanie účtuje cez účet 421.
Vestman
23.11.05,08:35
Áno, včera na školení nám p. Dr. - z Ekonomickej univerzity povedala, že účet rezervého fondu nemusí byť na samostatnom účte v banke. Hurááá. Zajtra to idem rušiť, lebo poplatky v banke sú zbytočné.