Vladimír Ozimý
28.06.04,12:54
Dobrý deň prajem,

no zaujímalo by ma ako to je z rodičovským príspevkom a platením do socialnej poisťovne. Bol som teraz podávať výkaz a tam mi povedali že treba platiť poistné pretože na čiastočný rodičovský príspevok sa uľava nevzťahuje a vraj to treba doplatiť za celý rok 2004. Je to trošku kruté! Minimálny odvod je 2017 Sk ak sa nemýlim.

Prajem pekný deň
Jozef Mihál
28.06.04,13:04
Zo zákona o soc.poistení:


§ 140 Vylúčenie povinnosti platiť poistné poistencom a zamestnávateľom


(1) Zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti nie sú povinní platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti

...

b) v období, počas ktorého sa im poskytuje rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu, ak nevykonávajú zárobkovú činnosť

...Podľa zákona o rodič.príspevku, č.280/2002, § 4 odsek 2 - ak rodič...zároveň vykonáva aj zárobkovú činnosť...RP je 1200 Sk.
Takže - ak rodič v období starostlivosti o dieťa zároveň vykonáva zárobkovú činnosť, RP je vo výške 1200 Sk a toto obdobie NEPATRÍ do tzv. vylúčiteľných dôb - platí sa poistné do SP.